Doanh nghiệp tiếp cận chất lượng một cách toàn diện thông qua các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

(VietQ.vn) - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (trước đây là Giải thưởng Chất lượng Việt Nam - GTCLVN) được thiết lập từ năm 1995 và triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Hoa Kỳ (Giải thưởng Malcolm Baldrige). Trải qua hơn 20 năm, các tiêu chí của Giải thưởng đã góp phần giúp các doanh nghiệp (DN) Việt Nam tiếp cận vấn đề chất lượng một cách toàn diện, nâng cao khả năng cạnh tranh, trình độ quản lý, uy tín và lòng tin đối với khách hàng.

Chi tiết
Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao nhất về chất lượng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên toàn quốc, có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Chi tiết
Cải thiện trách nhiệm xã hội trong chuỗi thực phẩm toàn cầu
(VietQ.vn) - Trách nhiệm xã hội không chỉ tốt trong kinh doanh mà đó là công việc của mọi người. Tiêu chuẩn ISO/TS 26030 - tài liệu hướng dẫn mới cho lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.
Chi tiết
Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo ISO TCVN 13485

(VietQ.vn) - Vai trò của trang thiết bị y tế trong khám chữa bệnh là vô cùng quan trọng, bởi nó liên quan trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân. Để giúp các doanh nghiệp quản lý chất lượng trang thiết bị y tế, Doanh nghiệp Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã cho ra đời ISO 13485 Trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng- Yêu cầu đối với các mục đích chế định. Tiêu chuẩn được hầu hết các nước trên thế giới chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia của mình.

Chi tiết
Doanh nghiệp quản lý rủi ro về quyền riêng tư với ISO/IEC 27701

(VietQ.vn) - Trong một thế giới ngày càng kết nối, việc bảo vệ quyền riêng tư đã trở thành nhu cầu của xã hội. Khi các quy định về bảo vệ dữ liệu được thắt chặt, ISO / IEC 27701 có thể giúp doanh nghiệp tự tin quản lý các rủi ro về quyền riêng tư.

Chi tiết
ISO 56006 - Công cụ, phương pháp quản lý đổi mới trong doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Chúng ta đang sống trong nền kinh tế tri thức, nơi thông tin là thứ thúc đẩy các quyết định kinh doanh. Môi trường, công nghệ và luật pháp thay đổi liên tục chỉ là một số yếu tố mà tổ chức cần tính đến, nhưng việc tổng hợp và phân tích thông tin đó không phải là nhiệm vụ đơn giản. Một tiêu chuẩn mới đã được xuất bản để hỗ trợ vấn đề này.

Chi tiết
Đội ngũ lãnh đạo - yếu tố quyết định áp dụng thành công công cụ, phương pháp cải tiến năng suất
(VietQ.vn) - Sau khi đánh giá, tìm ra điểm chung của các công ty triển khai thành công, có thể thấy, đội ngũ lãnh đạo là nhân tố mang tính quyết định đến thành công của các dự án cải tiến.
Chi tiết
Năng suất chất lượng – 'đòn bẩy' tăng trưởng cho tổ chức, doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Để doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của nền kinh tế và là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thì doanh nghiệp cần lấy hoạt động quản lý năng suất là chìa khóa và đòn bẩy để tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay.

Chi tiết
Đảm bảo an toàn và quản lý rủi ro trong đại dịch Covid-19 với tiêu chuẩn ISO/PAS 45005

Nhằm giúp đỡ doanh nghiệp trong tất cả các ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn ISO/PAS 45005 cung cấp sự trợ giúp thiết thực, đơn giản, để cảnh báo về những gì cần giải quyết hoặc thực hiện để tiếp tục hoạt động mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của người lao động và những người khác. 

Chi tiết
Tiêu chuẩn – công cụ kết nối ‘nhà máy ảo’ và ‘nhà máy thực’ trong sản xuất thông minh
Nguyên lý của sản xuất thông minh là khi chúng ta xây dựng một hệ thống sản xuất “nhà máy thực” thì sẽ xây dựng một hệ thống sản xuất “nhà máy ảo”. Trong đó, tiêu chuẩn là công cụ để 2 nhà máy này kết nối với nhau.
Chi tiết
Tổng số : 97 bài viết
Trang
12345678910