Quy định mới về thi tuyển công chức
Ngày 29/11/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
Chi tiết
Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về việc Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.


Chi tiết
Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính.


Chi tiết
Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT về quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.


Chi tiết
Quy định các chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; quy định về Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh;
Chi tiết
Cần xem xét lại một số quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn
Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, trong đó có đề xuất giải quyết một số tồn tại, vướng mắc.
Chi tiết
Việt - Hàn thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới

“Diễn đàn thương mại hoá công nghệ và sản phẩm Việt – Hàn, lĩnh vực phụ tùng & thiết bị thông minh” vừa diễn ra tại Hà Nội, hàng loạt biên bản ghi nhớ đã được ký kết nhằm thúc đẩy giao thương giữa doanh nghiệp hai nước.


Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN

Ngày 09/11/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.


Chi tiết
Quy định mới về tổ chức cuộc họp của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/NĐ-CP Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2018 và thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.


Chi tiết
Bình Thuận: Quy định việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND Quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.


Chi tiết
Tổng số : 252 bài viết
Trang
12345678910Tiếp