Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu

(VietQ.vn) - Quy chuẩn QCVN 125:2021/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc gói tin và định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Đội ngũ lãnh đạo - yếu tố quyết định áp dụng thành công công cụ, phương pháp cải tiến năng suất

(VietQ.vn) - Sau khi đánh giá, tìm ra điểm chung của các công ty triển khai thành công, có thể thấy, đội ngũ lãnh đạo là nhân tố mang tính quyết định đến thành công của các dự án cải tiến.

9 điều cần biết về Lệnh 248, 249 xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp Văn phòng SPS Việt Nam cung cấp những thông tin cơ bản về hai Lệnh 248, 249 để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nắm rõ tình hình.

Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong năm 2021 như: Công bố thủ tục hành chính thuộc phân cấp giải quyết từ UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Ban hành quy trình điện tử 1 cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính…

TRUNG TÂM KT TĐC

Trong những năm qua, phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận không ngừng mở rộng đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm viên. Đặc biệt đầu tư các thiết bị phân tích chỉ tiêu hóa học như: HPLC, LC/MS/MS, GC/MS/EDC, ICP/MS, AAS, sắc ký ion… Phương pháp kiểm nghiệm được áp dụng theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế: TCVN, ISO, AOAC, …Bên cạnh đó, phòng thử nghiệm luôn duy trì được sự chỉ định của các Bộ ngành về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông lâm thuỷ sản, quan trắc chất lượng môi trường phục vụ quản lý nhà nước tại Bình Thuận.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Trong tháng 10/2021, Chi cục đã triển khai các hoạt động cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cấp trên giao; chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và rà soát thực hiện cắt giảm, giãn, tiết kiệm thêm, thu hồi các khoản chi thường xuyên chậm triển khai trong năm 2021 phù hợp trong điều kiện thực hiện phòng chống dịch Covid-19, kết quả hoạt động đạt được một số nội dung sau: