Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký tham gia Chương trình NSCL trong năm 2017 để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:* Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng tại tổ chức, doanh nghiệp bao gồm:

- Đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa sản xuất - phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; quy chuẩn kỹ thuật (TCVN, ISO, QCVN,…).

- Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo chuẩn mực quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27001, ISO 30001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, BRC, GlobalGAP,…

- Xây dựng và áp dụng các công cụ, mô hình cải tiến năng suất – chất lượng: 5S, Kaizen, LEAN, 6 sigma, KPI, TPM, MFCA,…

- Tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

- Đào tạo, tập huấn nhân viên quản lý, điều hành, người lao động kiến thức và kỹ năng thực hiện về năng suất – chất lượng.

* Hình thức hỗ trợ

- Hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định.

- Đối với nội dung đào tạo, tập huấn: hỗ trợ theo hình thức được mời tham gia đào tạo tập trung do Chi cục tổ chức.

* Đăng ký tham gia

Trong năm 2017, nếu Quý tổ chức, doanh nghiệp có định hướng triển khai các nội dung nêu trên và có nhu cầu đề nghị Chi cục hỗ trợ, đề nghị gửi thông tin đăng ký theo Biểu mẫu 01Biểu mẫu 02 (nếu đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia) về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 10/3/2017 theo địa chỉ sau:

Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Bình Thuận

(Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng)

Số 04 Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết

ĐT: 062. 3828513  -    Fax: 062. 3822390

Email: oanhpt@skhcn.binhthuan.gov.vn (gặp chị Phạm Tú Oanh).

Các thông tin về Chương trình NSCL, nội dung hỗ trợ, các biểu mẫu đăng ký và các thông tin khác có liên quan, quý tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm hiểu trên website Chi cục (www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn – Mục Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL), các website khác hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Tú OanhCác tin tiếp
Xét chọn hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (20/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2)   (12/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018   (17/1/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL: Đào tạo ISO 9001:2015, 5S cho 02 doanh nghiệp   (21/12/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Hỗ trợ đào tạo về ISO 9001:2015 cho 02 doanh nghiệp   (8/11/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015   (27/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 3)   (18/10/2017)
Bình Thuận: Hỗ trợ 128 triệu đồng cho 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (6/10/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   (3/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 2)   (11/8/2017)
Xét chọn hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (21/7/2017)
Những khó khăn doanh nghiệp Việt thường gặp phải khi áp dụng TQM   (29/5/2017)
12 bước giúp doanh nghiệp áp dụng thành công HACCP   (5/4/2017)
Soát xét tiêu chuẩn ISO 31000: hướng tới sự súc tích và rõ ràng   (21/3/2017)
Mức chi hỗ trợ thực hiện nâng cao năng suất – chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận   (21/3/2017)
Những hạn chế cần khắc phục khi áp dụng KPI tại doanh nghiệp   (23/2/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017   (14/2/2017)
Bình Thuận: Tổ chức hội nghị triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020   (20/12/2016)
Hướng dẫn thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng giai đoạn 2016-2020   (14/11/2016)
Ban hành Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”   (17/10/2016)