Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong 6 tháng đầu năm 2017, các Sở, ngành, địa phương tổ chức 80 lớp tập huấn cho hơn 1.973 lượt người tham dự với các nội dung: phổ biến các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thủy sản; áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật trong nuôi tôm, trồng trọt, kinh doanh du lịch, an toàn hóa chất.Đã đưa tin, bài phổ biến các văn bản quy pháp luật mới trên trang thông tin điện tử, thông báo bằng văn bản đến các đơn vị có liên quan để biết và thực hiện, như phổ biến Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, .v.v…

Các Sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiếp nhận 220 công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm về sản phẩm thức ăn chăn nuôi, gạch đất sét nung, cửa sổ và đá xây dựng, nước uống đóng chai. Tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tại 4.733 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá. Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 1.884 cơ sở (chiếm tỷ lệ 39,8%). Nội dung vi phạm chủ yếu: hoạt động kinh doanh không có giấy phép, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện đã hết thời hạn, nhân viên chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ, sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng; ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định; hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công bố áp dụng, v.v…

Song song với hoạt động thanh kiểm tra, công tác giám sát chất lượng hàng hóa cũng được các sở, ngành quan tâm triển khai: Sở Nông nghiệp và PTNT lấy 175 mẫu nguyên liêụ, sản phẩm nông thủy sản (thủy sản: 62, nông sản: 113), 23 mẫu tôm thẻ chân trắng (4 mẫu tôm nhỏ, 19 mẫu tôm thương phẩm) và 05 mẫu (03 sò lông, 02 sò điệp) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản và các vùng nuôi kiểm tra các giám sát các chỉ tiêu về ATTP. Kết quả có 13 mẫu không đạt yêu cầu, chiếm 7,4%, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Sở Khoa học và Công nghệ lấy 84 mẫu xăng lưu thông trên thị trường để giám sát chất lượng. Qua kết quả giám sát, đã tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định các cơ sở kinh doanh có mẫu xăng không đạt chất lượng.

Để phục vụ tốt việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu chỉ tiêu thử nghiệm, kiểm định – hiệu chuẩn mới, duy trì hiệu lực hệ thống quản lý phòng thử nghiệm – hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, tổ chức đánh giá giám sát, mở rộng năng lực và được Bộ TN&MT chỉ định Trung tâm đủ điều kiện hoạt động quan trắc và phân tích môi trường; Duy trì chỉ định các phòng thử nghiệm chuyên ngành: phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng thử nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các sở ngành đã hỗ trợ các doanh nghiêp tham gia các chương trình, dự án như: hỗ trợ 13 doanh nghiệp thực hiện nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp, trong đó hỗ trợ 05 doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, hỗ trợ 05 doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn thực hành nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp theo phương pháp 5S, sản xuất tinh gọn – LEAN; hướng dẫn 03 doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017; hỗ trợ xây dựng, hướng dẫn áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo quan điểm HACCP cho 12 cơ sở (07 nông sản, 05 thủy sản); hỗ trợ 190 cơ sở sản xuất, sơ chế thanh long chứng nhận VietGAP với số kinh phí hỗ trợ là 750 triệu đồng; hỗ trợ thực hiện 11 đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,48 tỷ đồng./.

Hoàng Tuân


Các tin tiếp
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm   (18/1/2018)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới   (8/12/2017)
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/12/2017)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (7/11/2017)
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may   (27/10/2017)
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017   (13/10/2017)
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu   (6/10/2017)
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật   (6/10/2017)
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa   (25/9/2017)
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm   (18/9/2017)
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng   (18/9/2017)
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông   (5/9/2017)
Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng   (23/8/2017)
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu   (3/8/2017)
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”   (27/7/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017   (3/7/2017)
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa   (30/6/2017)
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017   (28/6/2017)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa   (27/6/2017)
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông   (5/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản   (31/5/2017)
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.   (29/5/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.   (29/5/2017)
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015   (9/5/2017)
Thông báo tập huấn hướng xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017   (9/5/2017)
Điều kiện lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản   (9/5/2017)
Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý áp dụng cho các tổ chức giáo dục   (28/4/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt 5S tại khu du lịch”   (27/4/2017)
Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa   (20/4/2017)
Quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối   (14/4/2017)
Kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa   (5/4/2017)
Công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới trên lĩnh vực giao thông vận tải   (28/3/2017)
Quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện   (7/2/2017)
Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy   (16/1/2017)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (16/1/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016   (29/12/2016)
Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016   (30/11/2016)
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không bảo đảm an toàn   (30/11/2016)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (14/11/2016)
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2016   (20/10/2016)
Bình Thuận triển khai kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016   (29/9/2016)
Phan Thiết: Tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng vật liệu xây dựng   (28/9/2016)
Những điểm mới trong Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ KHCN   (22/9/2016)