Phòng chống thực phẩm bẩn ở Châu Âu

Hôm qua ngày 25/4/2018, Tổ chức Cảnh sát Châu âu Europol và Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol vừa thông báo chiến dịch truy quét thực phẩm kém chất lượng thường niên kéo dài 4 tháng tại 61 quốc gia, đã thu giữ gần 10 ngàn tấn thực phẩm bẩn và đồ uống giả trong chiến dịch truy quét kéo dài từ ngày 01/12/2016 đến 31/3/2017.


Thông báo: Tuyển dụng Công chức năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 407/TB-SKHCN ngày 20/4/2018 với các chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, ngành nghề, vị trí việc làm như sau:Xây dựng cửa hàng xăng dầu cần điều kiện gì?

Theo phản ánh của ông Lê Đức Toàn, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP đã bỏ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Toàn hỏi, nhà đầu tư phải dựa những tiêu chí, yêu cầu, quy chuẩn nào để đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu? Trình tự, quy trình xét duyệt như thế nào?

Chi cục TC-ĐL-CL làm việc với 29 UBND cấp xã về triển khai xây dựng ISO

Triển khai chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018, sáng ngày 17/4/, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã làm việc với 29 UBND cấp xã để trao đổi, hướng dẫn cách thức triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong tháng qua, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện tự kiểm tra công tác tuyển dụng, quản lý viên chức, người lao động theo chỉ đạo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.


HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ