Bản tin TBT số 44

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 44 (Quý III/2018)
Nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin

Học tập phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chi cục TĐC Bình Thuận

Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Quý III/2018 của Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận, ngày 08/10/2018 vừa qua, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với hình thức xem phim tài liệu về chủ đề “Học tập phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho tất cả công chức, viên chức, người lao động toàn Chi cục tham gia.

UBND tỉnh Bình Thuận thành lập tổ kiểm tra công vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký ban hành Quyết định 2640/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 về việc thành lập Tổ Kiểm tra công vụ do Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.


Ban hành nghị định số 115/2018/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với phạm vi điều chỉnh như sau:


Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong các năm 2018-2019

Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2618/QĐ-UBND  về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới