Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình ThuậnBáo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 và phương hướng triển khai năm 2020; Báo cáo kết quả triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2020; Báo cáo kết quả triển khai xây dựng, duy trì trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020; kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020.

Văn bản góp ý các dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030; dự thảo Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; dự thảo Thông tư “Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới” (UBND tỉnh ban hành Công văn góp ý số 1012/UBND-KGVXNV ngày 20/3/2020); dự thảo Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp do Bộ KH&CN ban hành (UBND tỉnh ban hành Công văn góp ý số 1460/UBND-KGVXNV ngày 20/4/2020).

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục tiếp nhận và giải quyết 10 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm bê tông tươi trộn sẵn, ống cống bê tông cốt thép công nghệ quay ly tâm và cấp 08 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ đối với Chlorine.

Cập nhật, trang bị mới 03 TCVN; góp ý dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN về an toàn đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự; văn bản góp ý kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Kế hoạch Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; kế hoạch triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh năm 2020; kế hoạch tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận; xây dựng Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đợt 1/2020.

          Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, đã triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet; đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2022.

Kế hoạch khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2020; kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2020; kế hoạch kiểm tra về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL.

          Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019; đánh giá kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2019, kế hoạch phối hợp năm 2020; báo cáo về tình hình kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.   

          Thực hiện khảo sát 45 mẫu xăng, dầu (gồm: 27 mẫu xăng RON 95-III, 12 mẫu xăng E5 RON 92-II, 06 mẫu dầu DO 0,05S) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả các mẫu không có nghi vấn về đo lường, chất lượng.

          Kiểm tra 12 tổ chức, cá nhân theo kế hoạch được phê duyệt, gồm: 03 tổ chức kinh doanh xăng dầu, 02 cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử, 04 tổ chức kinh doanh dịch vụ taxi sử dụng taximet 01 tổ chức kinh doanh có sử dụng cân ô tô. Kết quả không có tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra do UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Đoàn thanh tra do Sở Công Thương chủ trì, kiểm tra tại 03 tổ chức (01 tổ chức kinh doanh xăng dầu và 02 tổ chức kinh doanh điện sinh hoạt), lấy 01 mẫu xăng RON 95-III thử nghiệm chất lượng. Kết quả, các tổ chức không vi phạm về đo lường, chất lượng.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập, cập nhật 76 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và các thông tin có liên quan; gửi 45 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Thực hiện 02 số Bản tin TBT điện tử đăng trên website Chi cục.

          Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020; đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020.

Hỗ trợ tổ chức 03 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho 02 doanh nghiệp về hướng dẫn áp dụng phương pháp KPI, phương pháp quản lý TPM, Lean; Hướng dẫn 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020.

Đề xuất và đã được UBND tỉnh Quyết định phân khai kinh phí triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 theo Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dung và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh (Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 06/5/2020).

          Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ KH&CN tình hình thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.      

          Về hoạt động quản lý ISO hành chính công, Chi cục báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Báo cáo kết quả triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2020.

Tham mưu văn bản đôn đốc tăng cường công tác xây dựng, áp dụng báo cáo tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu rà soát đánh giá lại các tiêu chí về áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, địa phương năm 2019.

Báo cáo đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh.

Tham mưu văn bản hướng dẫn các cơ quan hành chính hướng dẫn triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2020.

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL, tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2019; xây dựng Kế hoạch và tổ chức xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm năm 2020.

Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn cho 3 viên chức, người lao động theo đúng quy định; thực hiện các hoạt động kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 theo nhiệm vụ được phân công.

Báo cáo hoạt động Kiểm định, Hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ năm 2019 và báo cáo hoạt động kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2019 cho Tổng cục và Chi cục TĐC; báo cáo thống kê khoa học công nghệ năm 2019 cho Sở KH&CN, thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2019.

Gửi hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL đăng ký đánh giá chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP; chuẩn bị phục vụ đánh giá chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP; rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá giám sát và mở rộng Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Cục QLCLNLS&TS – Bộ NNPTNT.

 Thực hiện giá tay nghề nội bộ các chi tiêu vi sinh, hóa lý, chất bảo quản, chất tạo ngọt trong thực phẩm và tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo xác định các kim loại trong mẫu đất.

Hướng dẫn 20 UBND các phường xã xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 1.665 mẫu với 10.691 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 25.439 lượt phương tiện đo.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể:

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2020; Tổ chức tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 31 UBND cấp xã;

Giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2020 theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt;

Thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp theo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020; triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; Biên tập, thực hiện Bản tin TBT số 3 và 4/2020;

Tiến hành thủ tục được chỉ định lại hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Thông tư 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013; phục vụ đánh giá giám sát HTQLCL phù hợp theo ISO/IEC 17025 và duy trì công nhận chỉ định của các bộ ngành.

                                                                                                Phạm Cúc


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)