Một doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017

Vừa qua, ngày 13/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2017 cho 73 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 15 doanh nghiệp được tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia và 58 doanh nghiệp được tặng Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.


Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2017
Chi tiết
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận quý I/2018 có nhiều khởi sắc

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý 1/2018 của Bình Thuận ước đạt 85,08 triệu USD, tăng 9,55% so quý 1/2017. Trong đó nhóm hàng thủy sản có mức tăng trưởng mạnh nhất với kim ngạch 29,7 triệu USD (tăng 17,34% so cùng kỳ); tiếp đến nhóm hàng hóa khác có kim ngạch 52,19 triệu (tăng 10,85%). Riêng nhóm hàng nông sản kim ngạch chỉ đạt 3,19 triệu USD (giảm 39,5%).


Chi tiết
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký tham gia Chương trình NSCL trong năm 2018 để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Đào tạo ISO 9001:2015, 5S cho 02 doanh nghiệp

Thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Hỗ trợ đào tạo về ISO 9001:2015 cho 02 doanh nghiệp

Theo nhu cầu đăng ký hỗ trợ của Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn và Công ty CP may Bình Thuận Nhà Bè và thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 20/10/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo tổ chức khóa đào tạo “Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Việc tổ chức đào tạo này được thực hiện theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.


Ông Ngô Quang Luận – Đại diện, Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận trao đổi tại khóa đào tạo


Chi tiết
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 3)

Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 3) để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:

Chi tiết
Bình Thuận: Hỗ trợ 128 triệu đồng cho 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 18/9/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2724/QĐ-UBND cấp kinh phí 128 triệu đồng hỗ trợ cho 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Theo nhu cầu đăng ký hỗ trợ của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

Chi tiết
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né

Thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TĐC ngày 12/6/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG  năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Sau khi tiến hành đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, ngày 23/8/2017, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2017 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển để thông qua báo cáo đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, thống nhất bảng điểm 7 tiêu chí và đề xuất tặng GTCLQG năm 2017 cho 02 doanh nghiệp tham dự là Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né và Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.


Họp HĐST Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017


Chi tiết
Tổng số : 26 bài viết
Trang
123