Hệ thống Văn bản
 Văn bản của Chi cục
 Văn bản của Tỉnh
 Văn bản của Trung Ương
Danh sách văn bản
Tiêu đềTrích yếu
Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ KH&CN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ KH&CN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

TT 02-2024-BKHCN quy dinh quan ly truy xuat nguon goc san pham hang hoa.pdf

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

QCĐP 01:2023/BTn về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Danh sách hệ thống mã QR code hồ sơ của Chi cục TC-ĐL-CL

Danh sách hệ thống mã QR code hồ sơ của Chi cục TC-ĐL-CL

Ma QR ho so Chi cuc.docx

Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN ngày 15/8/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thong-tu-so-12_2022_tt-bkhcn.doc

Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận

17qdqp.signed.signed.pdf

về việc Bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 37/QĐ-SKHCN ngày 04/3/2022 Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý qd_bo_nhiem_pho_phong_nv2_chi_cuc_03.3.2022_le_thi_ngoc_xin.signed.signed.pdf
QUYẾT ĐỊNH số 33 /QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 Về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 33-Qd bo nhiem Truong phong NV2 Chi cuc 01.3.2022_Ngo Minh Toan.signed.signed.pdf
Kế hoạch số 189/KH-CCTĐC ngày 21/11/2021 về đào tạo bồi dưỡng năm 2022 189-Ke hoach dao tao, boi duong nam 2022.signed.signed.pdf
Quyết định số 182/QĐ-SKHCN ngày 31/11/2021 Về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Chi cục 182_SKHCN-QĐ phe duyet ra soat quy hoach Truong pho phong Chi cuc nam 2021.signed.signed (1).pdf
Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2021 Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 209_QĐ bo nhiem Pho phong NV1 Chi cuc 01.01.2022_Dang Trinh Thien Hoa.signed.signed.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10