Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2020

Về công tác tham mưu: Trong năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020); Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021(Kế hoạch số 3545 /KH-UBND ngày 15/9/2020); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP (UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4131/UBND-KGVXNV ngày 22/10/2020).Tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản:  Kế hoạch triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kế hoạch hành động thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trong năm 2020; báo cáo Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 và phương hướng triển khai năm 2020; báo cáo kết quả triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2020 và giai đoạn 2011-2020; báo cáo kết quả triển khai xây dựng, duy trì trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020; báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục tiếp nhận và giải quyết 23 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: tiếp nhận 09 hồ sơ công bố hợp chuẩn lĩnh vực xây dựng và cấp 11 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ đối với Chlorine; trả 03 hồ sơ do không đủ điều kiện.

Triển khai kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10; cập nhật, trang bị mới 74 TCVN, nâng tổng số TCVN được trang bị đạt 1.561 tiêu chuẩn.

Triển khai 03 đợt khảo sát chất chất lượng đối với các sản phẩm gồm: máy sấy tóc, ấm đun nước siêu tốc, mẫu mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em và thép làm cốt bê tông tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Kết quả khảo sát: 18/20 mẫu thử nghiệm đạt các chỉ tiêu chất lượng, 2 mẫu mũ bảo hiểm không đạt chất lượng về chỉ tiêu độ bền va đập và hấp thụ xung động.

Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, tổ chức 04 lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 trên dịa bàn tỉnh với 124 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01). Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet; phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở và phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông; triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2022.

Dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra 24 tổ chức, cá nhân theo kế hoạch được phê duyệt, gồm các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; thiết bị điện- điện tử; sản xuất, kinh doanh dịch vụ sử dụng taximet, cân ô tô; tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường. Kết quả không có vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa; kiểm tra 07 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL, kết quả không có vi phạm; Thực hiện thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với 04 tổ chức kinh doanh điện sinh hoạt, kết quả không có vi phạm; Khảo sát 100 mẫu xăng, dầu (gồm: 69 mẫu xăng RON 95-III, 24 mẫu xăng E5 RON 92-II, 07 mẫu dầu DO 0,05S), kết quả các mẫu không có nghi vấn về đo lường, chất lượng.

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra do UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Đoàn thanh tra do Sở Công Thương chủ trì, kiểm tra tại 13 tổ chức (11 tổ chức kinh doanh xăng dầu và 02 tổ chức kinh doanh điện sinh hoạt), lấy 01 mẫu xăng RON 95-III thử nghiệm chất lượng. Kết quả các tổ chức không vi phạm về đo lường, chất lượng. 

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập, cập nhật 250 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; biên tập và gửi 90 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở; Thực hiện 04 số Bản tin TBT điện tử đăng trên website Chi cục.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục hỗ trợ 15 tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó: hỗ trợ đào tạo kiến thức và kỹ năng nâng cao năng suất chất lượng cho 06 doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 (qua rà soát, doanh nghiệp chưa đủ điều kiện tham gia Giải thưởng); hỗ trợ kinh phí cho 07 tổ chức, doanh nghiệp với số tiền là 144,28 triệu đồng.

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm 2021-2025 theo Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ: hiện đang gửi các sở, ngành, địa phương, hội doanh nghiệp có liên quan lấy ý kiến góp ý.

Triển khai tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn về Đề án cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, sau thời gian thông báo mời tổ chức, doanh nghiệp tham gia, do số lượng đơn vị đăng ký tham dự quá ít, cho nên đã tạm hoãn tổ chức 02 lớp này; phối hợp với Trung tâm mã số mã vạch quốc gia tổ chức hội thảo truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc cho các cơ quan quản lý và các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công, Chi cục tổ chức 08 lớp tập huấn: Trong đó 04 lớp hướng dẫn viết tài liệu chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 56 cơ quan hành chính, với hơn 283 lượt cán bộ, công chức tham dự; 04 lớp hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 43 cơ quan hành chính với hơn 270 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Hướng dẫn 31 UBND cấp xã thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc xây dựng và công bố HTQLCL  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đến nay, 31/31 đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng và thực hiện công bố đảm bảo theo tiến độ kế hoạch của UBND tỉnh; Hướng dẫn 22/24 cơ quan thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh (02 đơn vị không thực hiện chuyển đổi do giải thể, sáp nhập ngành dọc quản lý gồm: Chi cục Văn thư lưu trữ và Cục Quản lý thị trường)

Thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2020 tại các cơ quan hành chính nhà nước, đến nay đã kiểm tra trực tiếp 30/30 đơn vị, 120 cơ quan còn lại được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo.

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL, xây dựng kế hoạch và tổ chức xét tuyển 16 cá nhân/16 chỉ tiêu xét tuyển viên chức năm 2020; tham mưu, đề xuất Sở KH&CN bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Trung tâm; xét chuyển ngạch cho 02 viên chức; tổ chức xét và công nhận 2 sáng kiến của 3 viên chức Trung tâm; thực hiện rà soát các nội dung về cơ cấu tổ chức phù hợp theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định lại là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BKHCN (Quyết định số 1086/QĐ-TĐC ngày 29/6/2020 ), cấp chứng nhận mở rộng đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học và sinh học theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (Quyết định số 2513/TĐC-HCHQ ngày 07/8/2020 ) và chỉ định Trung tâm là đơn vị thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Quyết định số 1559/QĐ-TĐC ngày 31/8/2020).

Được Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Hoạt động sự nghiệp: thử nghiệm 5.510 mẫu với 36.440 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 40.697 lượt phương tiện đo. Thu sự nghiệp: 7,1 tỷ/6,782 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch giao.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, cụ thể:     

Giải quyết 100% hồ sơ các thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy định.

Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 được phê duyệt; tổ chức giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Tổ chức lớp tập huấn, phổ biến những quy định về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành khoa học và công nghệ quản lý.

Hướng dẫn 34 cơ quan, đơn vị hành chính chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021; tổ chức tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền thuộc “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”,  Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Biên tập, thực hiện Bản tin TBT điện tử năm 2021.

Được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế chỉ định lại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận mở rộng đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học và sinh học theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; được Văn phòng Công nhận Chất lượng duy trì công nhận Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và duy trì công nhận chỉ định của các Bộ ngành.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chi cục theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ và cơ cấu lại tổ chức của Trung tâm TĐC phù hợp theo quy định  tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Phạm Cúc


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)