Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận

Ngày 11/7/2019, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 68/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung kiểm tra cụ thể theo Điều 36 của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.


Bộ TT&TT quản lý 8 loại sản phẩm hàng hóa chuyên ngành có khả năng gây mất an toàn

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT (gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).


Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2019

Trong tháng 7 năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN tờ trình đề nghị khen thưởng Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn đã có thành tích trong việc tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

Văn bản đề nghị các sở ngành, UBND cấp xã thực hiện chuyển đổi và xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; Công văn trả lời ý kiến của cử tri huyện Bắc Bình về kiểm tra đo lường xăng dầu.


Khải Hoàn và Giải thưởng chất lượng quốc gia

Công ty cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn, công ty duy nhất của Bình Thuận, là một trong 75 doanh nghiệp xuất sắc được xướng tên tại lễ vinh danh Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 và Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương vừa được tổ chức tại Hà Nội. Để nhận được giải thưởng này, công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, cải tiến quản trị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Bởi theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn - Trương Tiến Quân: “Việc nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm là yêu cầu tất yếu khi doanh nghiệp muốn vươn ra thị trường. Chỉ có thể khẳng định thương hiệu, chinh phục khách hàng bằng chính chất lượng sản phẩm của công ty”.


Hội thảo hướng dẫn mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức hội thảo phổ biến, hướng dẫn mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.


TIN TỨC

Công văn vừa được ban hành số 1216/TĐC-ĐL của Tổng cục TCĐLCL về việc thực hiện quy định Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó ngày 15 tháng 6 năm 2018, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 Của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kể từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có in thiết bị ghi, in kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu. 


HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới


KẾT QUẢ CÔNG TÁC