Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 18/11/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Chi tiết
Bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Truy cập đường link hoặc quét mã QR để tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023:

- Đường link: https://dx.gov.vn

 - Mã QR:

Anh-tin-bai
Chi tiết
Tham dự bồi dưỡng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Thuận

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2023. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Chi tiết
Tổng số : 3 bài viết
Trang
1