Ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

(VietQ.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Bộ Tài Chính ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Theo đó, Thông tư quy định nguyên tắc áp dụng định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

Hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường được giao xây dựng 28 quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia của Việt Nam (QCVN).

Bản tin TBT số 62 (tháng 3/2023)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 62 (tháng 3/2023)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT số 62

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động (CC-NLĐ) nhất là người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Chi cục trong chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nội dung, biện pháp công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Đồng thời tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác PCTNTC, gắn với tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về PCTNTC; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi, vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra tại cơ quan để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Trong năm 2023, Chi cục triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Trong năm 2002, thực hiện Quyết định số 189/QĐ-SKHCN ngày 13/12/2021 của Giám đốc Sở KH&CN Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) chủ trì, phối hợp với Cục quản lý thị trường, Thanh tra Sở KH&CN, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, như sau:

HOẠT ĐỘNG TBT - NSCL - TXNG

Thực hiện Quyết định  số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc và Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020 UBND tỉnh Bình Thuận, với vai trò là cơ quan tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 và tổ chức thực hiện vào điều kiện thực tế của tỉnh.

TRUNG TÂM KT TĐC

Nước đá dùng liền là một trong những sản phẩm dùng trực tiếp không qua chế biến, có nhiều loại khác nhau như nước đá viên, nước đá bi, nước đá ống, nước đá cây,… và khả năng ẩn chứa nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao. Vì thế, kiểm nghiệm nước đá dùng liền là bước cực kỳ quan trọng, cần thực hiện các phân tích, kiểm nghiệm về nguồn nước nguyên liệu, hệ thống xử lý, vận chuyển, thao tác sản xuất nước đá dùng liền nghiêm ngặt để đảm bảo nước đá dùng liền đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và an toàn khi sử dụng. 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Trong năm 2022, với sự quan tâm, chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo cơ quan và sự nổ lực của các CC,VC-NLĐ, Chi cục đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoàn thành kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên giao, cụ thể tại các mặt như sau: