Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu.

Tham mưu Sở KH&CN các văn bản:

- Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 11/2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2016 gửi Ban chỉ đạo 389 tỉnh; Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên nghành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số điều quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định 132/2008/NĐ-CP gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.2. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng.

Hướng dẫn 02 doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn cơ sở vàng trang sức – mỹ nghệ (DNTN tiệm vàng Kim Mỹ, DNTN tiệm vàng Anh Đào).

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường khoa học và công nghệ năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Tham dự Hội thảo “Đánh giá ngưỡng phù hợp hàm lượng muối, kim loại nặng áp dụng cho sản xuất nước mắm theo phương pháp truyền thống tại Bình Thuận” do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức.

2.2. Công tác quản lý đo lường

Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm định phương tiện đo tại Trung tâm Thí nghiệm điện Bình Thuận.

Tham dự cuộc họp về việc giải quyết công tơ điện đã bị tác động gây sai lệch kết quả đo đếm do Điện lực Phan Thiết chủ trì.

3. Công tác TBT

Công tác quản lý website Chi cục: Đã biên tập, cập nhật 28 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; số lượng truy cập đạt 90.000 lượt; tổng hợp chọn lọc, dịch 06 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, v.v... của các thị trường: Brazil, Nhật, Hàn Quốc. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

Tổ chức Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng triển khai hệ thống ISO điện tử tại Cà Mau vào ngày 10/11/2016: Tham mưu Sở KH&CN xin chủ trương của UBND tỉnh; xây dựng Kế hoạch tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng triển khai hệ thống ISO điện tử tại Cà Mau.

Xây dựng Bản tin TBT số 4/2016; tham mưu Sở KH&CN văn bản góp ý liên quan đến tổ chức và hoạt động các điểm TBT địa phương gửi UBND tỉnh theo đề nghị của Bộ KHCN.

4. Công tác thanh, kiểm tra

4.1. Hoạt động kiểm tra:

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2016, đã kiểm tra 35 cơ sở (34 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh, dịch vụ sử dụng phương tiện đo), nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 137/150 cơ sở (đạt 91,3 % kế hoạch). Kết quả:

* Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ sử dụng phương tiện đo: Kiểm tra tại 01 cơ sở, kết quả cơ sở sử dụng 04 phương tiện đo chưa kiểm định (03 phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới và 01 phương tiện đo độ ồn). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị thực hiện kiểm định theo quy định.

* Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kiểm tra tại 34 cơ sở, phát hiện 02 cơ sở vi phạm về đo lường, kết quả cụ thể:

- Về đo lường: Phát hiện 02 cơ sở vi phạm sử dụng 03 cột đo xăng dầu có sai số + 0,45% vượt quá giới hạn sai số cho phép, lập biên bản nhắc nhở, đề nghị tạm ngừng sử dụng và thực hiện các biện pháp khắc phục.

- Về chất lượng: Lấy 27 mẫu xăng, dầu (09 mẫu dầu DO 0,05S, 06 mẫu xăng RON 95-II, 11 mẫu xăng RON 92-II, 01 mẫu xăng E5 RON 92-II) để thử nghiệm chất lượng. Kết quả 13/27 mẫu đạt chất lượng (07 mẫu dầu DO 0,05S, 03 mẫu xăng RON 95-II, 03 mẫu xăng RON 92-II), còn lại 14/27 mẫu chưa có kết quả.

- Tình hình thực hiện quản lý đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN:

 + Việc trang bị bình đong loại 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và ống đong chia độ: 34/34 cơ sở đã thực hiện.

+ Xây dựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra cột đo xăng dầu: 14/34 cơ sở đã thực hiện, còn lại 20/34 cơ sở chưa thực hiện.

+ Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng: 12/34 cơ sở đã thực hiện, còn lại 22/34 cơ sở chưa thực hiện.

+ Lấy mẫu, niêm phong mẫu, bàn giao mẫu và lưu mẫu xăng dầu phục vụ việc đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng: 12/34 cơ sở đã thực hiện, còn lại 22/34 cơ sở chưa thực hiện.

+ Việc lưu hồ sơ chất lượng xăng dầu: 26/34 cơ sở đã thực hiện, còn lại 08/34 cơ sở chưa thực hiện.

+ Công bố rõ từ loại nhiên liệu trên phương tiện đo: 34/34 cơ sở đã thực hiện.

4.2. Hoạt động phối hợp thanh tra:

Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh năm 2016 do Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì đã kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả: Không có cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng.

5. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Tham mưu Sở KH&CN ban hành hướng dẫn một số nội dung trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình thuận giai đoạn 2016-2020”.

Gửi văn bản đề nghị góp ý Dự thảo Quy định về định mức hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” đến các sở ngành và các đơn vị có liên quan.

Xây dựng kế hoạch và gửi thông báo mời tham gia khóa đào tạo năng suất chất lượng năm 2016 đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai hoạt động GTCLQG năm 2016: Bổ sung hồ sơ tham dự của 02 doanh nghiệp theo yêu cầu của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Tiếp tục triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh năm 2016 qua hình thức báo cáo, hồ sơ: Đã gửi văn bản yêu cầu kiểm tra đến 40 đơn vị, hiện đang tiếp nhận và xem xét báo cáo, hồ sơ của các đơn vị.

Triển khai kế hoạch tập huấn ISO đợt 2 cho các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh với nội dung hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo với hơn 120 cán bộ tham dự/ 67 đơn vị.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Tiếp tục xây dựng lại bảng giá dịch vụ của đơn vị theo yêu cầu của Sở Tài chính; phát hành văn bản và nhận các đề nghị tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Hoàn thành chương trình so sánh liên phòng tại viện đo lường; tổ chức 03 lớp đào đạo về nghiệp vụ thử nghiệm cho 15 học viên của Công ty Cổ phần Muối Vĩnh Hảo.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Lập danh mục hồ sơ năm 2016; tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính Cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo Thông tư Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về  quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2016; gửi hồ sơ đề nghị cơ quan đạt chuẩn văn hóa, an toàn an ninh trật tự năm 2016.

8.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn:

Cử 02 lượt cán bộ tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng triển khai hệ thống ISO điện tử tại Cà Mau.

8.3. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc của các phòng được lãnh đạo phân công đều có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời có báo cáo chi tiết qua các cuộc họp giao ban Chi cục.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.
Phạm Cúc

Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)