Kết quả triển khai áp dụng Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Tỉnh Bình Thuận
Triển khai Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố MHK HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai áp dụng MHK HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh (không thuê tư vấn), qua 08 năm triển khai đã đem lại kết quả như sau:

Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo theo MHK năm 2015


Chi tiết
Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008) với những thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

Chi tiết
Tập huấn giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh chuẩn bị tốt cho việc chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị. Ngày 26/7/2018 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức lớp tập huấn giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.


Chi tiết
Kết quả triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018

Kết quả triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018


Chi tiết
Hướng dẫn hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hành chính công

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 25/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn số 1907/BKHCN -TĐC  hướng dẫn về việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước.


Chi tiết
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND huyện Hàm Tân

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với UBND huyện Hàm Tân tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho lãnh đạo, công chức phụ trách ISO các phòng, ban của huyện.


Tập thể lãnh đạo, công chức phụ trách ISO của UBND huyện Hàm Tân tham dự lớp tập huấn
Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Bắc Bình
Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018. Ngày 25/6/2018, Đoàn Kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại UBND huyện Bắc Bình.

Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND huyện Bắc Bình

Chi tiết
Thông báo tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, cụ thể như sau:

Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại Thị trấn Ma Lâm

Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018. Ngày 14/6/2018, Đoàn Kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại Thị trấn Ma Lâm.


Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND thị trấn Ma Lâm

Chi tiết
Ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Bình Thuận

Nhằm đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng, kể từ năm 2018: Thực hiện áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.


Chi tiết
Tổng số : 36 bài viết
Trang
1234