Bản tin TBT số 64 (tháng 9/2023)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 64 (tháng 9/2023) với các nội dung: EU áp giá carbon đối với hàng hóa xuất khẩu từ các nước khác vào thị trưòng này; Hàng rào kỹ thuật nhìn từ chuyện trái thanh long, sầu riêng; Liên minh châu Âu áp dụng thêm quy định mới đối với thủy sản Việt Nam; EU miễn kiểm tra tại cửa khẩu đối với một số đồ uống và thực phẩm; Quy định ghi nhãn xuất xứ một số hàng dệt may của Đài Loan; EU hướng dẫn trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong lĩnh vực dệt may và chống rác thải dệt may; Vượt rào cản kỹ thuật để giữ vững thị trường xuất khẩu; Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn; Tiêu chuẩn hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích tiềm năng cho doanh nghiệp; Tổng hợp danh mục các Tin cảnh báo WTO cần chú ý trong quý III/2023; Chuyên mục hoạt động TC-ĐL-CL.

Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT số 64

Chi tiết
Bản tin TBT số 63 (tháng 6/2023)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 63 (tháng 6/2023)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT số 63
Chi tiết
Bản tin TBT số 62 (tháng 3/2023)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 62 (tháng 3/2023)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT số 62
Chi tiết
Bản tin TBT số 61 (tháng 11/2022)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 61 (tháng 11/2022)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT sô 61
Chi tiết
Bản tin TBT số 60 (tháng 9/2022)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 60 (tháng 9/2022)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT sô 60
Chi tiết
Bản tin TBT số 59 (tháng 7/2022)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 59 (tháng 7/2022)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin

Chi tiết
Bản tin TBT số 58 (tháng 3/2022)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 58 (tháng 3/2022)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin

Chi tiết
Bản tin TBT số 57 (tháng 12/2021)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 57 (tháng 12/2021)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin

Chi tiết
Bản tin TBT số 56 (tháng 9/2021)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 56 (tháng 9/2021)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin

Chi tiết
Bản tin TBT số 55 (tháng 6/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 55 (tháng 6/2021)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin
Chi tiết
Tổng số : 37 bài viết
Trang
1234