Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Theo Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 31/7/2017 về việc triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020 sẽ triển khai áp dụng ISO điện tử tại 29 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, gồm các sở, ngành, UBND cấp huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Với  lộ trình thực hiện như sau:

Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017

Triển khai Kế hoạch 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017. Trong quý II/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại 09 đơn vị gồm: Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý thị trường, Ban Dân tộc.


Kiểm tra ISO hành chính công tại Chi cục QLTT Bình Thuận


Chi tiết
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh theo Kế hoạch số 4861/KH-UBND ngày 30/12/2015 về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020, với mục tiêu:

Chi tiết
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017

Theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí sự nghiệp khoa học và Công nghệ, kinh phí xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 các cơ quan nhà nước năm 2017 (giai đoạn 2), kinh phí giao cho các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 để tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức của đơn vị nhận thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và các chi phí ban đầu khác là 4.000.000 đồng/đơn vị trong năm 2017. Phần kinh phí thực hiện còn lại sẽ được UBND tỉnh cân đối và cấp trong năm 2018 (dự toán tổng kinh phí xây dựng mới tối đa là 27.200.000đồng/đơn vị). 

Chi tiết
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017

Triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020;

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Văn bản hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các xã, phường thực hiện các nội dung để triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Ngày 31/5/2017, tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn hoạt động xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho lãnh đạo, công chức của 25 cơ quan hành chính nhà nước.


Bà Lê Thị Kim Ngân – Chi cục trưởng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chi tiết
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016
Sáng ngày 30/5/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016 và triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh giai đoạn 2017-2020

Ông Văn Công Thới – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

Chi tiết
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1412/KH-UBND  giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017.
Chi tiết
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung trong việc áp dụng, duy trì HTQLCL trong năm 2017 như sau:

Chi tiết
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017

Nhằm giúp cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện tốt việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại đơn vị, ngày 11/4/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Chi tiết
Tổng số : 16 bài viết
Trang
12