Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017

1. Công tác tham mưu.

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành:

Quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017; Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020.


2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 47 người, trong đó:

+ Chi cục 15 người, gồm 10 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC 32 người, gồm 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 15 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 31 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực.

Đã triển khai mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, gồm: 02 máy tính xách tay, 01 máy chiếu và 01 máy ảnh.

Cử 06 CCVC tham gia học tập kinh nghiệm về công tác dán tem niêm phong công tơ tổng của cột đo xăng dầu, đào tạo hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2, M1, đào tạo về phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong mẫu nước uống và nước thải; 35 công chức, viên chức tham gia lớp huấn luyện dân quân tự vệ và nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, tập huấn về quản lý an toàn bức xạ, cập nhật điểm mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chế độ quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp, mua sắm hàng hóa dịch vụ từ nguồn kinh phí thường xuyên và điểm mới của pháp luật về đấu thầu, công tác tài chính trong lĩnh vực KHCN.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Rà soát, trang bị mới 56 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), nâng tổng số TCVN trang bị đạt 1.848 tiêu chuẩn; tiếp nhận và xem xét giải quyết 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm, gạch bê tông tự chèn; thẩm định, cấp 01 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công ty CP cấp thoát nước Bình Thuận; tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 05 cơ sở (Hộ kinh doanh Quang Long, cơ sở Thuận Hưng, Công ty TNHH Vũ Võ, Công ty cổ phần nước mắm Việt Nam và công ty TNHH TM SX nước mắm Kim Ngư).

Văn bản đề nghị của Sở Tư pháp bãi bỏ Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 25/11/2009 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 bãi bỏ văn bản trên); báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh.

Phổ biến, thông báo nội dung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư 02/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đến các Sở, ngành, địa phương.

3.2. Công tác quản lý đo lường

Tổ chức lớp tập huấn về đo lường chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn cho 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2017; kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017; Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017; đề nghị Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2017.

Tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì. Kết quả đã thực hiện dán tem tại 257 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

3.3. Hoạt động TBT

Ban hành kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2017; biên tập và gửi 72 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO gửi đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm 65 tin về sản phẩm, hàng hóa thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em của các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,...

Xây dựng bản tin TBT số 1,2/2017; Cẩm nang điện tử về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; công tác quản lý website Chi cục được duy trì thường xuyên, đã   biên tập, cập nhật 224 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan. Hệ thống mạng, mail nội bộ, mail dùng chung của tỉnh được quản lý và vận hành tốt.

4. Công tác kiểm tra

          4.1.Hoạt động kiểm tra:

          Chi cục đã tổ chức kiểm tra 72/135 cơ sở (đạt 53,3% kế hoạch), qua kiểm tra phát hiện các 08 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 187.743.600 đồng, trong đó:  01 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi sử dụng 11 taximet không phù hợp theo quy định, lập biên bản nhắc nhở và đề nghị kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng; 07 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 187.743.600 đồng, buộc tái chế, thực hiện biện pháp khắc phục 21.425 lít xăng các loại (xăng RON 95-II, RON 92-II, E5 RON 92-II). Đến nay các cơ sở vi phạm đã chấp hành đầy đủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

          4.2. Hoạt động phối hợp thanh kiểm tra.

          Phối hợp với Sở Công Thương, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra tại 17 cơ sở (03 cơ sở phân phối điện, buôn bán, bán lẻ điện; 05 cơ sở kinh doanh xăng dầu;  09 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm), kết quả phát hiện 01 cơ sở vi phạm về ATVSTP do nhân viên chưa khám sức khỏe định kỳ.

          Phối hợp Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 04 cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử), kết quả không vi phạm. 

          5. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức 01 hội nghị tổng kết Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 và phê duyệt Chương trình triển khai cho giai đoạn 2016-2020; 05 lớp đào tạo hướng dẫn áp dụng phương pháp 5S, hệ thống quản lý tinh gọn – LEAN cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dệt may, thủy sản với hơn 170 lượt người tham dự.

Tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận thẩm định và xét chọn hồ sơ cho 06 tổ chức, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng với tổng kinh phí dự kiến là 184.830.000 đồng (gồm: Công ty TNHH Phan Minh, DNTN Ánh Vinh, Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận và Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung).

Hướng dẫn 02 doanh nghiệp (Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo và Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né) tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017. Qua xem xét, đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 của tỉnh đã thống nhất đề xuất Hội đồng Quốc gia trao Giải Vàng Chất lượng quốc gia cho Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né. Riêng Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo qua đánh giá không đủ điều kiện tham gia nên Hội đồng không đề xuất.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2017-2020; 03 lớp tập huấn hướng dẫn các đơn vị hành chính xây dựng, duy trì, cải tiến và áp dụng về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 cho hơn 340 lượt cán bộ/91 đơn vị tham dự.

Tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017: tính đến 31/8/2017 đã kiểm tra được 15/27 đơn vị theo hình thức kiểm tra tại chỗ (Chi cục Biển và Hải đảo; Ban Dân tộc; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chi cục Bảo vệ Môi trường; Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục Quản lý đất đai; Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, UBND huyện Đức Linh, UBND huyện Hàm Tân; UBND huyện Tánh Linh; thị trấn Lạc Tánh; xã Nghị Đức; thị trấn Lương Sơn).

Triển khai hướng dẫn cho 25 đơn vị mới xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Trình Sở KH&CN đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm theo quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; xác định giá trị tài sản của Trung tâm trình UBND tỉnh quyết định giao vốn doanh nghiệp (Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 23/8/2017).

Tổ chức đánh giá giám sát, mở rộng năng lực và được Bộ TN&MT chỉ định Trung tâm đủ điều kiện hoạt động quan trắc và phân tích môi trường. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn đối với lĩnh vực Lò nung, bình chuẩn kim loại (500L) và quả cân chuẩn M1 (đến 20kg); Sở Y tế tỉnh Bình Thuận công bố Trung tâm kỹ thuật TĐC đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động.

 Tổ chức 7 lớp tập huấn, đào tạo về thử nghiệm cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh; phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức tập huấn về áp dụng Mã số mã vạch trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả cho hơn 50 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham dự.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và rà soát bổ sung quy hoạch năm 2017 theo hướng dẫn số 16/HD-SKHCN ngày 01/5/2016 của Sở KHCN tại Chi cục và đơn vị trực thuộc.

 Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các kế hoạch, quy chế năm 2017: Kế hoạch CCHC, kế hoạch đào tạo, kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế tiếp công dân, Quy tắc ứng xử của công chức, Chuẩn mực đạo đức của công chức Chi cục, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy định tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Chi cục.

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính. Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc được lãnh đạo phân công có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời báo cáo chi tiết qua cuộc họp giao ban Chi cục hàng.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)