Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”

Ngày 24/11/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-TTg về phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
Quản lý về đo lường đối với phương tiện đo xi téc ô tô trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu có sử dụng phương tiện đo xi téc ô tô thực hiện đúng các quy định về quản lý đo lường theo quy định của pháp luật. Ngày 20/11/2023 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành Công văn số 219/CCTĐC-NV1, theo đó Chi cục đã đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh có sử dụng phương tiện đo xi téc ô tô thực hiện một số nội dung về công tác quản lý đo lường như sau:  

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Ngày 17/11/2023, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
Tầm quan trọng của việc phát triển chất chuẩn trong đo lường hóa học tại Việt Nam

(VietQ.vn) - Chuẩn đo lường trong hóa học (chất chuẩn) là cơ sở kỹ thuật quan trọng nhất giúp đảm bảo tính thống nhất, độ chính xác và tính tin cậy của tất cả các phép đo, cũng như đảm bảo tính liên kết chuẩn cần thiết trong đo lường hóa học trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Chi tiết
Kết quả thanh tra, kiểm tra lĩnh vực kinh doanh vàng và vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2023

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 13/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các tổ chức kinh doanh vàng và vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tại 10 tổ chức.

Chi tiết
Phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Bình Thuận hướng dẫn các quy định về đo lường trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn lĩnh vực nông, lâm và thủy sản

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chế biến, sản xuất, kinh doanh hàng nông, lâm, thủy sản đóng gói sẵn nắm bắt đầy đủ các quy định quản lý về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 25/10/2023 vừa qua, tại hội trường khách sạn Bình Minh, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản đã chủ trì, phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh nông thủy sản.

Chi tiết
Cách thức ghi lượng danh định trên nhãn hàng đóng gói sẵn

Theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, thì lượng của hàng đóng gói sẵn được ghi trên nhãn hàng hóa gọi là lượng danh định, ký hiệu: Qn.

Chi tiết
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SO SÁNH LIÊN PHÒNG VỀ ĐO LƯỜNG

Ngày 18/7/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN về việc Ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường”.

Chi tiết
Hội nghị thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2023

Trong thời gian qua, hoạt động thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đồng thời, hoạt động thanh tra nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết
Quản lý về đo lường đối với phương tiện đo taximet trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành Công văn số 150/CCTĐC-NV1 ngày 12/7/2023 về việc quản lý về đo lường đối với phương tiện đo taximet trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chi cục đã đề nghị các tổ chức kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện một số nội dung về công tác quản lý đo lường như sau:  

Chi tiết
Tổng số : 150 bài viết
Trang
12345678910Tiếp