Giải quyết vướng mắc trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở

(VietQ.vn) - Nội dung sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đề cập tới những vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung quy định đo lường với phương tiện đo nhóm 2: Những yêu cầu đặt ra
(VietQ.vn) - Việc xây dựng các quy trình kiểm định, quy trình thử nghiệm thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện nhằm thống nhất hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo, đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của phép đo, kết quả đo đối với phương tiện đo này khi dùng cho mục đích định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường...
Chi tiết
Ban hành Thông tư quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 18/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN về việc quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/3/2024, thay thế Thông tư 26/2012/TT-BKHCN và Thông tư 12/2017/TT-BKHCN.

Chi tiết
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

Trong năm qua với sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản đã triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước góp phần nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích, sức khỏe người tiêu dùng, quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Tiêu chuẩn liên quan đến việc thải bỏ các tấm pin mặt trời
(VietQ.vn) - Nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới (trong đó có Việt Nam) đã đưa ra tiêu chuẩn liên quan đến việc kiểm soát chất lượng và thải bỏ các tấm pin mặt trời.
Chi tiết
Mứt tết bắt buộc phải công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường
(VietQ.vn) - Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì mứt tết là sản phẩm bắt buộc phải công bố chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.
Chi tiết
Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày 29/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 14/02/2024 và thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012.
Chi tiết
Triển khai Kế hoạch kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2024

Ngày 13/12/2023 vừa qua, Giám đốc Sở KH&CN Bình Thuận đã ký Quyết định số 187/QĐ-SKHCN phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2024 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Chi tiết
Ban hành Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 36/2023/TT-BGTVT sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Chi tiết
KỶ NIỆM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20/01

Cách đây 74 năm, ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL quy định về đo lường hợp Pháp của Việt Nam, thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét và để ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam. Sắc lệnh 08/SL là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành đo lường Việt Nam, là điều kiện đầu tiên để đưa công tác đo lường nước ta hội nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới. 

Chi tiết
Tổng số : 459 bài viết
Trang
12345678910Tiếp