www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn
Trang chủGiới thiệuLiên hệ
Tiêu chuẩn quốc gia về đường và các sản phẩm đường PDF In
Ngày 06 Tháng 07 Năm 2011

Quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu nội dung toàn văn tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

04 Nguyễn Hội – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận

ĐT: 0623. 828513

 

Số hiệu

Tên tiêu chuẩn

Số trang

TCVN 3294-1980

Sản xuất tinh bột. Thuật ngữ và định nghĩa

9

TCVN 3295-1980

Sản xuất đường glucoza-mật tinh bột. Thuật ngữ và định nghĩa

12

TCVN 4067:1985

Kẹo. Phương pháp lấy mẫu

8

TCVN 4068:1985

Kẹo. Phương pháp xác định khối lượng tinh, kích thước, các chỉ tiêu cảm quan và khối lượng nhân của sản phẩm

9

TCVN 4069:2009

Kẹo. Xác định độ ẩm

11

TCVN 4070:2009

Kẹo. Xác định hàm lượng tro tổng số

8

TCVN 4071:2009

Kẹo. Xác định tro không tan trong axit clohydric

8

TCVN 4072:2009

Kẹo. Xác định hàm lượng chất béo

8

TCVN 4073:2009

Kẹo. Xác định hàm lượng axit

10

TCVN 4074:2009

Kẹo. Xác định hàm lượng đường tổng số

11

TCVN 4075:2009

Kẹo. Xác định hàm lượng đường khử

10

TCVN 4837:2009

Đường. Lấy mẫu

8

TCVN 4838:1989

Đường. Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

7

TCVN 4840:1989

Đường. Điều kiện bảo quản dài hạn

7

TCVN 5261-90

Sản phẩm ong. Phương pháp lấy mẫu

5

TCVN 5267-1:2008

Mật ong. Phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp

12

TCVN 5268:2008

Mật ong. Xác định hoạt lực diastaza

8

TCVN 5269:1990

Mật ong tự nhiên. Phương pháp xác định hàm lượng đường sacaroza

6

TCVN 5270:2008

Mật ong. Xác định hydroxymetylfurfural bằng phương pháp quang phổ

7

TCVN 5271:2008

Mật ong. Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ

7

TCVN 5272:1990

Sữa chúa tự nhiên. Phương pháp xác định hàm lượng axit-10-hydro-2-desenic

7

TCVN 5375:1991

Sản phẩm ong. Yêu cầu vi sinh và phương pháp kiểm tra

10

TCVN 5908:2009

Kẹo

7

TCVN 5909:1995

Bánh bích quy. Yêu cầu kỹ thuật

7

TCVN 6329:2008

Đường và sản phẩm đường. Xác định sulfit bằng phương pháp so màu rosanilin

10

TCVN 6330:1997

Đường. Xác định độ phân cực (Theo phương pháp của ICUMSA)

8

TCVN 6331:1997

Đường. Xác định sự mất khối lượng khi sấy ở 120oC trong 16 giờ (Phương pháp dược điển của Mỹ)

6

TCVN 6332:2010

Đường. Xác định hao hụt khối lượng khi sấy.

8

TCVN 6333:2010

Đường. Xác định độ màu của dung dịch đường ở pH 7,0

11

TCVN 6958:2001

Đường tinh luyện

5

TCVN 6960:2001

Đường trắng. Xác định đường khử bằng phương pháp Knight và Allen EDTA. Phương pháp chính thức

8

TCVN 6961:2001

Đường thô

5

TCVN 7268:2003

Đường. Thuật ngữ và định nghĩa

11

TCVN 7269:2003

Đường trắng. Phương pháp xác định độ đục

7

TCVN 7270:2003

Đường trắng và đường tinh luyện. Yêu cầu vệ sinh

6

TCVN 7273:2003

Xác định chất lượng không tan trong đường trắng bằng phương pháp lọc màng

9

TCVN 7274:2003

Xác định hàm lượng asen trong sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp so màu

9

TCVN 7276:2003

Xác định hàm lượng chì trong sản phẩm đường bằng phương pháp so màu

11

TCVN 7277:2003

Xác định pol của đường thô bằng phương pháp đo độ phân cực. Phương pháp chính thức

19

TCVN 7406:2004

Bánh ngọt không kem. Yêu cầu kỹ thuật

10

TCVN 7963:2008

Đường và sản phẩm đường. Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer

10

TCVN 7964:2008

Đường và sản phẩm đường. Xác định hàm lượng chất khô

8

TCVN 7965:2008

Sản phẩm đường tinh luyện. Xác định độ tro dẫn điện

8

TCVN 7966:2008

Sản phẩm đường. Xác định độ tro dẫn điện trong đường thô, đường nâu, nước mía, xirô và mật

8

TCVN 7967:2008

Tinh bột và sản phẩm tinh bột. Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit. Phương pháp đo axit và phương pháp đo độ đục

14

TCVN 7968:2008

Đường

11

TCVN 8462:2010

Đường. Xác định độ màu của dung dịch đường trắng

10

TCVN 8463:2010

Đường. Xác định hàm lượng asen trong đường trắng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.

9

TCVN 8464:2010

Đường. Xác định hàm lượng chì trong đường và xirô bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

11

TCVN 8465:2010

Đường. Phương pháp Braunschweig để xác định độ phân cực của đường trắng bằng phép đo phân cực.

12

 
 

Thông báo

Cung cấp thông tin doanh nghiệp về hoạt động xuất khẩu

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.

Thực hiện Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh, hàng năm, để triển khai công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đến doanh nghiệp được thiết thực, hiệu quả, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thu thập thông tin về hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thông qua hình thức gửi Phiếu khảo sát.
Xem tiếp...
 

Chuyên đề

Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong KD xăng dầu giai đoạn 2011-2013
Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn hiện có 232 điểm kinh doanh xăng dầu đang hoạt động, (trong đó có 117 điểm kinh doanh xăng dầu trực thuộc 19 tổng đại lý, đại lý), với tổng số cột đo xăng dầu được đưa vào sử dụng là 958 cột đo (gồm: 461 cột đo xăng RON 92, 70 cột đo xăng RON 95, 153 cột đo dầu DO 0.05%S, 249 cột đo dầu DO 0.25%S và 25 cột đo dầu hỏa), các nhãn hiệu cột đo đều thuộc danh mục phương tiện đo được Tổng cục TC-ĐL-CL phê duyệt mẫu.  
Xem tiếp...
 

Liên kết site