Chi bộ Chi cục TCĐLCL tổ chức Hành trình về nguồn tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/CBTĐC ngày 11/4/2023 của Chi bộ Chi cục TCĐLCL về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;

Chi tiết
Ban hành Chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách tỉnh Bình Thuận

Ngày 06/9/2023 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Chi tiết
Chi bộ Chi cục TCĐLCL tổ chức Hội thi tiếng hát karaoke với chủ đề về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch số 16-KH/CBTĐC ngày 11/4/2023 của Chi bộ Chi cục TCĐLCL về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chi tiết
Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2023

Luật Đấu thầu năm 2023 sẽ có hiệu lực thay thế cho Luật Đấu thầu 2013 từ ngày 01/01/2024. So với Luật Đấu thầu hiện hành, Luật Đấu thầu 2023 đã có một số điểm mới được thay thế, bổ sung như sau:

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 14/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Chi tiết
Đội PCCC cùa Chi cục TCĐLCL tổ chức thực tập Phương án PCCC tại cơ quan năm 2023
Sáng ngày 09/8/2023 vừa qua, Đội phòng cháy, chữa cháy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức thực tập Phương án PCCC tại cơ quan.
Chi tiết
Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”

Ngày 13/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2023 và thay thế Thông tư số 208/2016/TT- BTC.

Chi tiết
Tham dự tập huấn sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm

Sáng ngày 11/7/2023, tại Công ty Điện lực Bình Thuận đã tổ chức Chương trình tập huấn sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm điện cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo sự phân công của Công đoàn Sở KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cử công chức đến tham dự buổi tập huấn.

Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 02/6/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chi tiết
Tổng số : 403 bài viết
Trang
12345678910Tiếp