Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 40/QĐ-CCTĐC ngày 10/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty Cổ phần Gas Long Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình thuận kết luận thanh tra như sau:
Chi tiết
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty CP Kinh doanh Khí Miền nam - Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 41/QĐ-CCTĐC ngày 10/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh Kh Miền Nam- Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kết luận thanh tra như sau: 

Chi tiết
Kết quả thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2018 được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt. Trong tháng 9/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Công ty Cổ phần Gas Long Sơn và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam- Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận), kết quả các đơn vị đều chấp hành thực đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, cụ thể:


Chi tiết
Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 – Những thay đổi chính
ISO 45001 xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 nhưng đây thực sự vẫn là một tiêu chuẩn mới và khác biệt, không phải là bản sửa đổi hay cập nhật và sẽ thay thế OHSAS 18001 trong ba năm tới
Chi tiết
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 - Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 14-10 hằng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Chi tiết
Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với sản phẩm hữu cơ

Đó là quy định tại Nghị định 109/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ vừa được Chính phủ ban hành ngày 29/8/2018 vừa qua.


Chi tiết
Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ và công nghệ thông tin

Trong tháng 7&8/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành các quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ và công nghệ thông tin


Chi tiết
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Ngày 06/8/2018, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

Chi tiết
Tăng cường kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động y tế

Phương tiện đo được sử dụng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác trong lĩnh vực y tế, như: Áp kế, huyết áp kế, nhiệt kế, phương tiện đo điện tim và phương tiện đo điện não là phương tiện đo thuộc nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, kiểm soát về đo lường trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Chi tiết
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn
Thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TĐC ngày 09/7/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG  năm 2018 của tỉnh Bình Thuận. Sau khi tiến hành đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, ngày 16/8/2018, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển để thông qua báo cáo đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, thống nhất bảng điểm 7 tiêu chí và đề xuất tặng GTCLQG năm 2018 cho  doanh nghiệp tham dự là Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn.

Họp HĐST Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017
Chi tiết
Tổng số : 121 bài viết
Trang
12345678910Tiếp