Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu:

Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh: Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp gửi Bộ KH&CN (UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 23/12/2015); báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; góp ý dự thảo Nghị định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.Tham mưu Sở KH&CN ban hành văn bản:

- Báo cáo tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2015; báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại định kỳ hàng tháng gửi Ban chỉ đạo 389 tỉnh; tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2015; công tác kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 gửi Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; tình hình triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 gửi UBND tỉnh và Bộ KHCN;

- Văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan việc góp ý dự thảo Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình thuận giai đoạn 2016-2020" và gửi Bộ KHCN lấy ý kiến góp ý về Dự án năng suất và chất lượng của địa phương; văn bản triển khai công tác xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2016; đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025; kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 249/UBND-KTN ngày 26/01/2016 về việc triển khai công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục.

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 48 người, trong đó 28 biên chế, 05 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 15 hợp đồng giải quyết công việc. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 32 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực.

Đã cử 15 lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ: Kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; đào tạo kiểm định viên cột đo xăng dầu; nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; kiểm tra nhà nước về đo lường; đào tạo về hiệu chuẩn thiết bị lò nung; kiểm định viên đồng hồ nước lạnh; kiểm định phương tiện đo; đào tạo vận hành thiết bị bức xạ, ứng phó sự cố an toàn bức xạ, định trị phương pháp phân tích vi sinh tại TP.HCM. Cử 11 lượt cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; phổ biến Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí; hội thảo về tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp TFP tỉnh Long An, tập huấn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Bình Thuận tổ chức; hội thảo về hoạt động chỉ định phòng thử nghiệm tại Nha Trang.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng.

- Hướng dẫn 15 DNTN kinh doanh vàng công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ. Thẩm định và tham mưu Sở KH&CN cấp 02 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo thông tư số 15/2015/TT-BKHCN cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Phòng Kinh tế thị xã La Gi, tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

- Phổ biến các quy định mới về quản lý chất lượng đối với thiết bị điện và điện tử, thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

4. Hoạt động quản lý đo lường.

- Tham mưu Kế hoạch hợp tác lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2017, kế hoạch đã được Lãnh đạo Sở của 02 Chi cục thống nhất phê duyệt ngày 14/4/2016; hồ sơ đề xuất Tổng cục TCĐLCL chỉ định tổ chức kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (được Tổng cục ban hành Quyết định số 549/QĐ-TĐC ngày 19/4/2016); hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN theo hướng dẫn của Tổng cục TCĐLCL tại công văn số 562/TĐC-HCHQ; thực hiện công tác quản lý đo lường đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phối hợp quản lý hoạt động tiểu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2016 theo kế hoạch ban hành đầu năm.

- Khảo sát tình hình hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả kiểm tra năm 2015 và xây dựng các kế hoạch để triển khai công tác kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa năm 2016; báo cáo tình hình, kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2015, giải pháp và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2016.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kết quả tham dự Hội nghị có 190 đại biểu là đại diện các Công ty, Doanh nghiệp, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong tỉnh.

5. Hoạt động TBT

- Công tác quản lý website Chi cục: Biên tập, cập nhật 258 tin bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan, số lượng truy cập đạt 1.407.000 lượt.

- Xây dựng Kế hoạch khảo sát hỗ trợ doanh nghiệp về công tác thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại năm 2016; Biên tập và phát hành Bản tin TBT điện tử số 1 và số 2 năm 2016; Tổng hợp chọn lọc, dịch 50 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: gạch men, thực phẩm, mỹ phẩm, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: Israel, Brazil, Chile, Hàn Quốc, Mỹ, EU. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch tập huấn TBT năm 2016, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2016. Hoàn chỉnh văn bản dự thảo Kế hoạch ISO điện tử gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Sở Nội vụ lấy ý kiến góp ý lần 2.  

6. Hoạt động kiểm tra

6.1.Chủ trì kiểm tra:

          Chi cục đã tổ chức kiểm tra 82/150 cơ sở (đạt 55 % kế hoạch) thuộc các lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện- điện tử, mũ bảo hiểm, kinh doanh vàng, vàng trang sức- mỹ nghệ, xăng dầu, kinh doanh sử dụng phương tiện đo, trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra như sau:

          * Đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu, kiểm tra tại 01 cơ sở, kết quả: Cơ sở không vi phạm.

          * Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải khách bằng xe taxi, kiểm tra tại 05 cơ sở, kết quả phát hiện 02 cơ sở vi phạm, trong đó: 01 cơ sở sử dụng 02 taximet bị mất tem kiểm định (còn chì niêm và giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực) và 01 cơ sở sử dụng 09 taximet không đạt yêu cầu về đo lường theo ĐLVN 01:2014 – Taximet – Quy trình kiểm định, có sai số thời gian chờ vượt quá giới hạn sai số cho phép (± 0,2%). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị tạm ngừng sử dụng và yêu cầu kiểm định lại.

          * Đối với cơ sở kinh doanh thiết bị điện-điện tử, mũ bảo hiểm, kiểm tra tại 30 cơ sở, kết quả phát hiện 17 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử chưa thực hiện lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Đoàn kiểm tra lấy 03 mẫu thiết bị điện điện tử (01 mẫu nồi cơm điện, 01 mẫu bàn ủi điện, 01 mẫu lò nướng đối lưu) để thử nghiệm chất lượng và kết quả đạt yêu cầu.

          * Đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, kiểm tra tại 19 cơ sở, kết quả phát hiện 04 cơ sở vi phạm, trong đó: 02 cơ sở chưa thực hiện lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 01 cơ sở ghi lượng hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa không đúng quy định; 01 cơ sở không đạt yêu cầu về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn theo công bố trên nhãn và ghi lượng hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa không đúng quy định; chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 02 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 7.500.000 đồng.

          * Đối với Trạm cân đối chứng, kiểm tra tại 06 trạm, kết quả phát hiện 03 trạm sử dụng cân hết hiệu lực kiểm định, Đoàn nhắc nhở yêu cầu thực hiện kiểm định lại cân theo quy định.

          * Đối với hoạt động kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ, kiểm tra tại 21 cơ sở, phát hiện 17 cơ sở vi phạm, kết quả:

          - Về đo lường: Phát hiện 01/21 cơ sở sử dụng 01 phương tiện đo (cân phân tích) có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực, chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 2.000.000 đồng; 04/21 cơ sở chưa trang bị quả cân; 09/21 cơ sở trang bị cân và quả cân chưa phù hợp quy định; 09/21 cơ sở chưa mở sổ theo dõi cân định kỳ. 

          - Về chất lượng: 09/21 cơ sở chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ do cơ sở gia công sản xuất.

          - Về ghi nhãn hàng hóa: 06/21 cơ sở ghi nhãn chưa phù hợp: thiếu tên, địa chỉ đơn vị gia công sản xuất; công bố đơn vị khối lượng chưa phù hợp (không thể hiện đơn vị “gam”).

          Đối với các trường hợp vi phạm không đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn kiểm tra theo thời gian quy định. Đến nay các cơ sở đã thực hiện khắc phục và có báo cáo theo quy định.

          6.2. Hoạt động phối hợp thanh, kiểm tra.

          - Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành tỉnh do Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì kiểm tra tại 15 cơ sở (12 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 03 cơ sở kinh doanh điện sinh hoạt). Kết quả: không có cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng.

          - Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Kết quả kiểm tra 11 cơ sở (kinh doanh điện- điện tử; tạp hóa; quần áo; đồ gỗ; điện thoại di động; phòng khám nha khoa). Phát hiện 08 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính là 194.000.000 đồng, với các hành vi như sau: vi phạm về ghi nhãn hàng hóa; không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; sử dụng người không có chứng chỉ khám chữa bệnh; kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

          - Tham gia phối hợp Đoàn thanh tra chuyên đề năm 2016 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng và vàng trang sức, mỹ nghệ do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì. Kết quả đã thanh tra 44 cơ sở, phát hiện 07 cơ sở vi phạm (05 cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, 01 cơ sở vi phạm sử dụng cân phân tích có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực, 01 cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa và sử dụng cân phân tích có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực), tổng tiền xử phạt 40.000.000 đồng. Đoàn lấy 01 mẫu vàng trang sức mỹ nghệ để thử nghiệm chất lượng, hiện đang chờ kết quả thử nghiệm.

7. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất  chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Đối với việc xây dựng dự thảo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020": trong thời gian qua, Chi cục đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Chương trình, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Sở Tài chính lấy ý kiến về mức chi. Dự kiến trong tháng 9/2016, sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đã tham mưu việc hỗ trợ theo quy định cho Công ty cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn đạt giải Bạc Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015 với số tiền 10 triệu đồng, đồng thời đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho thành tích của doanh nghiệp (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định khen thưởng số 1894/QĐ-UBND ngày 05/7/2016).

- Hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung và Công ty TNHH cao su Bình Thuận lập hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2016. Hiện đang tổ chức xem xét, đánh giá hồ sơ tham gia của doanh nghiệp tại Hội đồng sơ tuyển tỉnh, trước khi gửi đến Hội đồng quốc gia xem xét, quyết định.

- Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh gửi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

8. Chương trình ISO hành chính công

- Báo cáo tình hình triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra và triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh năm 2016 và tổ chức kiểm tra:

+ Kiểm tra qua hình thức trực tiếp tại trụ sở đơn vị (có 27 đơn vị): Tính đến ngày 31/8, đã kiểm tra tại 23/27 đơn vị (Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm; Chi cục Thủy sản; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản; Chi cục Bảo vệ thực vật; Sở Công Thương; UBND Thị xã Lagi; UBND huyện Hàm Thuận Bắc; UBND huyện Tánh Linh; UBND huyện Phú Quý; UBND huyện Đức Linh; Chi cục Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư Pháp, Sở Tài chính, UBND thành phố Phan Thiết; UBND huyện Hàm Thuận Nam, Thanh tra tỉnh). 04/27 đơn vị còn lại, đến ngày 15/9 sẽ hoàn tất việc kiểm tra.

+ Kiểm tra qua hình thức báo cáo, hồ sơ (có 40 đơn vị): Đã gửi văn bản yêu cầu kiểm tra đến 40 đơn vị.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị UBND cấp xã triển khai, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016: Đã có 06/10 UBND cấp xã hoàn thành xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL phù hợp trong năm 2016, 04 đơn vị đang xây dựng, sẽ công bố trong thời gian tới.

- Phối hợp cử công chức tập huấn hướng dẫn việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các cán bộ, công chức tại 06 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

9. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL

- Đánh giá lại và đánh giá mở rộng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: Đánh giá công nhận lại năng lực hiệu chuẩn: Quả cân M1, cân cấp chính xác II, cân cấp chính xác III, tủ sấy; đánh giá mở rộng năng lực hiệu chuẩn: Cân phân tích, tủ ấm, tủ mát, lò nung.

- Duy trì chỉ định các phòng thử nghiệm chuyên nghành: phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, phòng thử nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiến hành phê duyệt phương pháp và xây dựng SOP về phương pháp Xác định hàm lượng các kim loại nặng trong nước và nước thải trên máy AAS theo tiêu chuẩn SMEWW 3111B.2012.

- Xây dựng hồ sơ phê duyệt phương pháp và xây dựng SOP về phương pháp xác định hàm lượng các kim loại nặng, thuốc BVTV đối mẫu môi trường, thủy sản, thực phẩm... trên máy AAS, GC/MS, LC/MS/MS./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)