Thông báo tập huấn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (Dự kiến tổ chức từ ngày 22/9 đến ngày 25/9/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tổ chức tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020 cho các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự:

Đại diện lãnh đạo, thư ký ISO, công chức, viên chức theo dõi ISO tại các phòng của các cơ quan đang áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015

 2. Nội dung tập huấn:

Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

3. Thời gian: :  Dự kiến tổ chức từ ngày 22/9 đến ngày 25/9/2020.

4. Địa điểm tập huấn: Chi cục sẽ có Văn bản thông báo sau.

Các cơ quan đăng ký danh sách công chức, viên chức tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Đ/c: Số 04 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 0252.3828513, email:hungpv@skhcn.binhthuan.gov.vn) trước ngày 10/9/2020./.