Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý tuân thủ hiệu quả với tiêu chuẩn ISO 37301

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn mới về quản lý tuân thủ vừa được xuất bản góp phần vào danh tiếng và sự tín nhiệm của tổ chức, xây dựng lòng tin của khách hàng.Bối cảnh pháp lý liên tục thay đổi, các tổ chức cần có hệ thống để đảm bảo theo kịp. Tuy nhiên, để tuân thủ luật pháp và tất cả những quy định, điều quan trọng là phải áp dụng một nền văn hóa liêm chính và đạo đức tốt. Tất cả những điều đó là công thức để thành công trong kinh doanh. Hệ thống quản lý tuân thủ là một cách để đạt được điều đó và một tiêu chuẩn mới vừa được xuất bản sẽ giúp ích.

ISO 37301, Hệ thống quản lý tuân thủ - Yêu cầu và khuyến nghị để thực hiện, cung cấp tất cả thông tin mà tổ chức cần để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tuân thủ hiệu quả. Tiêu chuẩn thay thế ISO 19600: 2014, Hệ thống quản lý tuân thủ - Hướng dẫn.

Theo ông Howard Shaw, Chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm về sự phát triển của tiêu chuẩn, việc tuân thủ không chỉ là tránh những hình phạt và không nên giới hạn ở một bộ phận. “Các tổ chức muốn làm việc và hợp tác với các công ty mà họ có thể tin tưởng. Và niềm tin được xây dựng dựa trên văn hóa công ty - nơi mọi nhân viên đều có thể đóng góp vì họ hiểu và tin tưởng vào tầm quan trọng của điều đó. Trọng tâm của vấn đề này là sự lãnh đạo tốt và các giá trị thiết thực phải đến từ cấp trên”, ông Howard Shaw chia sẻ.

ISO 37301 khuyến nghị liên quan đến quản lý, bảo vệ ý tưởng rằng tuân thủ là nguyên tắc của quản trị tốt. Nó cũng khuyến nghị tích hợp đầy đủ quản lý tuân thủ ở các cấp của tổ chức, cả trong quy trình quản lý tài chính, môi trường, rủi ro, chất lượng, sức khỏe và an toàn cũng như trong các yêu cầu và thủ tục hoạt động của tổ chức. 

Những lợi ích phát sinh từ việc thực hiện ISO 37301 không chỉ giúp giảm nguy cơ bị phạt do không tuân thủ, mà còn góp phần vào danh tiếng và sự tín nhiệm của tổ chức, xây dựng lòng tin của khách hàng và các bên liên quan, tăng cơ hội kinh doanh.

Cuối cùng, tiêu chuẩn này có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý đã có trong một tổ chức, dựa trên ISO 37001 (chống tham nhũng) hoặc ISO 9001 (chất lượng) để đạt được hiệu lực, hiệu quả và năng suất.

Hà My


Các tin tiếp
Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý tuân thủ hiệu quả với tiêu chuẩn ISO 37301   (16/4/2021)
Tiêu chuẩn ISO 22956 – Quản lý tổ chức chăm sóc sức khỏe   (9/4/2021)
Tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc   (6/3/2020)
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 37001 về Hệ thống quản lý chống hối lộ   (20/12/2019)
Kết quả triển khai Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” trong năm 2019   (19/12/2019)
Vai trò của thẻ điểm cân bằng BSC trong quản trị doanh nghiệp   (14/2/2017)