Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2019

Trong tháng 4 năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các UBND cấp xã năm 2019.
Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2019 của Sở KH&CN trong thời gian qua.

Báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực dựng từ năm 2013 – 2018; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 04/2019.

Văn bản góp ý Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” và dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 359/QĐ-UBND.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục thẩm định, cấp 01 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8) cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận.

Tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 01 cơ sở (Công ty TNHH Cá Đen).

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 10 năm (2009-2019) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh.

Về công tác quản lý đo lường, Chi cục thực hiện báo cáo nhanh tình hình thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015.

Thực hiện khảo sát tình hình hoạt động 08 trạm cân đối chứng tại 08 chợ thuộc địa bàn huyện Phú Quý (03 chợ), Hàm Thuận Bắc (05 chợ); mua 12 mẫu xăng (07 mẫu xăng RON95-III và 05 mẫu xăng E5 RON92-II) để khảo sát, kết quả không có nghi vấn về đo lường, chất lượng.

Tham gia Đoàn làm việc với Sở KH&CN về triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2019 tại huyện Phú Quý; tham gia Đoàn thanh tra điện lực do Sở Công Thương chủ trì.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục tham mưu UBND tỉnh văn bản giới thiệu doanh nghiệp điển hình đã thành công về tăng năng suất chất lượng gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Hỗ trợ tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng suất chất lượng cho Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Thuận (ISO 22000, BRC) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (ISO/IEC 17025).

Thông báo, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019. Đến nay, đã có 01 đơn vị đăng ký tham gia (Khu du lịch SeaHorse - Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú).

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục Xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho Lãnh đạo, chuyên viên của 22 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Triển khai việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đối với 13 UBND cấp xã.

Tham mưu văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019.

Về công tác thanh kiểm tra, Chi cục thực hiện thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với 01 đơn vị kinh doanh sử dụng đồng hồ nước, đang trong quá trình thanh tra.

Phát huy những kết quả đạt được trong tháng4 năm 2019, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2019, cụ thể:

- Triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình điểm (doanh nghiệp tiêu biểu) nâng cao năng suất chất lượng; Hướng dẫn doanh nghiệp đã đăng ký lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 32 UBND cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại  Công văn số 650/UBND-KGVXNV ngày 25/02/2019.

- Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo kế hoạch.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019 theo chương trình, kế hoạch được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt

- Khảo sát tình hình hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh; khảo sát về đo lường, chất lượng xăng, dầu (tập trung chất lượng xăng E5 RON92-II); tham gia Đoàn thanh tra điện lực do Sở Công Thương chủ trì; tham gia Tổ dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì.

- Dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và gửi các Sở, ngành góp.

- Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả khung năng lực và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm năm 2019.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN và chỉ định đánh giá sự phụ hợp các sản phẩm/ hàng hóa nhóm 2 thuộc Bộ NN&PTNT theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; Tiếp tục rà soát các phương pháp thử, lập kế hoạch đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

- Tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các phường, xã.

Phạm Cúc

Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)