Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa triển khai trong năm 2020

Trong năm 2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, UBND tỉnh và để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công, các Sở, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thanh kiểm tra, hỗ trợ doanh nghiệp... Về hoạt động tuyên truyền

Sở Công Thương đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa như: phổ biến QCVN 2 02:2019/BCT và QCVN 01:2019/BCT cho 16 đơn vị (03 trạm nạp LPG vào chai, 13 đơn vị tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp); phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại trực thuộc Bộ Công Thương tổ chức 06 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và thương mại điện tử (gồm 05 lớp về an toàn thực phẩm và 01 lớp về thương mại điện tử của ngành công thương), với 400 lượt người tham gia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa với nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức 60 lớp tập huấn; tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho 1.302 người; xây dựng 06 phóng sự truyền hình, phát 3.000 tờ rơi, viết 60 tin bài, treo 15 pano tuyên truyền về an toàn thực phẩm; cấp phát 402 bộ tài liệu về quy trình sản xuất VietGAP.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 04 lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 trên địa bàn tỉnh với 124 lượt người tham dự.

Về hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

Lĩnh vực khoa học công nghệ: Cấp 11 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) các chất ăn mòn (thuộc loại 8); ban hành 10 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Rà soát, trang bị mới 74 tiêu chuẩn quốc gia, nâng tổng số TCVN được trang bị trong Thư viện Tiêu chuẩn đạt 1.561 cuốn.

Lĩnh vực công thương: đã tiếp nhận 30 Bản tự công bố sản phẩm và công khai trên trang thông tin điện tử, trong đó: 28 Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương, 01 sản phẩm khẩu trang dùng một lần và 01 sản phẩm khẩu trang vải không dệt.

Lĩnh vực xây dựng: Tiếp nhận 05 hồ sơ công bố hợp quy về sản phẩm gạch đất sét nung, 02 hồ sơ công bố hợp quy về sản phẩm cát tự nhiên cho bê tông và vữa, 02 hồ sơ công bố hợp quy về sản phẩm gạch bê tông; 03 hồ sơ công bố hợp quy về sản phẩm cốt liệu lớn, 01 hồ sơ công bố hợp quy về sản phẩm tro bay, 01 hồ sơ công bố hợp quy về sản phẩm đá ốp lát ép bán khô; 02 hồ sơ công bố hợp quy về sản phẩm cát nghiền cho bê tông và vữa.

Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT: Xác nhận công bố tiêu chuẩn cơ sở chất lượng hàng hóa tôm giống cho 37 cơ sở sản xuất tôm giống; Tiếp nhận hồ sơ tự công bố chất lượng đối với 297 sản phẩm nông, thủy sản.; Tiếp nhận và thông báo xác nhận Bản công bố hợp quy cho 05 sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát

Trong năm 2020, các Sở, ngành và địa phương đã tiến hành thanh tra - kiểm tra 2.342 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật tư nông nghiệp, thực phẩm, hàng gia dụng, v.v... Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 66 cơ sở, chiếm tỷ lệ 2,8 % (kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch). Các hành vi vi phạm chủ yếu: chất lượng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với mức chất lượng đã công bố theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định; chưa thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng; sử dụng phụ gia, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, v.v.v…

Song song với hoạt động thanh kiểm tra, trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện giám sát chất lượng 120 mẫu gồm: 100 mẫu xăng, dầu; 04 mẫu Mũ bảo hiểm; 06 mẫu Đồ chơi trẻ em; 06 mẫu Điện điện tử gia dụng; 04 mẫu Thép làm cốt bê tông. Qua kết quả giám sát, đã phát hiện 02 mẫu Mũ bảo hiểm không đạt yêu cầu về chất lượng theo QCVN 02:2008/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô – xe máy. Do đó, đã thông báo bằng văn bản gửi Chi cục TCĐLCL thành phố Hồ Chí Minh để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện giám sát 63 mẫu (54 mẫu tôm, 09 mẫu nước ương tôm giống); kết quả phát hiện 63 mẫu đạt yêu cầu; Với Chương trình kiểm soát ATVS vùng thu hoạch NT2MV: Đã thực hiện mua 15 mẫu NT2MV kiểm tra Cadimi theo kế hoạch, kết quả 10 mẫu có hàm lượng Cadimi chưa đáp ứng quy định của thị trường EU; Lấy 283 mẫu nông, thủy sản kiểm tra các chỉ tiêu ATTP, kết quả có 21 mẫu không đạt. Đối với các mẫu không đạt, đã thông báo kết quả kiểm mẫu cho cơ sở, yêu cầu cơ sở điều tra nguyên nhân mẫu không đạt và báo cáo kết quả khắc phục. Ngoài ra để tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản  đã mua 105 mẫu nông, thủy sản test nhanh các chỉ tiêu ATTP. Kết quả: 100% mẫu đạt, không phát hiện dư lượng thuốc BVTV.

Về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Hỗ trợ tổ chức 06 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho 06 doanh nghiệp về hướng dẫn áp dụng phương pháp KPI, phương pháp quản lý TPM, Lean, ISO 13485 và 01 hội thảo truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc; Hỗ trợ kinh phí cho 07 tổ chức, doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Công nghệ sinh học Chiến Thắng, Công ty CP Dược và Vật tư y tế Bình Thuận, Công ty TNHH Hải Triều, Công ty CP Chế biến hải sản Biển Đông, Công ty TNHH Gạch không nung 19/5, Công ty TNHH Tân Hà và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa với số tiền là 144,28 triệu đồng; Hỗ trợ 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020; Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ của 2 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH chế biến bột cá Kim Long và Công ty cổ phần chế biến hải sản Biển Đông.

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 23 cơ sở được hỗ trợ xây dựng, áp dụng chương trình QLCL và 05 cơ sở được hỗ trợ chứng nhận chương trình HACCP; Cấp 270.000 tem điện tử QR code truy xuất nguồn gốc cho 07 cơ sở được hỗ trợ áp dụng Chương trình quản lý chất lượng và tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn.

Lĩnh vực công thương: hỗ trợ thực hiện 04 đề án khuyến công ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất tập trung vào các sản phẩm lợi thế, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, cụ thể: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton cho Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát, tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm cho Công ty TNHH Thương mại Chế biến Hải sản Đầm Sen và Công ty TNHH Muối & Thương mại Gia Thịnh, tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thủy sản cho Công ty TNHH Nhã Loan, kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn sóng ngói của Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận, kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất nước ép thanh long ruột đỏ lên men cho Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà tại huyện Bắc Bình, kinh phí hỗ trợ là 150 triệu đồng.

Qua kết quả triển khai hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, các cơ quan quản lý sẽ có những đánh giá kết quả đạt được, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và từ đó đưa ra phương hướng hoạt động cho năm 2021 được tốt hơn./.

Mậu Tuyên


Các tin tiếp
Khảo sát chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy, đồ chơi trẻ em kinh doanh trên địa bàn tỉnh   (1/11/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng HTQLCL tại UBND xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc   (31/10/2019)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu chuẩn video tạo lập một sân khấu toàn cầu   (14/10/2019)
Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2019   (25/9/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Tư pháp   (26/8/2019)
Kiểm tra ISO hành chính công tại Sở Giáo dục và Đào tạo   (26/8/2019)
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm   (28/6/2019)
Bình Thuận: Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”   (28/6/2019)
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 02 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến tro xỉ nhiệt điện   (14/6/2019)
Tiếp nhận 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn   (13/6/2019)
Xử phạt hành chính khi không lưu giữ hồ sơ quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản   (28/5/2019)
01 doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018   (22/5/2019)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN IS0 9001: 2015   (11/4/2019)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017   (11/4/2019)
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019   (18/3/2019)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng   (8/3/2019)
Các doanh nghiệp khoa học công nghệ được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ   (4/3/2019)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2019   (15/1/2019)
Danh mục các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia được ban hành trong năm 2018   (15/1/2019)
Sửa đổi , bổ sung một số điều Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”   (15/1/2019)
Tổ chức đào tạo 5S tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (23/11/2018)
Quy định biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu   (23/11/2018)
Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Bình Thuận   (19/11/2018)
Xét chọn hỗ trợ 02 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (19/11/2018)
Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm   (12/11/2018)
Một số thay đổi về thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp phép hàng nguy hiểm   (17/10/2018)
Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020   (17/10/2018)
Kết quả thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng   (1/10/2018)
Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 – Những thay đổi chính   (1/10/2018)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 - Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư   (1/10/2018)
Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với sản phẩm hữu cơ   (29/9/2018)
Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ và công nghệ thông tin   (29/9/2018)
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (22/8/2018)
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa   (20/8/2018)
Thông báo đăng ký tham dự khóa đào tạo trực tuyến về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn   (8/8/2018)
Tại sao phải ưu tiên việc nâng cao hệ thống quản lý chất lượng?   (31/7/2018)
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng với các tiêu chuẩn ISO được cập nhật   (31/7/2018)
Thêm thiết bị điện và điện tử phải hợp quy về tương thích điện từ từ năm 2019   (31/7/2018)
ISO ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm   (27/7/2018)
Tiêu chuẩn TCVN 5107:2018: Phân định nước mắm nguyên chất và nước mắm   (20/7/2018)
Thực hiện công bố hợp quy đối với dầu nhờn động cơ đốt trong   (12/7/2018)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/7/2018)
Bổ sung yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật   (3/7/2018)
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong   (2/7/2018)
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia   (18/6/2018)
Bổ sung quy định, điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường   (29/5/2018)
Thực hiện công bố hàm lượng formaldehyde và các amin thơm trong sản phẩm dệt may từ ngày 01/5/2018   (29/5/2018)
Quy định về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini   (16/4/2018)
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ   (12/4/2018)
Phiên bản mới ISO 31000:2018 giúp quản lý rủi ro đơn giản   (22/3/2018)
Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017   (26/2/2018)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2018   (26/2/2018)
Tổ chức khảo sát thông tin lập Dự án triển khai ISO điện tử   (26/2/2018)
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm   (18/1/2018)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới   (8/12/2017)
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/12/2017)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (7/11/2017)
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may   (27/10/2017)
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017   (13/10/2017)
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu   (6/10/2017)
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật   (6/10/2017)
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa   (25/9/2017)
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm   (18/9/2017)
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng   (18/9/2017)
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông   (5/9/2017)
Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng   (23/8/2017)
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu   (3/8/2017)
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”   (27/7/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017   (3/7/2017)
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa   (30/6/2017)
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017   (28/6/2017)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa   (27/6/2017)
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông   (5/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản   (31/5/2017)
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.   (29/5/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.   (29/5/2017)
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015   (9/5/2017)
Thông báo tập huấn hướng xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017   (9/5/2017)
Điều kiện lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản   (9/5/2017)
Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý áp dụng cho các tổ chức giáo dục   (28/4/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt 5S tại khu du lịch”   (27/4/2017)
Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa   (20/4/2017)
Quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối   (14/4/2017)
Kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa   (5/4/2017)
Công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới trên lĩnh vực giao thông vận tải   (28/3/2017)
Quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện   (7/2/2017)
Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy   (16/1/2017)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (16/1/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016   (29/12/2016)
Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016   (30/11/2016)
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không bảo đảm an toàn   (30/11/2016)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (14/11/2016)
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2016   (20/10/2016)
Bình Thuận triển khai kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016   (29/9/2016)
Phan Thiết: Tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng vật liệu xây dựng   (28/9/2016)
Những điểm mới trong Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ KHCN   (22/9/2016)