Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

Chi tiết
Quản lý đo lường đối với phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở và phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

Theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở (thường gọi là máy kiểm tra độ cồn) có chu kỳ kiểm định 12 tháng và phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông (thường gọi là máy bắn tốc độ) có chu kỳ kiểm định 24 tháng là những phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm soát về đo lường.

Chi tiết
Tăng cường quản lý đo lường đối với phương tiện đo tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn

Theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ  trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, theo đó cân đồng hồ lò xo, cân bàn là loại phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, kiểm soát về đo lường, với chu kỳ kiểm định của cân đồng hồ lò xo là 24 tháng, cân bàn là 12 tháng.

Chi tiết
Hội thảo về khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày 17/7/2020 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức Hội thảo về khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực trạng và giải pháp.
Chi tiết
Kết quả chương trình công tác quản lý nhà nước về đo lường tại huyện Phú Quý

Tháng 6/2020 vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 94/KH-CCTĐC ngày 20/5/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn huyện Phú Quý. Chi cục đã cử Đoàn công tác phối hợp với Phòng Kinh tế Tài chính huyện Phú Quý, Thanh tra Sở KH&CN, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn huyện Phú Quý triển khai thực hiện Kế hoạch và đạt kết quả một số nội dung sau:

Chi tiết
Thêm thời hạn cho chứng chỉ kiểm định 7 loại phương tiện đo

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Chi tiết
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Bộ Khoa học và Công nghệ đang gấp rút nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư để sớm ban hành Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

Chi tiết
Sở KH&CN triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

Thực hiện chỉ đạo, yêu cầu của UBND tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 438/KH-SKHCN ngày 24/4/2020 triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020.

Chi tiết
Tuyên truyền tác hại của dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người

Thực hiện nội dung Công văn số 379/BCĐ-TGV389 ngày 26/3/2020 của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Thuận (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn triển khai.

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí

Ngày 12/3/2020 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

Chi tiết
Tổng số : 80 bài viết
Trang
12345678