Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới

Ngày 8/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ Thuật Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. 

Chi tiết
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 12/8/2015 về việc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nhiệm vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2017, trong tháng 10/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra các công ty khai thác khoáng sản (cát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may

Kể từ ngày 01/5/2018, các sản phẩm dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Chi tiết
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017
Chi tiết
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Ngày 21/9/2017 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BCT về việc Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Chi tiết
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật

Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 

Chi tiết
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa

Phân bón lưu thông trong nước, phân bón nhập khẩu phải ghi nhãn theo đúng quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa với các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, còn phải ghi thêm loại phân bón và số quyết định công nhận phân bón.  Đối với phân bón lá phải ghi rõ cụm từ “phân bón lá” và nội dung ghi trên nhãn đúng với nội dung Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Chi tiết
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017

Tết Trung thu năm 2017 sắp đến, là điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân kinh doanh đồ chơi trẻ em tung ra thị trường những loại đồ chơi trẻ em, đặc biệt là các loại lòng đèn trung thu có nhiều màu sắc, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá thành rất rẻ, dẫn đến chất lượng kém, ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của trẻ em khi sử dụng.

Chi tiết
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện nghiên cứu, rà soát, kiến nghị các nội dung vướng mắc, khó khăn để góp ý cho Chính phủ ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh theo Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của  Thủ tướng Chính phủ, trong đó có giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rà soát, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi đối với Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm,

Chi tiết
Tổng số : 44 bài viết
Trang
12345