Hướng dẫn kê khai TTHC - Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (mã số TTHC: 1.006851)

Hướng dẫn mẫu phiếu Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (mã số TTHC: 1.006851)

.....o0o......CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG
GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (
NHÔM NITRAT)

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm: Công ty CP Năng lượng A

Địa chỉ: 01 Trần Phú – Tp Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại 0252.38111222 Fax …………………….Email: nangluongcty@vnn.vn

Giấy đăng ký doanh nghiệp số 3400111111 ngày 01 tháng 9 năm 2010, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Họ tên người đại diện pháp luật Nguyễn Văn A Chức danh: Giám đốc

Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu số: 260888888

Đơn vị cấp: Công an tỉnh Bình Thuận ngày cấp 14/5/2019

Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất nguy hiểm sau:

STT

Tên hàng nguy hiểm

Số UN

Loại nhóm hàng

Số hiệu nguy hiểm

Khối lượng vận chuyển (dự kiến)

Tấn

1

NHÔM NITRAT

1438

5.1

5.1

01

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

2. Bảng kê khai thông tin về hàng nguy hiểm.

3. Giấy phép điều khiển phương tiện vận chuyển.

4. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển.

5. Thẻ an toàn lao động – vệ sinh lao động của người tham gia vận chuyển.

6. Giấy chứng nhận đã tham gia, hoàn thành khóa đào tạo và huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất của người điều khiển phương tiện.

7. Phiếu an toàn hóa chất.

8. Phương án làm sạch thiết bị, phương tiện và bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường sau khi kết thúc vận chuyển.

Công ty CP Năng lượng A cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm.

 

 

Bình Thuận, ngày 15 tháng 9 năm 2021
GIÁM ĐỐC
( Đã ký tên, đóng dấu)

 

 

Nguyễn Văn A


Mẫu 2. DMHNH-LT-PT-NDKAT
09/2016/TT-BKHCN

DANH MỤC TÊN, KHỐI LƯỢNG HÀNG NGUY HIỂM VÀ LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM; DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ NGƯỜI ÁP TẢI HÀNG NGUY HIỂM

STT

Tên hàng nguy hiểm

Khối lượng vận chuyển

Chủ phương tiện vận chuyển

Phương tiện vận chuyển

Tải trọng phương tiện

Thời gian vận chuyển (dự kiến)

Lịch trình vận chuyển

Người điều khiển phương tiện

Người áp tải hàng nguy hiểm

Điểm nhận hàng

Điểm trung chuyển

Điểm giao hàng

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

NHÔM NITRAT

01 (Tấn)

Công ty CP Năng lượng A

Otô tải (BKS: 86A-001)

02 (Tấn)

6h-17h trong ngày

Công ty Hóa chất B (KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai)

 

Công ty CP Năng lượng A

01 Trần Phú – Tp Phan Thiết – Bình Thuận

Trần Văn B

(CMND 260000002; cấp ngày 28/12/2011)

Lê Văn C

(CMND 260000003; cấp ngày 13/5/2014)

Ghi chú:

(2): Ghi rõ tên hàng nguy hiểm, loại, nhóm hàng, so UN và số hiệu nguy hiểm theo quy định tại Nghị định nêu trong Thông tư này;

(3): Ghi rõ khối lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển;

(4): Ghi rõ tên chủ sở hữu phương tiện (địa chỉ, nếu có);

(5,6): Ghi rõ loại phương tiện, biển kiểm soát, tải trọng của phương tiện (theo đúng Giấy đăng ký phương tiện);

(7, 8, 9,10): Ghi đầy đủ thông tin về địa chỉ nơi đi, nơi đến bao gồm từ điểm nhận hàng đến kho của tổ chức, cá nhân và từ kho đến các địa điểm khác (nếu có);

(11, 12): Ghi rõ họ tên và số Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của người điều khiển, người áp tải.

 

 

Bình Thuận, ngày 15 tháng 9 năm 2021
GIÁM ĐỐC
( Đã ký tên, đóng dấu)

 

 

Nguyễn Văn A


                         Mu 3. PALSTB

09/2018/TT-BKHCN

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG A
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Bình Thuận, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

PHƯƠNG ÁN LÀM SẠCH THIẾT BỊ VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SAU KHI KẾT THÚC VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

 

1. Vị trí thực hiện quá trình tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyển, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình vận chuyển:

Phương tiện vận chuyển và các thiết bị sử dụng trong vận chuyển được tẩy rửa, làm sạch tại Công ty CP Năng lượng A (01 Trần Phú – Tp Phan Thiết – Bình Thuận).

2. Cơ sở vật chất sử dụng cho quá trình tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyển, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình vận chuyển:

- Khu vực tẩy rửa, làm sạch được xây dựng với diện tích 48m2 (8m x 6m); nền được đan thép và đúc bê tông dày 40cm. Có hố thu gom trước khi chảy ra hệ thống thoát.

- Hố thu có lưới chắn rác. Khu vực tẩy rửa có tường thành che chắn.

- Hệ thống nước phun rửa và trang bị đầy đủ các dụng cụ tẩy rửa.

3. Xử lý chất thải rắn, lỏng thu được sau khi tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyển, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình vận chuyển:

- NHÔM NITRAT được chứa trong các bình kín chuyên dụng. Trong quá trình vận chuyển dùng khung sắt gắn chặt bình với thùng xe và dùng dây buộc chặt bình vào khung cố định tránh va đập, phía trên được phủ bạt kín tránh ánh nắng mặt trời.

- Khi kết thúc vận chuyển NHÔM NITRAT, phương tiện và một số dụng cụ sử dụng trong quá trình vận chuyển chủ yếu thu gom được là bụi, đất bám vào xe và được phun rửa sạch bằng nước.

- Khi tẩy rửa nước sẽ được gom về hố thu. Các loại rác, cặn bã sẽ được tách riêng.

4. Các hoạt động bảo vệ môi trường khác có liên quan:

Trong khuôn viên tẩy rửa được trồng cây xanh nhằm tạo không khí trong lành và cảnh quan sạch sẽ.

Công ty CP Năng lượng A cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm.

 

 

GIÁM ĐỐC
( Đã ký tên, đóng dấu)

 

 

Nguyễn Văn A

_______________________

1 Ghi tên của chủ thể đứng đơn đăng ký cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

2 Ghi địa danh nơi doanh nghiệp lập hồ sơ

 


Các tin tiếp
Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)   (5/10/2021)
Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (mã số TTHC: 2.001207)   (5/10/2021)
Hướng dẫn kê khai TTHC - Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (mã số TTHC: 1.006851)   (5/10/2021)