Quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp với bộ tiêu chuẩn ISO 56000

(Tcvn.gov.vn) Đổi mới sáng tạo thể hiện tính mới hoặc sự thay đổi cơ bản, qua đó tạo ra giá trị mới hoặc thay đổi các giá trị hiện có.

Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi và UBND huyện Bắc Bình

Trong 2 ngày, 08-09/9/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch về công tác triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi và UBND huyện Bắc Bình.

Bản tin TBT số 52

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 52 (Tháng 9/2020)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT số 52

Gian lận mã số vùng trồng nông sản Việt Nam gặp khó khi xuất khẩu

(VietQ.vn) - Theo Bộ NN&PTNT, thời gian gần đây, đã có một số doanh nghiệp sử dụng không đúng mã số vùng trồng; mã số cơ sở đóng gói, thậm chí “mượn”, mạo danh mã số của cơ sở khác để hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu.

Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Chi cục Biển và Hải đảo

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2020, ngày 28/8/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001 tại Chi cục Biển và Hải đảo.

TRUNG TÂM KT TĐC

Ngành nông nghiệp là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho nhu cầu xã hội. Ở nước ta, nông nghiệp đóng vai trò quan trong đối với sự phát triển của kinh tế. Ngày nay, sản xuất nông nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn; một trong những khó khăn đó là vấn đề dịch hại đối với cây trồng.