Tiếp tục tổ chức 04 lớp Tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố
Để giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh. Trong 03 ngày 11/6/2019, 12/6/2019 và 14/6/2019 vừa qua, Chi cục đã chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết tổ chức 03 Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn trên địa bàn của các huyện này.
Chi tiết
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019

Nhằm triển tốt Chương trình trình tập huấn năm 2019 và Kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2019 giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 07/6/2019, Chi cục đã chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong, Bắc Bình tổ chức Lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019 cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong và Bắc Bình.


Chi tiết
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch, chương trình tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời:


Chi tiết
Kết quả công tác phối hợp Đoàn thanh tra hoạt động điện lực do Sở Công Thương chủ trì trong năm 2019

Trong tháng 04/2019 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham gia phối hợp với Sở Công Thương thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường tại đơn vị Điện lực Phú Quý.


Chi tiết
Thông tư hướng dẫn một số điều trong Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Ngày 18/12/2018 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


Chi tiết
Năm 2019, Chi cục tăng cường kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu
Thời gian vừa qua, đặc biệt là trong năm 2018, Đoàn kiểm tra của Chi cục TC-ĐL-CL và Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã thực hiện kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về đo lường, chất lượng và các điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra, đã xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu đi vào nề nếp và đúng quy định pháp luật, tạo sự công bằng trong kinh doanh, an tâm cho người dân.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Thực hiện công văn số 10/TĐC-QLCL ngày 04/01/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức đợt kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại các huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Đức Linh, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết.
Chi tiết
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2018 đạt được một số kết quả nổi bật.
Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng… Trong năm 2018, công tác quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được nâng cao và có những nét nổi bật đáng kể, đã tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, cũng như góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:
Chi tiết
Năm 2018, Chi cục phát hiện và xử lý 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng, xử phạt 280 triệu đồng.
Thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra được Giám đốc Sở phê duyệt, trong năm 2018 Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN, Chi cục Quản lý Thị trường (nay là Cục Quản lý Thị trường), Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 02 cuộc thanh tra chuyên ngành, với 05 lượt cơ sở và 08 cuộc kiểm tra, với 80 lượt cơ sở. Việc kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu được thực hiện đột xuất và thường xuyên trong năm từ việc khảo sát, mua 129 mẫu xăng, dầu ngẫu nhiên tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh để đánh giá giám sát đo lường, chất lượng nhằm sàn lọc đối tượng trước khi tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở, qua đó giảm được chi phí cho việc lấy mẫu, thử nghiệm mẫu, tiết kiệm được kính phí thực hiện.
Chi tiết
Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019

Nhằm kỷ niệm 69 năm (20/01/1950 - 20/01/2019) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét và 18 năm ngày Đo lường Việt Nam (20/01) và thực hiện Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg ngày 11/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất lấy ngày 20 tháng 01 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam. Thực hiện các hướng dẫn tại Công văn số 3633/TĐC-ĐL ngày 11/12/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2019.


Chi tiết
Tổng số : 55 bài viết
Trang
123456