Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch, chương trình tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời:
- Đại diện tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh;

- Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố.

Đến tham dự Lớp tấp huấn, phổ biến các quy định mới về hoạt động quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn. Để thuận tiện cho việc đi lại của các tổ chức, cá nhân được mời tham dự, Chi cục tổ chức 04 lớp tập huấn, cụ thể:

1. Lớp thứ nhất:

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/6/2019.

- Địa điểm: Trung tâm dạy nghề Tuy Phong (địa chỉ: 170 Lý Thường Kiệt, TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

- Đối tượng tham dự: Đại diện Phòng Kinh tế&Hạ tầng huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình; Tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu tại địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình.

2. Lớp thứ 2:

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/6/2019.

- Địa điểm: Hội trường UBND phường Phước Hội (địa chỉ: 06 Thống Nhất, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

- Đối tượng tham dự: Đại diện Phòng Kinh tế La Gi và Phòng Kinh tế&Hạ tầng Hàm Tân; tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu tại địa bàn thị xã La Gi, huyện Hàm Tân.

3. Lớp thứ 3:

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2019.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường B, UBND huyện Tánh Linh ( địa chỉ: 434 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận).

- Đối tượng tham dự: Đại diện Phòng Kinh tế&Hạ tầng các huyện Tánh Linh, Đức Linh; tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu tại địa bàn các huyện Tánh Linh, Đức Linh; với số lượng khoảng 60 người.

4. Lớp thứ 4:

- Thời gian: 02 buổi, ngày 14/6/2019 (buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 00, buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00).

- Địa điểm tổ chức: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (địa chỉ: Số 04 đường Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận).

- Đối tượng tham dự:

+ Buổi sáng: Đại diện Phòng Kinh tế&Hạ tầng các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc; Phòng Kinh tế - Tài chính huyện Phú Quý; tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu tại địa bàn các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Phú Quý.

+ Buổi chiều: Đại diện Phòng Kinh tế TP.Phan Thiết, Phú Quý và Phòng Kinh tế&Hạ tầng các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc; tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu tại địa bàn thành phố Phan Thiết, các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Phú Quý.

Để công tác tổ chức tập huấn được thành công, đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu gửi danh sách người tham dự (theo mẫu Phiếu đăng ký đính kèm) về Chi cục trước ngày 30/5/2019, hoặc có thể đăng ký qua điện thoại và fax như sau:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Số 04 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3754027, 0252.3754028, Fax: 0252.3822390.

Email: phongqldlbinhthuan@gmail.com

Trân trọng kính mời./.

Thiên Hòa
Các bài cùng chuyên mục

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020

Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 do Liên hợp quốc lựa chọn là là “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 là “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Chi tiết
Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị định số 45/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định  đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Chi tiết
Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học công nghệ

Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học công nghệ.

Chi tiết
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020 và Thông báo số 930/TB-SNV ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020; Để triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức đúng theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

Xem chi tiết (click vào link) Thông báo số 473 /SKHCN-VP ngày 04/5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL thông báo niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020, theo đó đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020.

Chi tiết
Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 14/02/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Linh Nhơn – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; dự Đại hội còn có 17 đồng chí Đảng viên chi bộ, các ông, bà đại diện đoàn thanh niên và các quần chúng ưu tú đang xem xét phát triển đảng.

Chi tiết
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2019
Vừa qua, ngày 12/12/2019, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3202 /QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2019.
Chi tiết
Thông báo thành lập Hội Khoa học và Kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng Việt Nam
Thông báo thành lập Hội Khoa học và Kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng Việt Nam. 
Xem file bên dưới:
TB 42.pdf
Chi tiết
Bình Thuận: Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2019

Ngày 28/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,


Chi tiết
Ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm

Ngày 30/8/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm.


Chi tiết
Tổng số : 331 bài viết
Trang
12345678910Tiếp