Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu

Nhằm tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh hỗ trợ làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ bản cứng đăng ký sử dụng mã nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Chi cục sẽ chuyển hồ sơ đến Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để thẩm xét, cấp giấy xác nhận cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính xác nhận sử dụng mã nước ngoài trong thời gian 01 ngày làm việc; giảm 50% mức phí cấp xác nhận sử dụng mã nước ngoài  kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh nếu có nhu cầu lập hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu, đề nghị liên hệ:

Phòng TBT – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Địa chỉ: số 04 Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết

Điện thoại: 0252. 3754042