THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ