BÌNH THUẬN LẤY NGÀY 10 THÁNG 10 HÀNG NĂM LÀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 14/9/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong sản phẩm mật mã dân sự

(VietQ.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BQP quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS (QCVN 01:2022/BQP).

Bản tin TBT số 60 (tháng 9/2022)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 60 (tháng 9/2022)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT sô 60

THÔNG BÁO: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tuyển dụng viên chức năm 2022

THÔNG BÁO: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tuyển dụng viên chức năm 2022

Xem chi tiết nội dung thông báo: 

TB tuyển dụng viên chức 2022 TTKTTCĐLCL.pdf

Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn

(VietQ.vn) - Hàng rào kỹ thuật trong thương mại hay gọi tắt là TBT là một trong các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Theo cam kết này, các biện pháp TBT được các nước trong đó có Việt Nam xây dựng, ban hành hay áp dụng không gây cản trở thương mại quá mức cần thiết. Để thực hiện điều này, các nước phải cân bằng được giữa việc tránh ban hành các rào cản không cần thiết cho thương mại quốc tế với việc đưa ra các chính sách quản lý để đảm bảo các lợi ích hợp pháp của quốc gia. Đó là các lợi ích liên quan tới bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của người dân, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia… Tiêu chuẩn quốc tế chính là yếu tố đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích và nghĩa vụ này.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022. Ngày 09/9/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quý III năm 2022 được Chi cục triển khai nghiêm túc, Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo các phòng thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân. Đội ngũ CC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Kết quả cụ thể như sau: