Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TĐC ngày 27/6/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG  năm 2016 của tỉnh Bình Thuận.Ngày 22/9/2016, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2016 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển để thông qua báo cáo đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, thống nhất bảng điểm 7 tiêu chí và đề xuất tặng GTCLQG năm 2016 cho 02 doanh nghiệp tham dự là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận và Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung.

Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Văn Nhơn, Phó giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển GTCLQG , cùng tham dự có các thành viên Hội đồng sơ tuyển là đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở KH & CN, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Tổ chuyên gia đánh giá.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nhơn phát biểu khai mạc và chỉ đạo nội dung cuộc họp đánh giá sơ tuyển theo các quy định tại Thông tư 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiếp đó, đại diện Tổ chuyên gia đánh giá báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ đối với từng doanh nghiệp thông qua báo cáo đánh giá thống nhất các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảng điểm tổng hợp của Tổ chuyên gia đánh giá và biên bản đánh giá tại chỗ. Từ đó phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các hồ sơ, tài liệu cần bổ sung của 02 doanh nghiệp.

Hội đồng sơ tuyển tiến hành thảo luận, xem xét các vấn đề được bổ sung trong từng tiêu chí và góp ý bảng điểm tổng hợp của Tổ chuyên gia. Kết quả, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đạt 881,75 điểm và Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung đạt 850,25 điểm.

Trên cơ sở đó, Hội đồng sơ tuyển thống nhất đề nghị đến Hội đồng quốc gia xét tặng giải vàng GTCLQG năm 2016 cho 02 doanh nghiệp nêu trên./.
Tú Oanh

Các tin tiếp
Khen tặng thành tích đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né   (29/6/2018)
2 loại hình Giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2018   (25/6/2018)
Một doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017   (18/4/2018)
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né   (5/9/2017)
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017   (21/2/2017)
Bình Thuận: Đánh giá tại các doanh nghiệp tham dự GTCLQG 2016   (29/9/2016)
Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 tỉnh Bình Thuận   (29/9/2016)