Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 3 tháng đầu năm 2019

Trong tháng 3 tháng đầu năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/02/2019).

Danh sách 32 UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019 (Công văn số 650/UBND-KGVXNV ngày 25/02/2019).
Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Báo cáo tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp địa bàn tỉnh năm 2018 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Báo cáo tình hình công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018 và phương hướng triển khai năm 2019.

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Về Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục đã cấp 01 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8) cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận; hướng dẫn 03 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng mã số mã vạch.

Xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2019; văn bản góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về Công tác quản lý đo lường,Chi cục tổ chức triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01): Treo 07 băng rôn tuyên truyền tại Chi cục, Sở KH&CN và các trục đường chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2018; tình hình và kết quả kiểm tra hàng hóa Tết Nguyên đán Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; báo cáo tình hình và kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2018 và giải pháp thực hiện năm 2019.

Tham mưu, trình UBND tỉnh xử phạt VPHC đối với Doanh nghiệp tư nhân Trường Thế và được UBND tỉnh ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền là 140.000.000 đồng (Quyết định số 3610/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2018); thực hiện mua mẫu giám sát về đo lường, chất lượng (15 mẫu xăng, dầu), kết quả không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng.

          Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đã biên tập, cập nhật 48 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; đã biên tập và gửi 21 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở.

Xây dựng Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục năm 2019.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục đã gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019. Hiện đang xem xét, hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ, thủ tục tham gia theo quy định.

Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu UBND tỉnh văn bản hiệp y đối với Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng năm 2018 gửi Tổng cục TC-ĐL-CL và UBND tỉnh.

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục tham mưu văn bản về triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019 gửi các sở, ban ngành trong tỉnh; đôn đốc UBND các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Công văn đề nghị UBND huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc lựa chọn, đề xuất danh sách UBND xã, thị trấn triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2019.

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh.

Tham gia Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với Sở, ngành và UBND cấp huyện (nội dung về thực hiện công tác ISO).

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 17 cơ sở (gồm: 08 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử; 03 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm), kết quả không có cơ sở vi phạm.
Phát huy những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2019, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng tiếp theo, cụ thể:

- Hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ tham gia Chương trình năng suất chất lượng năm 2019; hỗ trợ tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch triển khai và gửi thông báo mời doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019.

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra đôn đốc UBND các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019; xây dựng Kế hoạch, triển khai tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

- Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo kế hoạch.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo chương trình, kế hoạch năm 2019.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn;

- Tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Triển khai việc xây dựng Bản đồ số các trạm cân đối chứng; thực hiện Bản tin TBT số 01/2019.

- Gửi hồ sơ đăng ký chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tích 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN và chỉ định đánh giá sự phụ hợp các sản phẩm/ hàng hóa nhóm 2 thuộc Bộ NN&PTNT theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP; Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Rà soát các phương pháp thử, lập kế hoạch đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

- Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 2019; Tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các phường, xã./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)