Chi cục TC-ĐL-CL công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2023

Chi cục TC-ĐL-CL công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2023.

Chi tieeys xem file đính kèm bên dưới.

cong khai quy I 2023.pdf