Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí

Ngày 12/3/2020 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

Chi tiết
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet

Qua kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường trong 3 tháng đầu năm 2020 và quy định tại Điều 6 về “kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi” của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/4/2020. Theo đó, taximet là phương tiện đo nhóm 2 được doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi sử dụng làm phương tiện đo để tính tiền phải đảm bảo đầy đủ các quy định của nhà nước về đo lường.

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/02/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2020

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

Chi tiết
Đồng hồ tính tiền (taximet) gắn trên xe taxi phải được kiểm định và kẹp chì

Ngày 17/01/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2020.

Chi tiết
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thực hiện Kế hoạch số 4090/KH-TĐC ngày 16/12/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện tổ chức đợt kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý tại các huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Đức Linh, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
Tổng cục TCĐLCL ban hành 09 Quy trình kiểm định phương tiện đo

Ngày 31/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2019 tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật
Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng… Trong năm 2019, công tác quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được nâng cao và có những nét nổi bật đáng kể, đã tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, cũng như góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:
Chi tiết
Kết quả công tác thanh tra chuyên đề diện rộng đối với thiết bị điện, điện tử năm 2019
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ  và UBND tỉnh về việc triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng sản phẩm điện, điện tử năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh và Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.
Chi tiết
Bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 10/12/2019 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 3180/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chi tiết
Tổng số : 71 bài viết
Trang
12345678