Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã

Thực hiện Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tổ chức tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã trong năm 2020, cụ thể như sau:

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2020

Về công tác tham mưu: Trong tháng 10 năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 (đợt 1) cho Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Chiến Thắng.

Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 15/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức của 09 cơ quan, đơn vị gồm Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, các chi cục, UBND các huyện và thành phố Phan Thiết thuộc 22 cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020.

KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG NITRAT TRONG RAU QUẢ

Dư lượng NO3 là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng rau quả. NO3 lần đầu tiên được phát hiện như dạng độc chất tồn dư trong nông sản, gây hại sức khỏe con người vào năm 1945. Mặc dù NO3không độc với thực vật nhưng nếu sản phẩm cây trồng được con người sử dụng, đặc biệt là bộ phận lá, NO3 được khử thành NO2 trong quá trình tiêu hóa lại là một chất độc, vì NO2 dễ phản ứng với amin tạo thành nitrosamin, là chất gây ung thư dạ dày. 

Các bước xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm

(VietQ.vn) - Hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) theo TCVN 12850:12019 là Hệ thống bao gồm hoạt động định danh sản phẩm, thu thập và lưu trữ thông tin về trạng thái của sản phẩm theo thời gian, địa điểm nhằm quản lý thông tin về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020. Ngày 09/10/2020 vừa qua, tại huyện Tuy Phong, Chi cục đã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong, Bắc Bình tổ chức Lớp tập huấn thứ 2 cho các công ty, doanh nghiệp kinh doanh LPG đang hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong và Bắc Bình.

HOẠT ĐỘNG TBT - NSCL - TXNG

Thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, bằng nhiều giải pháp khác nhau, tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đến các đối tượng có liên quan của Chương trình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

TRUNG TÂM KT TĐC

Dư lượng NO3 là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng rau quả. NO3 lần đầu tiên được phát hiện như dạng độc chất tồn dư trong nông sản, gây hại sức khỏe con người vào năm 1945. Mặc dù NO3không độc với thực vật nhưng nếu sản phẩm cây trồng được con người sử dụng, đặc biệt là bộ phận lá, NO3 được khử thành NO2 trong quá trình tiêu hóa lại là một chất độc, vì NO2 dễ phản ứng với amin tạo thành nitrosamin, là chất gây ung thư dạ dày.