Thông báo: Tổ chức lớp tập huấn các quy định quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho các cơ sở kinh doanh tại huyện Tánh Linh, Đức Linh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh, Đức Linh tổ chức lớp tập huấn các quy định mới về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo Thông tư số 20/2019/BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:

Chi tiết
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 trên địa bàn thị xã La Gi và huyện Hàm Tân

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020, gày 13/11/2020 vừa qua, tại Thị xã La Gi, Chi cục đã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế Thị xã La Gi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân tổ chức Lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020 cho các doanh nghiệp kinh doanh, chiết nạp LPG đang hoạt động trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi.

Chi tiết
Tổ chức Lớp tập huấn thứ 2 tại Tuy Phong về các quy định đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020. Ngày 09/10/2020 vừa qua, tại huyện Tuy Phong, Chi cục đã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong, Bắc Bình tổ chức Lớp tập huấn thứ 2 cho các công ty, doanh nghiệp kinh doanh LPG đang hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong và Bắc Bình.

Chi tiết
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 07/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế TP.Phan Thiết, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam tổ chức lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Chi tiết
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 tại Tuy Phong

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG trên địa bàn huyện Tuy Phong, Bắc Bình nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh.

Chi tiết
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh.

Chi tiết
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

Chi tiết
Quản lý đo lường đối với phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở và phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

Theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở (thường gọi là máy kiểm tra độ cồn) có chu kỳ kiểm định 12 tháng và phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông (thường gọi là máy bắn tốc độ) có chu kỳ kiểm định 24 tháng là những phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm soát về đo lường.

Chi tiết
Tăng cường quản lý đo lường đối với phương tiện đo tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn

Theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ  trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, theo đó cân đồng hồ lò xo, cân bàn là loại phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, kiểm soát về đo lường, với chu kỳ kiểm định của cân đồng hồ lò xo là 24 tháng, cân bàn là 12 tháng.

Chi tiết
Hội thảo về khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày 17/7/2020 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức Hội thảo về khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực trạng và giải pháp.
Chi tiết
Tổng số : 86 bài viết
Trang
123456789