Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017
Chi tiết
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Ngày 21/9/2017 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BCT về việc Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Chi tiết
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật

Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 

Chi tiết
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa

Phân bón lưu thông trong nước, phân bón nhập khẩu phải ghi nhãn theo đúng quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa với các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, còn phải ghi thêm loại phân bón và số quyết định công nhận phân bón.  Đối với phân bón lá phải ghi rõ cụm từ “phân bón lá” và nội dung ghi trên nhãn đúng với nội dung Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Chi tiết
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017

Tết Trung thu năm 2017 sắp đến, là điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân kinh doanh đồ chơi trẻ em tung ra thị trường những loại đồ chơi trẻ em, đặc biệt là các loại lòng đèn trung thu có nhiều màu sắc, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá thành rất rẻ, dẫn đến chất lượng kém, ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của trẻ em khi sử dụng.

Chi tiết
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện nghiên cứu, rà soát, kiến nghị các nội dung vướng mắc, khó khăn để góp ý cho Chính phủ ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh theo Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của  Thủ tướng Chính phủ, trong đó có giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rà soát, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi đối với Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm,

Chi tiết
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

Ngày 11/09/2017, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 36/2017/TT-BYT bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

Chi tiết
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quyết định công bố các Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông. Cụ thể:

Chi tiết
Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung các quy định cơ bản sau, gồm:

Chi tiết
Tổng số : 40 bài viết
Trang
1234