Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận trong năm 2017 có những nét nổi bật đáng kể

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng… Trong năm 2017, công tác quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được nâng cao và có những nét nổi bật đáng kể, đã tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, cũng như góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:

Chi tiết
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, kể từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã triển khai chuyển đổi kinh doanh từ mặt hàng xăng khoáng RON 92 sang xăng sinh học E5 RON 92.


Chi tiết
Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018

Kể từ ngày 01/01/2018 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Chi tiết
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TCĐLCL

Để được cấp chứng chỉ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ. Trong tháng vừa qua, Chi cục đã cử 03 công chức tham gia Lớp bồi dưỡng do Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh.

Chi tiết
Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 01/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP.

Chi tiết
Tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2017 giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố. Trong 02 ngày 17/10/2017 và 19/10/2017, Chi cục đã chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Phòng Kinh tế TP.Phan Thiết, thị xã La Gi tổ chức 02 Lớp tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và kinh doanh vàng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thị xã La Gi.

Chi tiết
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì năm 2017

Trong thời gian từ ngày 21/9/2017 đến ngày 27/9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp Đoàn thanh tra do Sở Công Thương chủ trì tổ chức thanh tra chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 đối với 02 đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh (Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Bình Thuận và Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận thuộc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chi tiết
Tập huấn về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

Nhằm giúp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (nước uống đóng chai; nước mắm, nước chấm; thủy hải sản; cà phê; muối; khí dầu mỏ hóa lỏng; phân bón; siêu thị…) thực hiện đúng các nội dung, quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn, vào ngày 30/8/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Lớp tập huấn về đo lường chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn.


Chi tiết
Kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Chương trình kiểm tra được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt đầu năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt tại địa bàn các huyện Phú Quý, Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp quản lý đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017 giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Kinh tế & Hạ Tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố trong những tháng cuối năm 2017. Chi cục đã có văn bản hướng dẫn các huyện phối hợp, triển khai một số nội dung sau:

Chi tiết
Tổng số : 32 bài viết
Trang
1234