Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 3826/KH-TĐC ngày 30/12/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện tổ chức đợt kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại các huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Đức Linh, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2022

Trong năm 2002, thực hiện Quyết định số 189/QĐ-SKHCN ngày 13/12/2021 của Giám đốc Sở KH&CN Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) chủ trì, phối hợp với Cục quản lý thị trường, Thanh tra Sở KH&CN, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, như sau:

Chi tiết
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam - 20/01

Ngày 20/01/1950, cách đây 73 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 08/SL quy định về đo lường hợp Pháp của Việt Nam. Sắc lệnh 08/SL thực sự là viên gạch đầu tiên và là điểm xuất phát để xây dựng ngành đo lường nước ta phát triển như ngày nayĐể ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg ngày 11/10/2001 lấy ngày 20/01 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Đo lường - đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Ngày 6/1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo “Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp” và Lễ Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận trong năm 2023

Cuối năm vừa qua, Giám đốc Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 13/12/2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Chi tiết
Đề nghị đưa trụ sạc xe điện vào danh mục kiểm soát kỹ thuật đo lường
(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Bộ KH&CN bổ sung trụ, thiết bị sạc điện cho xe điện vào danh mục kiểm soát kỹ thuật đo lường.
Chi tiết
Kết quả thanh tra nhà nước về đo lường đối với các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

Trong tháng 11/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về Đo lường đối với 02 đơn vị điện lực thuộc địa bàn huyện Tuy Phong và Đức Linh. Kết quả 02 đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tổ chức Lớp tập huấn các quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và nhằm giúp cho các doanh nghiệp đang hoạt động, cũng như những doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng nắm bắt đầy đủ các quy định quản lý về đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng đối với vàng trang sức mỹ nghệ theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 14/10/2022 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức Lớp tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn TP. Phan Thiết.

Chi tiết
Tập huấn các quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông thị trường

Nhằm hướng dẫn cho các tổ chức hoạt động kinh doanh vàng nắm vững nghiệp vụ quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn các quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông thị trường cho các Tổ chức, Doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết, cụ thể thời gian và nội dung như sau:

Chi tiết
Kể từ ngày 12.9.2022 bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường.

Chi tiết
Tổng số : 130 bài viết
Trang
12345678910Tiếp