HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SO SÁNH LIÊN PHÒNG VỀ ĐO LƯỜNG

Ngày 18/7/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN về việc Ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường”.

Chi tiết
Hội nghị thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2023

Trong thời gian qua, hoạt động thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đồng thời, hoạt động thanh tra nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết
Quản lý về đo lường đối với phương tiện đo taximet trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành Công văn số 150/CCTĐC-NV1 ngày 12/7/2023 về việc quản lý về đo lường đối với phương tiện đo taximet trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chi cục đã đề nghị các tổ chức kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện một số nội dung về công tác quản lý đo lường như sau:  

Chi tiết
Kết quả thanh tra chuyên ngành về đo lường năm 2023

Từ ngày 20/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết tổ chức thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với 02 đơn vị điện lực tại huyện Hàm Thuận Bắc và TP. Phan Thiết. Kết quả 02 đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau:

Chi tiết
TRÌNH BÀY ĐƠN VỊ ĐO PHÁP ĐỊNH TUÂN THỦ THEO PHÁP LUẬT QUẢN LÝ VỀ ĐO LƯỜNG

Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, thì Đơn vị đo pháp định phải được sử dụng trong các trường hợp sau đây: Trong văn bản do cơ quan nhà nước ban hành; Trên phương tiện đo sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác; Ghi lượng của hàng đóng gói sẵn; Trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này; Trong hoạt động bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Chi tiết
Tăng cường quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành công văn số 140/CCTĐC-NV1 ngày 22/6/2023 về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường cấp huyện trong 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Chi cục đã đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch như sau:

Chi tiết
Kiểm soát đo lường với thiết bị sạc điện cho xe điện

(VietQ.vn) - Việc xây dựng các quy trình kiểm định, quy trình thử nghiệm thiết bị sạc điện cho xe điện nhằm thống nhất hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo, đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của phép đo, kết quả đo đối với phương tiện đo này khi dùng cho mục đích định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường...

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Chi tiết
Kết quả tham gia Tổ liên ngành thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu

Tiếp tục thực hiện Quyết định 359/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, trong tháng 5/2023 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cử công chức tham gia phối hợp với Tổ công tác liên ngành do Cục Thuế tỉnh chủ trì thực hiện công tác dán tem niêm phong công tơ tổng trên cột đo xăng dầu tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Chi tiết
Thông điệp Ngày Đo lường thế giới 2023: Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực-thực phẩm toàn cầu

(VietQ.vn) - Giám đốc Viện cân đo quốc tế - BIPM và Giám đốc Văn phòng đo lường pháp định quốc tế - BIML đã công bố thông điệp về chủ đề Ngày đo lường thế giới năm 2023: Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực-thực phẩm toàn cầu

Chi tiết
Tổng số : 143 bài viết
Trang
12345678910Tiếp