Bản tin TBT số 39
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 2)
Quy chế tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

TIN TỨC

Triển khai Kế hoạch 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017. Trong quý II/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại 09 đơn vị gồm: Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý thị trường, Ban Dân tộc.


Kiểm tra ISO hành chính công tại Chi cục QLTT Bình Thuận


HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Theo Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 31/7/2017 về việc triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020 sẽ triển khai áp dụng ISO điện tử tại 29 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, gồm các sở, ngành, UBND cấp huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Với  lộ trình thực hiện như sau:

HOẠT ĐỘNG TBT

Nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập. Với quy mô dân số hơn 91 triệu dân, Ai Cập thực sự là thị trường lớn cho các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thâm nhập quy mô thị trường này vẫn còn hạn chế với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Theo các chuyên gia kinh tế và thương nhân nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả chung

-  Tham gia dự thầu gói thầu “Phân tích mẫu nước, đất phục vụ quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017” của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận;

- Phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức tập huấn về áp dụng Mã số mã vạch trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả theo văn bản số 418/TCCL-MSMV ngày 28/6/2017 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam;