Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016
Nhắc lại một dấu son đáng nhớ và đầy tự hào của hoạt động đo lường nước ta: Cách đây 66 năm, ngày 20/01/1950, Bác Hồ kính yêu đã ký sắc lệnh 08/SL quy định thống nhất Đo lường nước ta theo hệ mét, đây là mốc quan trọng, là nền tảng, là điểm xuất phát tạo nên sự trưởng thành của hoạt động đo lường ở nước ta như ngày nay. Để ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/1 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam.


15 năm kể từ khi có ngày đo lường Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung và các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương nói riêng đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định vai trò của mình trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng…Vì thế việc áp dụng hệ đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trong những năm qua công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thường xuyên được củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức và phương pháp hoạt động, không ngừng trang bị các loại chuẩn, các trang thiết bị, cơ sở vật chất. Bên cạnh đó chú trọng công tác đào tạo nguồn lực để đáp ứng hoạt động đo lường của tỉnh nhà.

Đến nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định khả năng kiểm định 19 loại phương tiện đo và kiểm định 03 chuẩn đo lường ở 5 lĩnh vực như: Độ dài, khối lượng, dung tích, điện- điện tử, áp suất. Trung tâm cũng được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 với các lĩnh vực hiệu chuẩn như lĩnh vực nhiệt độ và lĩnh vực khối lượng. Với trang thiết bị và nhân lực hiện có, năm 2015 Trung tâm đã kiểm định và hiệu chuẩn trên 57.000 PTĐ các loại liên quan đến mua bán, giao nhận hàng hoá, sức khỏe, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phục vụ công tác khám chữa bệnh…

 Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về Đo lường và ngày truyền thống của ngành Đo lường Việt Nam. Thể hiện lòng biết ơn thành kính đối với Bác Hồ, Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển đo lường hiện đại, hội nhập Quốc tế để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện địa hoá đất nước./.

Huy HùngCác tin tiếp
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)