Truy xuất nguồn gốc: ‘Giấy thông hành’ cho hàng xuất khẩu

Để hàng hóa của Việt Nam dễ dàng lên kệ hàng của các quốc gia, sản phẩm xuất khẩu cần phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của nước nhập khẩu, trong đó thực hiện truy xuất nguồn gốc phải được triển khai một cách đầy đủ.

Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2020, ngày 26/6/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 900 tại UBND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

Sự khác biệt trong quản lý chất lượng cho tổ chức với ISO 10081:2020

Quản lý chất lượng và khuyến khích nhân viên tham gia vào hệ thống quản lý là điều rất cần thiết đối với mỗi tổ chức. Sự xuất hiện của ISO 10018 hứa hẹn sẽ mang đến cho tổ chức sự sáng tạo đổi mới và trau dồi các kỹ năng cho nhân viên của mình.

Thông báo về việc tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với quả thanh long xuất khẩu

Thực hiện Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận có phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với quả thanh long xuất khẩu.

 

Bản tin TBT số 51

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 51 (Tháng 6/2020)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin

TIN TỨC

Thực hiện Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận có phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với quả thanh long xuất khẩu.

 

TRUNG TÂM KT TĐC

Nước có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người, nhất là nguồn nước sử dụng cho mực đích ăn uống, sinh hoạt. Để đảm bảo sử dụng nước đạt tiêu chuản thì việc kiểm soát chất lượng nước là việc làm hết sức cần thiết.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Tháng 6/2020 vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 94/KH-CCTĐC ngày 20/5/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn huyện Phú Quý. Chi cục đã cử Đoàn công tác phối hợp với Phòng Kinh tế Tài chính huyện Phú Quý, Thanh tra Sở KH&CN, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn huyện Phú Quý triển khai thực hiện Kế hoạch và đạt kết quả một số nội dung sau:

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận