Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận trong năm 2017 có những nét nổi bật đáng kể

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng… Trong năm 2017, công tác quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được nâng cao và có những nét nổi bật đáng kể, đã tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, cũng như góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:

Chi tiết
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm

ISO/IEC 17025 - Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vừa mới được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lại với những sửa đổi liên quan tới thay đổi gần đây về môi trường và các thực hành trong phòng thí nghiệm.

Chi tiết
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, kể từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã triển khai chuyển đổi kinh doanh từ mặt hàng xăng khoáng RON 92 sang xăng sinh học E5 RON 92.


Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020, trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả:

Chi tiết
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Trong năm 2017, để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, theo lĩnh vực được phân công, các Sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khác.

Chi tiết
Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018

Kể từ ngày 01/01/2018 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Chi tiết
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TCĐLCL

Để được cấp chứng chỉ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ. Trong tháng vừa qua, Chi cục đã cử 03 công chức tham gia Lớp bồi dưỡng do Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh.

Chi tiết
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới

Ngày 8/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ Thuật Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. 

Chi tiết
Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 01/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP.

Chi tiết
Tổng số : 84 bài viết
Trang
123456789