BÌNH THUẬN BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 20/9/2023 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ký hiệu QCĐP 01:2023/BTn. 

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Văn bản hợp nhất quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 06/6/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Chi tiết
Khẩn trương xây dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc khẩn trương xây dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc và tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Chi tiết
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
(VietQ.vn) - Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000.
Chi tiết
QCVN 16:2023/BXD- Hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn

(VietQ.vn) - Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD được ban hành bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD. Theo đó hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng.

Chi tiết
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích tiềm năng cho doanh nghiệp
(VietQ.vn) - Ủy ban Kỹ thuật ISO TC279 đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn mới về Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo (IMS) với sự tham gia, đóng góp của hơn 40 quốc gia vào việc phát triển bộ tiêu chuẩn này. Theo đó, bộ tiêu chuẩn ISO 56000 gồm 07 nhóm tiêu chuẩn, với 08 nguyên tắc quản lý đổi mới sáng tạo để giúp doanh nghiệp thu được các lợi ích từ hoạt động đổi mới sáng tạo.
Chi tiết
Bãi bỏ 6 Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi
(VietQ.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ 6 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi.
Chi tiết
Tiêu chuẩn ISO 50001 – Công cụ quản lý năng lượng hữu ích giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững
(VietQ.vn) - Áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng theo ISO 50001, hoạt động tiết kiệm năng lượng sẽ được tích hợp vào hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp để đẩy nhanh việc áp dụng các cách thức thực hành tốt nhất về hiệu quả năng lượng bền vững, giúp cải thiện độ ổn định của hoạt động sản xuất công nghiệp và tăng năng suất.
Chi tiết
Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

(VietQ.vn) - Quản lý kinh doanh luôn là thành phần mấu chốt quyết định đến sự hưng thịnh của một doanh nghiệp. Theo đó, ISO 22301: 2019 cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp một đường lối tin cậy để có thể quản lý kinh doanh liên tục và xây dựng tổ chức lớn mạnh.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
(VietQ.vn) - Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Chi tiết
Tổng số : 261 bài viết
Trang
12345678910Tiếp