Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Chi tiết
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;...


Chi tiết
Hội nghị Công chức, người lao động của Chi cục TĐC Bình Thuận năm 2018
Ngày 11/01/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2018.
Chi tiết
Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận: Thông báo cung cấp dịch vụ trực tuyến

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Kể từ ngày 01/02/2019, Trung tâm triển khai cung cấp đăng ký dịch vụ kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa, quan trắc môi trường, đo điện trở chống sét…. trực tuyến thông qua website: www.tdcbinhthuan.vn

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng truy cập vào địa chỉ: www.tdcbinhthuan.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0252 3699699 – 0913185865 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận
Chi tiết
Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Ngày 07/01/2019, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BQP  quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc  phòng.


Chi tiết
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2019

Cách đây 69 năm, ngày 20/01/1950 giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang trong giai đoạn gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 08/SL quy định thống nhất Đo lường nước ta theo hệ mét, đây là mốc quan trọng cho hoạt động đo lường của nước ta. Sắc lệnh 08/SL đã giải quyết đúng đắn nhiều nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đo lường lúc bấy giờ như đơn vị đo lường hợp pháp, việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo, việc xử phạt về đo lường... Có thể nói Sắc lệnh 08/SL được Bác Hồ trực tiếp ký ban hành là nền tảng, là điểm xuất phát tạo nên sự trưởng thành của đo lường và quản lý đo lường ở nước ta như ngày nay.


Chi tiết
Bãi bỏ Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, bãi bỏ Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Chi tiết
Kết quả thực hiện Chương trình Năng suất Chất lượng năm 2018
Trong năm 2018, hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/9/2016 đạt những kết quả cụ thể sau:

Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao NSCL 2018
Chi tiết
Bình Thuận: Ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh,

Chi tiết
Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với tăng cường an ninh quốc phòng.

Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2014.


Chi tiết
Tổng số : 269 bài viết
Trang
12345678910Tiếp