Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2021

Về công tác tham mưu, trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021 (Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 03/3/2021); kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm 2021-2025 (Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021); báo cáo kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020 (Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 20/4/2021).Tham mưu Sở KH&CN Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020; báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2012-2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh; báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg trong 6 tháng đầu năm 2021.

Văn bản góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; góp ý dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh.; góp ý dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ KHCN; góp ý dự thảo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành 03 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang thiết bị y tế; góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục tiếp nhận và giải quyết  03 hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng: tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp, tro xỉ làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, gạch terazo; cấp 03 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận; mua mới 35 TCVN ban hành trong năm 2020 và năm 2021.

Tham mưu góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng nước, chất lượng không khí xung quanh và chất lượng đất; dự thảo Thông tư liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN; góp ý dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ; văn bản về việc cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo Nghị định số 42/2020/NĐ-CP;  tổng hợp tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị dự thảo Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; thông báo đến Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam về kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; khảo sát 10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong. Kết quả như sau: 10/10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong đạt chất lượng theo QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về dầu nhờn động cơ đốt trong.

Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01): Treo 07 băng rôn tuyên truyền tại Chi cục, Sở KH&CN và các trục đường chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết; hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ; đề nghị Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2021; thực hiện thống kê phương tiện đo (cân ô tô) trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn công tác quản lý chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; phối hợp Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu tại 20 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện 05 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng đối với 29 mẫu hàng hóa (18 mẫu xăng RON95-III, 04 mẫu xăng E5 RON92-II 07 mẫu dầu DO0,05S), gửi 04 mẫu dầu DO 0,05S đến Trung tâm KH&CN Đồng Nai để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn về đo lường, chất lượng, các mẫu gửi thử nghiệm đều phù hợp yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chủ trì thực hiện thanh tra 02 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt; kiểm tra 10 tổ chức, cá nhân kinh doanh  các lĩnh vực: thiết bị điện, điện tử, xăng dầu, mũ bảo hiểm, kết quả không có vi phạm đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa; phối hợp các Đoàn thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành (UBND thành phố Phan Thiết, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương) chủ trì thực hiện tại 11 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực: xăng dầu; buôn bán hải sản; kinh doanh điện sinh hoạt. Lấy 01 mẫu xăng RON 95-III để thử nghiệm chất lượng, kết quả đã phát hiện cửa hàng xăng dầu vi phạm về chất lượng với hành vi buôn bán xăng trên thị trường có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, bị phạt tiền 30.000.000 đồng. Ngoài ra, Chi cục đang tham gia phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế thuộc Công an tỉnh thực hiện xác minh, điều tra về chất lượng xăng dầu liên quan đến vụ việc phát hiện 01 cơ sở sản xuất xăng dầu kém chất lượng tại huyện Hàm Tân.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập, cập nhật 86 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; gửi 32 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở, đồng thời thực hiện 02 số Bản tin TBT điện tử, đăng tải trên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục đã triển khai tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2021-2030 đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021- 2025); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chưa tổ chức được.

Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021: Hướng dẫn Công ty CP Bến Thành Mũi Né lập hồ sơ và viết báo cáo theo 7 tiêu chí của GTCLQG; Tham mưu văn bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính côngChi cục tham mưu báo kết quả triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2020; văn bản triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021.

Trình UBND tỉnh ban hành dự Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL được Cục QLCLNLSTS – Bộ NNPTNT duy trì chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (văn bản số 132/QLCL-TTPC ngày 29/01/2021); được Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (Quyết định số 145/QĐ-ATTP ngày 04/5/2021).

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 1.904 mẫu (lĩnh vực An toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng);  kiểm định, hiệu chuẩn 11.072 lượt phương tiện đo và đo 263 điểm điện trở tiếp đất.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể:     

1. Giải quyết 100% hồ sơ các thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy định.

2. Hoàn thành 100% Kế hoạch  thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa được phê duyệt trong năm 2021. Tăng cường công tác giám sát về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, trong sản xuất và sử dụng, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

3. Tổ chức 01 lớp tập huấn những quy định về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh.

4. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã.

5. Tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2021-2030;  Hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.

6. Tổ chức đánh giá hồ sơ và đánh giá tại chỗ Công ty CP Bến Thành Mũi Né; Họp hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Bình Thuận.

7. Thực hiện 02 số bản tin TBT điện tử (số 03, 04/2021).

8. Thực hiện sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức của Chi cục theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt cơ cấu tổ chức của Chi cục và tổ chức tương đương Chi cục thuộc Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL phù hợp theo quy định  tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Tiếp tục xây dựng  hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP; được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận mở rộng đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học và sinh học theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; được Văn phòng Công nhận Chất lượng duy trì công nhận Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và duy trì công nhận chỉ định của các Bộ ngành.

10. Thu sự nghiệp đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Ngọc Ngô


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)