Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu:

Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh: Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp gửi Bộ KH&CN (UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 23/12/2015); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; góp ý dự thảo Nghị định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Tham mưu Sở KH&CN ban hành văn bản:

- Báo cáo tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2015; báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại định kỳ hàng tháng gửi Ban chỉ đạo 389 tỉnh; tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2015; công tác kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 gửi Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; tình hình triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 gửi UBND tỉnh và Bộ KHCN;- Văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan việc góp ý dự thảo Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình thuận giai đoạn 2016-2020" và gửi Bộ KHCNlấy ý kiến góp ý về Dự án năng suất và chất lượng của địa phương; văn bản triển khai công tác xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2016; đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025; kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 249/UBND-KTN ngày 26/01/2016 về việc triển khai công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục.

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 48 người, trong đó 28 biên chế, 05 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 15 hợp đồng giải quyết công việc. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 32 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực.

Đã cử 10 lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ: Kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; đào tạo kiểm định viên cột đo xăng dầu; nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; đào tạo về hiệu chuẩn thiết bị lò nung; kiểm định viên đồng hồ nước lạnh và đào tạo kiểm định phương tiện đo tại TP.HCM. Cử 05 lượt cán bộ tham gia hội thảo về tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp TFP tỉnh Long An, tập huấn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Bình Thuận tổ chức.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng.

- Hướng dẫn 04 DNTN kinh doanh vàng công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ. Thẩm định và tham mưu Sở KH&CN cấp 01 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho 01 doanh nghiệp. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo thông tư số 15/2015/TT-BKHCN cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam, Phòng Kinh tế thị xã La Gi tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tiêu chuẩn – chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

- Tham mưu triển khai việc quản lý chất lượng đối với thiết bị điện và điện tử và chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu theo văn bản chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4. Hoạt động quản lý đo lường.

- Tham mưu Kế hoạch hợp tác lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2017, kế hoạch đã được Lãnh đạo Sở của 02 Chi cục thống nhất phê duyệt ngày 14/4/2016; hồ sơ đề xuất Tổng cục TCĐLCL chỉ định tổ chức kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (được Tổng cục ban hành Quyết định số 549/QĐ-TĐC ngày 19/4/2016).

- Khảo sát tình hình hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả kiểm tra năm 2015 và xây dựng các kế hoạch để triển khai công tác kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa năm 2016; báo cáo tình hình, kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2015, giải pháp và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2016.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kết quả tham dự Hội nghị có 190 đại biểu là đại diện các Công ty, Doanh nghiệp, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong tỉnh.

5. Hoạt động TBT

- Công tác quản lý website Chi cục: Biên tập, cập nhật 123 tin bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan, số lượng truy cập đạt 775.000 lượt.

- Biên tập và phát hành Bản tin TBT điện tử số 1 năm 2016.

- Tổng hợp, đăng tải 20 thông báo TBT của các nước thành viên WTO; chọn lọc, dịch 22 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: gạch men, mỹ phẩm, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: Israel, EU. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

- Xây dựng Kế hoạch khảo sát hỗ trợ doanh nghiệp về công tác thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại năm 2016.

6. Hoạt động kiểm tra

6.1.Chủ trì kiểm tra:

Chi cục đã tổ chức kiểm tra 30/150 cơ sở (đạt 20 % kế hoạch) thuộc các lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện- điện tử, mũ bảo hiểm, kinh doanh vàng, vàng trang sức- mỹ nghệ, xăng dầu, kinh doanh sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra như sau:

* Đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu, kiểm tra tại 01 cơ sở, kết quả: Cơ sở không vi phạm.

* Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe Taxi, kiểm tra tại 05 cơ sở, kết quả phát hiện 02 cơ sở vi phạm, trong đó: 01 đơn vị sử dụng 02 taximet bị mất tem kiểm định (còn chì niêm và giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực) và 01 đơn vị sử dụng 09 taximet không đạt yêu cầu về đo lường theo ĐLVN 01:2014 – Taximet – Quy trình kiểm định, có sai số thời gian chờ vượt quá giới hạn sai số cho phép (±0,2%). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị tạm ngừng sử dụng và yêu cầu kiểm định lại. Đến nay 01 đơn vị đã thực hiện khắc phục và có báo cáo theo thời gian quy định; 01 đơn vị còn lại đang trong thời gian khắc phục.

* Đối với cơ sở kinh doanh thiết bị điện-điện tử, mũ bảo hiểm, khí dầu mỏ hóa lỏng, kiểm tra tại 15 cơ sở, kết quả: phát hiện 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 02 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chưa thực hiện lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Đoàn kiểm tra lấy 03 mẫu thiết bị điện điện tử (01 mẫu nồi cơm điện, 01 mẫu bàn ủi điện, 01 mẫu lò nướng đối lưu) để thử nghiệm chất lượng. Đối với các trường hợp vi phạm, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục trong thời gian quy định, đến nay đã có 03 cơ sở thực hiện khắc phục và có báo cáo theo thời gian quy định.

* Đối với hoạt động kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ, kiểm tra tại 09 cơ sở, kết quả:

- Về đo lường: Phát hiện 01 cơ sở sử dụng 01 phương tiện đo (cân phân tích) có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.000.000 đồng; 02 cơ sở chưa trang bị quả cân; 04 trang bị cân và quả cân chưa phù hợp quy định; 06 cơ sở chưa mở sổ theo dõi cân định kỳ. 

- Về chất lượng: 04 cơ sở chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ do cơ sở gia công sản xuất.

- Về ghi nhãn hàng hóa: 04 cơ sở ghi nhãn chưa phù hợp: thiếu tên, địa chỉ đơn vị gia công sản xuất; công bố đơn vị khối lượng chưa phù hợp (không thể hiện đơn vị “gam”).

Đối với các trường hợp vi phạm, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn kiểm tra theo thời gian quy định. Đến nay đã có 01 cơ sở thực hiện khắc phục và có báo cáo theo quy định.

6.2. Hoạt động phối hợp kiểm tra.

- Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành tỉnh do Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra tại 13 cơ sở (10 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 03 cơ sở kinh doanh điện sinh hoạt). Kết quả: không có cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Kết quả kiểm tra 11 cơ sở (kinh doanh điện- điện tử; tạp hóa; quần áo; đồ gỗ; điện thoại di động; phòng khám nha khoa). Phát hiện 08 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính là 194.000.000 đồng, với các hành vi như sau: vi phạm về ghi nhãn hàng hóa;không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; sử dụng người không có chứng chỉ khám chữa bệnh; kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

7. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất  chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Hoàn thiện dự thảo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020": gửi văn bản lấy ý kiến góp ý lần 2 của Sở, ngành, địa phương liên quan; lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ; hiện nay đang phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về các mức chi thuộc Chương trình.

- Tiếp nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông báo đến doanh nghiệp việc trao Giải Bạc Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2015 cho Công ty cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn.

- Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2016: Hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung và Công ty TNHH cao su Bình Thuận viết hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016.

- Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh gửi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

8. Chương trình ISO hành chính công

- Báo cáo tình hình triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

- Tiếp tục hướng dẫn cho các UBND cấp xã còn lại triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 10 UBND cấp xã đã thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phù hợp theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg; 06  UBND cấp xã đã ban hành áp dụng, 04 đơn vị đang hoàn chỉnh tài liệu của hệ thống và dự kiến đến tháng 8 /2016 sẽ thực hiện công bố.

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh. Đã kiểm tra được 03/27 đơn vị (Chi cục Thủy sản, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Tài nguyên và Môi trường). Nhìn chung, HTQLCL tại các đơn vị phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008 và Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã thực hiện công bố HTQLCL, đã thực hiện khắc phục các kiến nghị của Đoàn kiểm tra năm 2015.

9. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL

- Đánh giá lại và đánh giá mở rộng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: Đánh giá công nhận lại năng lực hiệu chuẩn: Quả cân M1, cân cấp chính xác II, cân cấp chính xác III, tủ sấy; đánh giá mở rộng năng lực hiệu chuẩn: Cân phân tích, tủ ấm, tủ mát, lò nung.

- Duy trì chỉ định các phòng thử nghiệm chuyên nghành: phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, phòng thử nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiến hành phê duyệt phương pháp và xây dựng SOP về phương pháp Xác định hàm lượng các kim loại nặng trong nước và nước thải trên máy AAS theo tiêu chuẩn SMEWW 3111B.2012.

- Xây dựng hồ sơ phê duyệt phương pháp và xây dựng SOP về phương pháp xác định hàm lượng các kim loại nặng, thuốc BVTV đối mẫu môi trường, thủy sản, thực phẩm... trên máy AAS, GC/ML, LC/MS/MS.


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)