Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong sản phẩm mật mã dân sự

(VietQ.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BQP quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS (QCVN 01:2022/BQP).

Chi tiết
Tiêu chuẩn IEC 62443- Nền tảng an toàn mạng truyền thông công nghiệp

(VietQ.vn) - Các cuộc tấn công mạng gây ra nhiều sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam hiện nay. Một trong số đó cũng phải kể tới mạng truyền thông công nghiệp. Do đó, việc áp dụng Tiêu chuẩn IEC 62443 chính là nền tảng an toàn tránh rủi ro.

Chi tiết
Một số sản phẩm điện tử phải kiểm định hóa chất độc hại trước khi lưu hành

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử.

Chi tiết
Định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn phục vụ sản xuất thông minh

(VietQ.vn) - Để hỗ trợ phát triển từng bước lên sản xuất thông minh, tiêu chuẩn hóa là công cụ hiệu quả để thúc đẩy việc tiếp cận công nghiệp 4.0 và từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh trong doanh nghiệp Việt Nam.

Chi tiết
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Ngày 15/8/2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chi tiết
Sửa đổi Luật TC&QCKT - hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

(VietQ.vn) - Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế, khu vực; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chi tiết
Quy chuẩn mới về cơ sở đóng, hoán cải, sửa chữa phương tiện thuỷ nội địa

(VietQ.vn) - Bộ GTVT vừa ban hành thông tư số 15/2022/TT-BGTVT sửa đổi Quy chuẩn về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thuỷ nội địa.

Chi tiết
Định hướng phát triển và vai trò của tiêu chuẩn trong nền kinh tế chia sẻ

(VietQ.vn) - Có thể thấy đây là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của nền kinh tế thế giới và nó không hề có dấu hiệu chậm lại. Ngày nay, sách, xe hơi, căn hộ và nhiều thứ khác đều được dùng để chia sẻ và đó là công việc kinh doanh lớn. Tổ chức ISO gần đây đã thành lập một ủy ban kỹ thuật để hỗ trợ mô hình kinh doanh mới này nhằm phát huy hết tiềm năng của nó

Chi tiết
Sắp có tiêu chuẩn cho nhà ở riêng lẻ

(VietQ.vn) - Việc nghiên cứu biên soạn mới tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ nằm trong nhiệm vụ đề ra của đề án Hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng được phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết
Bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận

Trên cơ sở Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 481/UBND-NCKSTTHC ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng quyết định quy phạm pháp luật năm 2022.

Chi tiết
Tổng số : 191 bài viết
Trang
12345678910Tiếp