Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)
Hướng dẫn mẫu phiếu Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)

Mẫu 2. CBHC/HQ
28/2012/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Số: 01/2021/KSA

 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG A

Địa chỉ: khu phố Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3888579 Fax: …………………………

E-mail: ……………………………………………………..……

CÔNG BỐ:

Sản phẩm: GẠCH TERAZO

Kiểu, loại: kích thước: 400 x 400 x 30 mm, M200

Phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2013 – Gạch Terazo.

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn, phương thức đánh giá sự phù hợp):

- Sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn bởi Công ty Cổ phần Chứng nhận quốc tế theo Giấy chứng nhận hợp chuẩn số: 190501/QĐCN-ICB, ngày 20/5/2021 và có hiệu lực đến ngày 19/5/2024.

- Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công ty TNHH xây dựng A cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác. 

 

Bình Thuận, ngày21tháng 6 năm2021

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Văn A

 Các tin tiếp
Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)   (5/10/2021)
Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (mã số TTHC: 2.001207)   (5/10/2021)
Hướng dẫn kê khai TTHC - Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (mã số TTHC: 1.006851)   (5/10/2021)