Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né

Thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TĐC ngày 12/6/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG  năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Sau khi tiến hành đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, ngày 23/8/2017, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2017 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển để thông qua báo cáo đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, thống nhất bảng điểm 7 tiêu chí và đề xuất tặng GTCLQG năm 2017 cho 02 doanh nghiệp tham dự là Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né và Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.


Họp HĐST Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017
Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Văn Nhơn, Phó giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển GTCLQG , cùng tham dự có các thành viên Hội đồng sơ tuyển là đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở KH & CN, Sở Y tế và Tổ chuyên gia đánh giá.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nhơn phát biểu khai mạc và chỉ đạo nội dung cuộc họp theo các quy định tại Thông tư 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Qua xem xét hồ sơ 02 doanh nghiệp, HĐST xét thấy Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo không đủ điều kiện để tham dự tiếp tục GTCLQG trong năm 2017 vì không đáp ứng quy định tại khoản 1, điều 4 của Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Riêng về Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né, đại diện Tổ chuyên gia đánh giá báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ đối với doanh nghiệp thông qua báo cáo đánh giá thống nhất các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảng điểm tổng hợp của Tổ chuyên gia đánh giá và biên bản đánh giá tại chỗ. Từ đó phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các hồ sơ, tài liệu cần bổ sung của doanh nghiệp.


HĐST đánh giá tại Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né

Hội đồng sơ tuyển tiến hành thảo luận, xem xét các vấn đề được bổ sung trong từng tiêu chí và góp ý bảng điểm tổng hợp của Tổ chuyên gia. Kết quả, Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né đạt 864,75 điểm. Trên cơ sở đó, Hội đồng sơ tuyển thống nhất đề nghị đến Hội đồng quốc gia xét tặng Giải Vàng GTCLQG năm 2017 cho Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né./.

Tú Oanh


Các tin tiếp
Khen tặng thành tích đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né   (29/6/2018)
2 loại hình Giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2018   (25/6/2018)
Một doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017   (18/4/2018)
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né   (5/9/2017)
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017   (21/2/2017)
Bình Thuận: Đánh giá tại các doanh nghiệp tham dự GTCLQG 2016   (29/9/2016)
Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 tỉnh Bình Thuận   (29/9/2016)