Hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018

Trong tháng 6/2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2018. Công văn về thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bình Thuận gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.


Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại Thị trấn Ma Lâm

Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018. Ngày 14/6/2018, Đoàn Kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại Thị trấn Ma Lâm.


Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND thị trấn Ma Lâm

Công bố phần mềm chính thống của Quốc gia quét mã vạch Scan and Check

Ngày 30/5, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố phần mềm quét mã vạch Scan and Check. Đây cũng là phầm mềm chính thống của Quốc gia lần đầu tiên được công bố.

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

Đây là một trong những yêu cầu trong quá trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


TIN TỨC

Kết quả kiểm tra 262 mẫu ớt bột tại hơn 10 tỉnh, thành cho thấy số mẫu vượt ngưỡng dư lượng Aflatoxin cho phép là 95 mẫu/262 mẫu, chiếm 36,25%. Thông tin trên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố vào chiều 17/5/2018.


Bộ Nông nghiệp đã tổ chức thanh, kiểm tra một số cơ sở sản xuất ớt khô, ớt bột tại nhiều tỉnh thành. Ảnh: Bộ NN

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Trong tháng 6/2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2018. Công văn về thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bình Thuận gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.