Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016

Trong năm 2016, thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp làm cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2016-2020 như Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế tỉnh Bình Thuận. Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Sở phổ biến, hướng dẫn đến doanh nghiệp, thu hút được sự tham gia của nhiều DNVVN, góp phần thúc đẩy phát triển DNVVN. Cụ thể, đối với việc hỗ trợ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn việc thực hiện các quy định về đo lường – chất lượng trong kinh doanh xăng dầu theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh; Hỗ trợ cho Công ty cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn có thành tích trong việc đạt giải Bạc Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2015; Hướng dẫn 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 là Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung và Công ty CP cao su Bình Thuận, Tổ chức 01 Hội nghị phổ biến, hướng dẫn tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng, 02 khóa đào tạo hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng các doanh nghiệp; Thực hiện 04 Bản tin TBT điện tử đăng tải trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp; gửi dịch 58 thông báo TBT của các nước thành viên WTO đến các doanh nghiệp xuất khẩu.

Còn trong việc hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và đổi mới công nghệ, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 07/7/2016; Xây dựng Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế tỉnh Bình Thuận, hiện đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; Tổ chức 04 hội nghị, tập huấn, hội thảo với nội dung về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hướng dẫn thực hiện Điều lệ sáng kiến cho hơn 500 lượt người; Hỗ trợ 4 triệu đồng cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất thanh long Hàm Kiệm xây dựng quy chế quản lý nội bộ (2 triệu đồng) và chỉnh sửa thiết kế bảng hiệu mang logo chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long (2 triệu đồng); Hỗ trợ Hiệp hội thanh long Bình Thuận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Bình Thuận DRAGON FRUIT và hình” và nhãn hiệu “BÌNH THUẬN” tại các nước: Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Hong Kong và Thái Lan. Đến nay đã có các nước đồng ý bảo hộ: Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan và Thái Lan. Hỗ trợ Hiệp hội nước mắm Phan Thiết đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “PHAN THIẾT NƯỚC MẮM – FISHSAUCE & hình” đăng ký tại các nước: Hoa Kỳ, Thái Lan và Camphuchia, các nước này đã đồng ý bảo hộ.

Riêng Quỹ phát triển KHCN đã hỗ trợ vay vốn thực hiện Dự án“Sản xuất giống mè đen hai mảnh vỏ Bình Thuận cấp xác nhận” cho Công ty TNHH Một thành viên Hưng Nông Phát  và Dự án“Đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng hạt giống xác nhận” cho  HTX Long Điền 1- Liên Hương. Mỗi Dự án có số vốn vay 500 triệu đồng.

Trong năm 2017, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ tiế tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho Hiệp hội thanh long đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Singapore và Hong Kong; hỗ trợ các địa phương có sản phẩm lợi thế, đặc trưng nộp đơn đăng ký 02 nhãn hiệu tập thể; cung cấp thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng./.

Quang Luận


Các tin tiếp
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm   (18/1/2018)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới   (8/12/2017)
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/12/2017)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (7/11/2017)
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may   (27/10/2017)
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017   (13/10/2017)
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu   (6/10/2017)
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật   (6/10/2017)
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa   (25/9/2017)
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm   (18/9/2017)
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng   (18/9/2017)
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông   (5/9/2017)
Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng   (23/8/2017)
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu   (3/8/2017)
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”   (27/7/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017   (3/7/2017)
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa   (30/6/2017)
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017   (28/6/2017)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa   (27/6/2017)
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông   (5/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản   (31/5/2017)
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.   (29/5/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.   (29/5/2017)
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015   (9/5/2017)
Thông báo tập huấn hướng xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017   (9/5/2017)
Điều kiện lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản   (9/5/2017)
Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý áp dụng cho các tổ chức giáo dục   (28/4/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt 5S tại khu du lịch”   (27/4/2017)
Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa   (20/4/2017)
Quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối   (14/4/2017)
Kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa   (5/4/2017)
Công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới trên lĩnh vực giao thông vận tải   (28/3/2017)
Quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện   (7/2/2017)
Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy   (16/1/2017)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (16/1/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016   (29/12/2016)
Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016   (30/11/2016)
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không bảo đảm an toàn   (30/11/2016)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (14/11/2016)
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2016   (20/10/2016)
Bình Thuận triển khai kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016   (29/9/2016)
Phan Thiết: Tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng vật liệu xây dựng   (28/9/2016)
Những điểm mới trong Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ KHCN   (22/9/2016)