www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn
Trang chủGiới thiệuLiên hệ
Tiêu chuẩn quốc gia về đồ uống PDF In
Ngày 06 Tháng 07 Năm 2011

Quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu nội dung toàn văn tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ:

 Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

04 Nguyễn Hội – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận

ĐT: 0623. 828513

 

Số hiệu

Tên tiêu chuẩn

Số trang

TCVN 1273-86

Rượu mùi. Phương pháp thử

10

TCVN 2815-78

Đồ hộp nước qủa. Nước chanh tự nhiên

3

TCVN 3217:1979

Rượu. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm

8

TCVN 3663:1981

Rượu mùi. Phương pháp xác định hàm lượng chất chiết chung

19

TCVN 4040:1985

Đồ hộp nước qủa. Phương pháp thử độ chảy quy định

6

TCVN 5519:1991

Bia. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu

10

TCVN 5562:2009

Bia. Xác định hàm lượng etanol

23

TCVN 5563:2009

Bia. Xác định hàm lượng cacbon dioxit

21

TCVN 5564:2009

Bia. Xác định độ axit

8

TCVN 5565:1991

Bia. Phương pháp xác định hàm lượng chất hòa tan ban đầu

13

TCVN 5566:1991

Bia. Phương pháp xác định độ màu

6

TCVN 6057:2009

Bia. Quy định kỹ thuật

7

TCVN 6058:1995

Bia. Phương pháp xác định điaxetil và các chất đixeton khác

7

TCVN 6059:2009

Bia. Phương pháp xác định độ đắng

7

TCVN 6061:2009

Bia. Xác định độ màu bằng phương pháp quang phổ

7

TCVN 6062:1995

Bia. Phương pháp xác định tốc độ lắng bọt theo chỉ số sigma

7

TCVN 6063:1995

Bia. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm

8

TCVN 6096:2010

Tiêu chuẩn chung về nước uống đóng chai (không phải nước khoáng thiên nhiên đóng chai)

11

TCVN 6213:2010

Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

11

TCVN 6297:1997

Tiêu chuẩn chung cho nước quả được bảo quản chỉ bằng các biện pháp vật lý nếu không có các tiêu chuẩn riêng

6

TCVN 7041:2009

Đồ uống không cồn. Quy định kỹ thuật

7

TCVN 7042:2009

Bia hơi. Quy định kỹ thuật

8

TCVN 7043:2009

Rượu trắng. Quy định kỹ thuật

7

TCVN 7044:2009

Rượu mùi. Quy định kỹ thuật

15

TCVN 7045:2009

Rượu vang. Quy định kỹ thuật

7

TCVN 7886:2009

Rượu chưng cất. Xác định hàm lượng furfural

7

TCVN 8007:2009

Rượu. Chuẩn bị mẫu thử và kiểm tra cảm quan

6

TCVN 8008:2009

Rượu chưng cất. Xác định độ cồn

59

TCVN 8009:2009

Rượu chưng cất. Xác định hàm lượng aldehyt

10

TCVN 8010:2009

Rượu chưng cất. Xác định hàm lượng metanol

8

TCVN 8011:2009

Rượu chưng cất. Phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etyl axetat bằng sắc ký khí

7

TCVN 8012:2009

Rượu. Xác định độ axit

6

 
 

Thông báo

Cung cấp thông tin doanh nghiệp về hoạt động xuất khẩu

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.

Thực hiện Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh, hàng năm, để triển khai công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đến doanh nghiệp được thiết thực, hiệu quả, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thu thập thông tin về hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thông qua hình thức gửi Phiếu khảo sát.
Xem tiếp...
 

Chuyên đề

Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong KD xăng dầu giai đoạn 2011-2013
Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn hiện có 232 điểm kinh doanh xăng dầu đang hoạt động, (trong đó có 117 điểm kinh doanh xăng dầu trực thuộc 19 tổng đại lý, đại lý), với tổng số cột đo xăng dầu được đưa vào sử dụng là 958 cột đo (gồm: 461 cột đo xăng RON 92, 70 cột đo xăng RON 95, 153 cột đo dầu DO 0.05%S, 249 cột đo dầu DO 0.25%S và 25 cột đo dầu hỏa), các nhãn hiệu cột đo đều thuộc danh mục phương tiện đo được Tổng cục TC-ĐL-CL phê duyệt mẫu.  
Xem tiếp...
 

Liên kết site