Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính

Ngày 08/01/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTC quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024 và thay thế Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính.

Ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

Ngày 14/03/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2024/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước.

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ

(VietQ.vn) - Nền kinh tế chia sẻ được đánh giá là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới với tiềm năng trở thành nhân tố chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Định hướng về hoạt động chứng nhận sản phẩm Halal nhận được sự quan tâm của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tỉnh Bình thuận để nâng cao năng suất

Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã phối hợp tổ chức hội thảo về triển khai Chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng…Trong năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CCVC, NLĐ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận hoạt động quản lý đo lường đã hoàn thành kế hoạch đề ra góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:

HOẠT ĐỘNG TBT - NSCL - TXNG

Triển khai Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đạt được một số kết quả sau:

TRUNG TÂM KT TĐC

Đó là nội dung tại Công văn 54/BKHCN-TĐC ngày 08/01/2024 của Bộ KH&CN. Theo đó, để chủ động phối hợp triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ/ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở sản xuất/ nhập khẩu cột đo xăng dầu thực hiện một số nội dung phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng…Trong năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CCVC, NLĐ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận hoạt động quản lý đo lường đã hoàn thành kế hoạch đề ra góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau: