Đối tác chiến lược

máy chạy bộ - máy chạy bộ điện

www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn
Trang chủGiới thiệuLiên hệ
Công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia PDF In
Ngày 16 Tháng 03 Năm 2012
Ngày 29, 30/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia.

Các Quyết định công bố:

Quyết định số 3999/QĐ-BKHCN

TCVN 2690:2011 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định tro

TCVN 2698:2011 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

TCVN 3171:2011 Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực)

TCVN 3753:2011 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm đông đặc

TCVN 6018:2011 Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon – Phương pháp Ramsbottom

TCVN 6701:2011 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X

TCVN 7330:2011 Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang

 

Quyết định số 4001/QĐ-BKHCN

TCVN 172:2011 Than đá – Xác định hàm lượng ẩm toàn phần

TCVN 173:2011 Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định tro

TCVN 174:2011 Than đá và cốc – Xác định hàm lượng chất bốc

TCVN 200:2011 Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt thực

TCVN 4917:2011 Than đá và cốc – Xác định tính nóng chảy của tro

 

Quyết định số 4002/QĐ-BKHCN

TCVN 9040-1:2011 Máy văn phòng – Từ vựng – Phần 1: Thiết bị ghi âm

TCVN 9040-2:2011 Máy văn phòng – Từ vựng – Phần 2: Máy sao

TCVN 9040-3:2011 Máy văn phòng – Từ vựng – Phần 3: Máy in nhãn

TCVN 9040-9:2011 Máy văn phòng – Từ vựng – Phần 9: Máy chữ

 

Quyết định số 4003/QĐ-BKHCN

TCVN 8936:2011 Sản phẩm dầu mỏ - Nhiên liệu (loại F) – Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng hải

TCVN 8937:2011 Sản phẩm dầu mỏ - Nhiên liệu (loại F) – Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu tuốc bin khí sử dụng trong công nghiệp và hàng hải

TCVN 8938:2011 Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ X (mỡ bôi trơn) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8939-9:2011 Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Phân loại – Phần 9: Họ X (mỡ bôi trơn)

TCVN 8939-99:2011 Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Phân loại – Phần 99: Tổng quan

 

Quyết định số 4004/QĐ-BKHCN

TCVN 8753:2011 Sân bay dân dụng – Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác

 

Quyết định số 4008/QĐ–BKHCN

TCVN 9081:2011 Kết cấu gỗ - Thử liên kết bằng chốt cơ học – Yêu cầu đối với khối lượng riên của gỗ

TCVN 9082-1:2011 Kết cấu gỗ - Chốt liên kết – Phần 1: Xác định mômen chảy

TCVN 9082-2:2011 Kết cấu gỗ - Chốt liên kết – Phần 2: Xác định độ bền bám giữ

TCVN 9083:2011 Cột gỗ - Yêu cầu cơ bản và phương pháp thử

TCVN 9084-1:2011 Kết cấu gỗ - Độ bền uốn của dầm chữ I – Phần 1: Thử nghiệm, đánh giá và đặc trưng

 

Quyết định số 4024/QĐ–BKHCN

TCVN 7366:2011 Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

TCVN 8890:2011 Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng cho mẫu chuẩn

TCVN 8891:2011 Hiệu chuẩn trong hóa phân tích và sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận

TCVN 8892:2011 Mẫu chuẩn – Hướng dẫn và từ khóa sử dụng cho phân loại mẫu chuẩn

 

Quyết định số 4038/QĐ–BKHCN

TCVN 8656-2:2011 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) – Thuật ngữ hài hòa – Phần 2: Phương tiện đọc quang học (ORM)

TCVN 9085:2011 Mã số mã vạch vật phẩm – Mã số mã vạch GS1 cho phiếu trong phân phối giới hạn về địa lý – Quy định kỹ thuật

TCVN 9086:2011 Mã số mã vạch GS1 – Thuật ngữ và định nghĩa

 

Quyết định số 4040/QĐ–BKHCN

TCVN 9011:2011 Sơn epoxy oxit sắt thể mica

TCVN 9012:2011 Sơn giàu kẽm

TCVN 9013:2011 Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

TCVN 9014:2011 Sơn epoxy

 

Quyết định số 4042/QĐ–BKHCN

TCVN 7319-1:2011 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 1 : Nguyên tắc chung về bố trí bàn phím

 TCVN 7319-2:2011 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 2 : Khối chữ - Số

TCVN 7319-3:2011 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 3 : Bố trí bổ sung vùng chữ - số của khối chữ - số

 TCVN 7319-4:2011 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 4 : Khối số

TCVN 7319-5:2011 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 5 : Khối soạn thảo và khối chức năng

TCVN 7319-7:2011 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 7 : Ký hiệu dùng để hiển thị chức năng

TCVN 7319-8:2011 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 8 : Phân bổ chữ cái cho các phím của phần phím số

 

Quyết định số 4045/QĐ–BKHCN

TCVN ISO/PAS 17005:2011 Đánh giá sự phù hợp – Sử dụng hệ thống quản lý – Nguyên tắc và yêu cầu

TCVN ISO/IEC 17007:2011 Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn biên soạn tài liệu quy định sử dụng để đánh giá sự phù hợp

TCVN ISO/IEC 17021:2011 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý

TCVN ISO/IEC 17030:2011 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba

 

Quyết định số 4047/QĐ–BKHCN

TCVN 9087:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thiết bị in – Phương pháp đo công suất – Máy in loại 1 và máy in loại 2

TCVN 9088-1:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiểu cần có trong bảng thông số kỹ thuật – Máy in – Phần 1: Máy in loại 1 và loại 2

TCVN 9088-2:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiểu cần có trong bảng thông số kỹ thuật – Máy in – Phần 2: Máy in loại 3 và loại 4

TCVN 9089:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiểu được quy định cho máy quét ảnh

TCVN 9090:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Phương pháp đo năng suất máy sao chép

TCVN 9091:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiếu cần có trong bảng thông số kỹ thuật – Máy Fax

TCVN 9092:2011 Công nghệ thông tin – Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực cho máy in điện tử đơn sắc và thiết bị đa năng chứa thành phần in

TCVN 9093:2011 Công nghệ thông tin – Chất lượng và hiệu năng của thiết bị văn phòng có chứa các thành phần sử dụng lại

TCVN 9094:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Phương pháp đo năng suất in kỹ thuật số

TCVN 9095:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Phương pháp đo năng suất sao chép kỹ thuật số

TCVN 9096:2011 Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Phương pháp đo năng suất sao chép kỹ thuật số với bản gốc một mặt.

 

Quyết định số 4052/QĐ–BKHCN

TCVN 9097:2011 Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Phương pháp xác định tính năng làm sạch nước của vật liệu bán dẫn xúc tác quang bằng phép đo khả năng tạo thành oxy hoạt tính

TCVN 9098:2011 Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Xác định hoạt tính xúc tác quang bề mặt trong môi trường nước bằng phân hủy xanh metylen

TCVN 9099:2011 Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Hệ thống phân loại

TCVN 9100:2011 Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Xác định hàm lượng hạt thô trong bột gốm bằng phương pháp sàng ướt

TCVN 9101:2011 Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Vật liệu silic nitrua dùng cho viên bi ổ lăn

 

Quyết định số 4053/QĐ–BKHCN

TCVN ISO 10003:2011 Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức

TCVN ISO/TS 10004:2011 Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn theo dõi và đo lường

TCVN ISO 10019:2011 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng

TCVN ISO/TS 16949:2011 Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho các tổ chức sản xuất ô tô và phụ tùng liên quan

TCVN ISO 31000:2011 Quản lý rủi ro – Nguyên tắc và hướng dẫn

 

Quyết định số 4058/QĐ–BKHCN

TCVN 9004:2011 Quản lý tổ chức để thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng

TCVN ISO/IEC 17043:2011 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo

 

Quyết định số 4059/QĐ–BKHCN

TCVN 8778-1:2011 Đo dòng chất lỏng trong ống dẫn kín bằng phương pháp cân – Quy trình kiểm tra lắp đặt – Phần 1: Hệ thông cân tĩnh

TCVN 8779-1:2011 Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8779-2:2011 Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 2: Yêu cầu lắp đặt

TCVN 8779-3:2011 Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 3: Phương pháp thử và thiết bị

TCVN 8780:2011 Đo dòng lưu chất – Phương pháp quy định tính năng của lưu lượng kế

 

 

Quyết định số 4074/QĐ–BKHCN

 

TCVN 7113-3:2011 Ecgônômi – Nguyên lý ecgônômi liên quan đến gánh nặng tâm thần – Nguyên lý và yêu cầu liên quan đến các phương pháp đo và đánh giá gánh nặng tâm thần

TCVN 8953:2011 Ecgônômi – Thiết kế tiếp cận sử dụng – Tín hiệu thính giác đối với sản phẩm tiêu dùng

TCVN 8954:2011 Ecgônômi – Thiết kế tiếp cận sử dụng – Mức áp suất âm của tín hiệu thính giác đối với sản phẩm tiêu dùng

TCVN 8955:2011 Ecgônômi – Thiết kế tiếp cận sử dụng – Quy định kỹ thuật về tương phản đọ chói liên quan đến độ tuổi đối với ánh sáng màu

TCVN 8956:2011 Ecgônômi – Thiết kế tiếp cận sử dụng – Chấm và vạch xúc giác trên sản phẩm tiêu dùng

 

Các Quyết định hủy bỏ:

 

Quyết định số 3998/QĐ–BKHCN:

TCVN 2690:2007 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định tro

TCVN 2698:2007 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

TCVN 3171:2007 Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực)

TCVN 3753:2007 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm đông đặc

TCVN 6018:2007 Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon – Phương pháp Ramsbottom

TCVN 6701:2007 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ tia X

TCVN 7330:2007 Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng hấp thụ chỉ thị huỳnh quang

 

Quyết định số 4000/QĐ–BKHCN

TCVN 172:2007 Than đá – Xác định độ ẩm toàn phần

TCVN 173:2007 Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định tro

TCVN 174:2007 Than đá và cốc – Xác định hàm lượng chất bốc

TCVN 200:2007 Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt thực

TCVN 4917:2007 Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định tính nóng chảy của tro – Phương pháp ống nhiệt độ cao

 

Quyết định số 4023/QĐ–BKHCN

TCVN 7366:2003 Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

 

Quyết định số 4041/QĐ – BKHCN

TCVN 7319-1:2003 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 1: Nguyên tắc chung về bố trí bàn phím

TCVN 7319-2:203 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 2: Khối chữ - Số

TCVN 7319-3:2004 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 3: Bố trí bổ sung vùng chữ - số của khối chữ - số

TCVN 7319-4:2004 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 4: Khối số

TCVN 7319-5:2004 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 5: Khối biên tập

TCVN 7319-6:2004 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 6: Khối chức năng

TCVN 7319-7:2004 Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 7: Ký hiệu dùng để thể hiện chức năng

 

Quyết định số 4044/QĐ–BKHCN

TCVN 6708:2000 Hướng dẫn soạn thảo tiêu chuẩn dùng cho đánh giá sự phù hơp

TCVN ISO/IEC 17021:2008 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý

 

Quyết định số 4054/QĐ–BKHCN

TCVN ISO/TS 16949:2004 Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001:2000 tại tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan

 

Quyết định số 4057/QĐ–BKHCN

TCVN 9004:2000 Quản lý tổ chức để thành công bền vững – Hướng dẫn cải tiến

TCVN 7777-1:2008 Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thử nghiệm – Phần 1: Xây dựng và triển khai các chương trình thử nghiệm thành thạo

TCVN 7777-2:2008 Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thử nghiệm – Phần 2: Lựa chọn và sử dụng các chương trình thử nghiệm thành thạo của tổ chức công nhận phòng thí nghiệm.

 

Hoàng Tuân

Nguồn: TCVN-Net


 
 

Thông báo

Thông báo: Mời tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao nhất về chất lượng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên toàn quốc, có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.
Xem tiếp...
 

Chuyên đề

Gửi câu hỏi về TBT

Kính gửi: Các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, nước ta đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới - WTO, đó là cột mốc quan trọng để nước ta đẩy mạnh hội nhập và phát triển, gia tăng hoạt động xuất khẩu. Trong hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm tìm hiểu thị trường trên nhiều khía cạnh, trong đó có việc tìm hiểu những luật lệ, quy định, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, thủ tục đánh giá sự phù hợp áp dụng đối với hàng hóa của mình để hàng hóa xuất khẩu được thuận lợi, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Xem tiếp...
 

Đăng Nhập

Liên kết site

Quảng cáo