THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2022

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo lịch tiếp công dân của Chi cục trong năm 2022 như sau:

1. Chi cục trưởng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, tết, ngày nghĩ hàng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề; tiếp công dân đột xuất theo quy định của Luật tiếp công dân. Trường hợp Chi cục trưởng có công tác đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chi cục trưởng thực hiện việc tiếp công dân.

2. Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 tổ chức triển khai công tác tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật. - Thời gian: + Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Địa điểm: Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Phòng Nghiệp vụ 1 có trách nhiệm đăng nội dung thông báo này trên trang thông tin điện tử của Chi cục (http://www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn) và tại bảng thông báo của cơ quan.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo lịch tiếp công dân để các tổ chức, cá nhân được biết./.