Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ

Vào ngày 14/7/2017, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành Quy định về các nội quy cần phải tuân thủ về các vấn đề có liên quan đến công tác an toàn bức xạ và hạt nhân của viên chức, người lao động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm), của các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc tại Trung tâm theo Quyết định số 17/QĐ-TTTĐC. Nội quy quy định các nguyên tắc phải chấp hành khi vào khu vực đặt thiết bị có nguồn phóng xạ đối với nhân viên phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên đang làm việc tại PTN, nhân viên đang làm việc tại các phòng chuyên môn, các tổ chức, cá nhân bên ngoài, cụ thể như sau:

1. Đối với nhân viên phụ trách an toàn bức xạ

Nhân viên vận hành thiết bị GC-ECD, phụ trách an toàn bức xạ (sau đây gọi tắt là VHPX) phải đeo liều kế cá nhân khi vào phòng và khi vận hành thiết bị GC-ECD. Cán bộ VHPX có nhiệm vụ bảo quản liều kế cá nhân và liều kế phông, tiến hành gửi đo kiểm liều 03 tháng/lần.

Nhân viên VHPX phải nắm vững nguyên tắc vận hành thiết bị GC-ECD và những quy định an toàn. Khi có sự cố hoặc nghi ngờ có sự cố xảy ra phải báo cáo lập tức cho phụ trách ATBX và lãnh đạo Trung tâm.

Nhân viên VHPX phải bật đèn cảnh báo an toàn bức xạ trong thời gian vận hành thiết bị GC-ECD.

Tuyệt đối không hút thuốc, ăn uống trong phòng thí nghiệm, không bật những dụng cụ có khả năng đánh lửa trong khu vực phòng và hành lang phòng.

Phải tập trung tư tưởng và cẩn thận khi làm thí nghiệm. Trung thực, khách quan theo dõi kết quả và báo cáo các kết quả an toàn bức xạ (ATBX).

Đối với sắc ký khí GC đầu dò ECD có nguồn phóng xạ Ni-63:

Tuyệt đối không tự ý tháo dời, di chuyển thiết bị khi không được phép của phụ trách ATBX và lãnh đạo trung tâm.

Luôn cập nhật các thông tin về ATBX khi vận hành thiết bị.

Khi có nhu cầu vận hành ngoài giờ làm việc phải báo cáo với phụ trách ATBX.

Khi có dấu hiệu mất ATBX phải báo cáo ngay lập tức cho phụ trách ATBX và lãnh đạo Trung tâm.

Theo dõi, cập nhật biểu mẫu quản lý an toàn bức xạ.

2. Đối với nhân viên đang làm việc tại PTN

Nhân viên PTN trong khi thực hiện công việc cần phải vào khu vực đặt thiết bị có nguồn phóng xạ cần phải được sự đồng ý của nhân viên phụ trách an toàn bức xạ.

Thực hiện nghiêm túc theo sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách ATBX.

3. Đối với nhân viên đang làm việc tại các phòng chuyên môn

Nhân viên Trung tâm không đang làm việc tại PTN trong khi thực hiện công việc cần phải vào khu vực đặt thiết bị có nguồn phóng xạ cần phải được sự đồng ý của nhân viên phụ trách an toàn bức xạ, phụ trách phòng và lãnh đạo Trung tâm.

Thực hiện nghiêm túc các nội quy của PTN và tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách ATBX.

4. Đối với các tổ chức, cá nhân bên ngoài

Các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại Trung tâm, khi có nhu cầu cần thiết phải làm việc tại khu vực có nguồn phóng xạ cần phải được sự đồng ý của nhân viên phụ trách ATBX và lãnh đạo Trung tâm.

Thực hiện nghiêm túc các nội quy của PTN và tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách ATBX./.

Tuấn Hoàng


Các tin tiếp
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)