Thông báo của Liên minh châu Âu về kiểm soát chất lượng thực phẩm

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/906, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép một số công bố về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những công bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật, ảnh hưởng đối với sự phát triển và sức khỏe của trẻ em.

Rau quả nhập khẩu vào Trung Quốc cần đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng gì?

(VietQ.vn) - Để xuất khẩu được rau quả vào thị trường Trung Quốc, người sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng được Chính phủ Trung Quốc quy định.

Đào tạo Kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” theo Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận. Ngày 09/8/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.  

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoặc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày 28/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoặc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Chính phủ quyết định ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

Ngày 15/7/2022, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 840/QĐ-TTg về ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022, ngày 05/7/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết.

HOẠT ĐỘNG TBT - NSCL - TXNG

Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” theo Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, Ngày 25/7/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn. Khóa đào tạo có sự tham gia của 34 học viên là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan. 

TRUNG TÂM KT TĐC

Thực phẩm chức năng (TPCN) là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2022 được triển khai nghiêm túc, Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo các phòng thực hiện các nội dung tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân; đội ngũ CC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Kết quả cụ thể như sau: