Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã bám sát nhiệm vụ được giao triển khai hoạt động và có hiệu quả; công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn được thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót. Kết quả được trả cho khách hàng đúng và sớm hẹn theo quy định.Về công tác duy trì chỉ định các bộ ngành: Trung tâm được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định lại là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Quyết định số 1086/QĐ-TĐC ngày 29/6/2020 của Tổng cục TCĐLCL); Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp chứng nhận bổ sung  đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học và sinh học theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (Quyết định số 2513/TĐC-HCHQ ngày 07/8/2020 của Tổng cục TCĐLCL); Tổng cục TCĐLCL chỉ định Trung tâm là đơn vị thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Quyết định số 1559/QĐ-TĐC  ngày 31/8/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo năm 2020; duy trì có hiệu lực và hiệu quả HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Về công tác phối hợp với các sở, ban, ngành: Trung tâm cử kiểm định viên tham gia đoàn thanh kiểm tra về đo lường tại các huyện trên địa bàn tỉnh do Chi cục TĐC; dán tem niêm phong cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì.

Về công tác tổ chức hành chính, Trung tâm đã tổ chức thành công hội nghị viên chức người lao động năm 2019, đảm phát huy tính dân chủ trong đơn vị và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Về công tác thi đua khen thưởng: Được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen cho 06 cá nhân và 02 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020; 06 cá nhân tại hội nghị điển hình tiên tiến Sở KHCN giai đoạn 2015-2020.

Về công tác nhân sự, Trung tâm thực hiện các bước quy trình đề nghị bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm và bổ nhiệm mới  01 Phó Giám đốc theo đúng quy định và được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định bổ nhiệm (Quyết định số 91/QĐ-SKHCN ngày 16/6/2020; Quyết định số 129/QĐ-SKHCN ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ).

Trung tâm đã tổ chức xét tuyển viên chức và thực hiện tuyển dụng 16 cá nhân/16 vị trí xét tuyển viên chức. Đến nay, Trung tâm đã ký kết hợp đồng làm việc với 16 cá nhân trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

Nhằm nâng cao tay nghề nhân viên và đảm bảo chất lượng của các kết quả thử nghiệm, Trung tâm thực hiện giá tay nghề nội bộ các chi tiêu vi sinh, hóa lý, chất bảo quản, chất tạo ngọt và tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo xác định các kim loại trong mẫu đất, vi sinh trong nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp trên. Trong 3 tháng cuối năm, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm tiếp tục chủ động trong công tác, phát huy hết năng lực, tích cực hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch được giao./.

Nguyễn Thị Hạnh - Trung tâm TĐC


Các tin tiếp
QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM   (1/6/2021)
Kết quả hoạt động năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (7/1/2021)
KIỂM ĐỊNH CÂN TRÊN ĐỊA BÀN HÀM THUẬN NAM NĂM 2020   (7/12/2020)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/10/2020)
Trung tâm là tổ chức duy nhất được Tổng cục chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến 31/12/2022   (1/10/2020)
Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/9/2020)
Kết quả hoạt động tháng 07/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2020)
Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (8/5/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (19/4/2020)
Kết quả hoạt động quý I/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (26/3/2020)
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017   (19/12/2019)
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (1/11/2019)
Kết quả hoạt động tháng 09/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (1/11/2019)
PHÒNG KIỂM ĐỊNH, VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG BÌNH THUẬN ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LAS-XD   (31/10/2019)
Huấn luyện tự vệ bộ binh năm 2019 khối cơ quan tỉnh   (28/6/2019)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đầu tư thiết bị phân tích sắc ký ION   (28/6/2019)
Thông tin về sử dụng phụ gia thực phẩm   (22/5/2019)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (4/5/2019)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/4/2019)
Sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi – coi thường sức khỏe người tiêu dùng   (2/4/2019)
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)