Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

Đây là một trong những yêu cầu trong quá trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Chi tiết
Bổ sung quy định, điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường
Ngày 15/5/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Chi tiết
Thực hiện công bố hàm lượng formaldehyde và các amin thơm trong sản phẩm dệt may từ ngày 01/5/2018
Đây là quy định được Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi bán ra thị trường phải thực hiện tại Thông tư 21/2017TT-BCT ngày 23/10/2017 về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
Chi tiết
Bình Thuận: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngày 21/3/2018 vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Quy định về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Ngày 20/12/2017 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini. Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 :2017/BCT về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.


Chi tiết
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ vừa quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Theo Nghị định trên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.


Chi tiết
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì

Trong tháng 03/2018 vừa qua, Chi cục đã tham gia phối hợp với Sở Công Thương thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh năm 2018. Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra tại 02 đơn vị thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết. Kết quả các đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau:


Chi tiết
Phiên bản mới ISO 31000:2018 giúp quản lý rủi ro đơn giản
Thiệt hại đối với danh tiếng hoặc thương hiệu, tội phạm mạng, nguy cơ chính trị và khủng bố là một trong những rủi ro mà các tổ chức tư nhân và công cộng thuộc mọi loại và quy mô trên thế giới phải đối mặt với tần suất ngày càng tăng. Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 31000 vừa được ban hành nhằm quản lý sự không chắc chắn thường xảy ra
Chi tiết
Hướng dẫn kiểm định cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng trên cột đo

Ngày 05/02/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Văn bản số 314/TĐC-ĐL về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu. Theo đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cần thực hiện một số nội dung như sau:


Chi tiết
Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017

Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017
Chi tiết
Tổng số : 97 bài viết
Trang
12345678910