Đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp: Mục tiêu cốt lõi nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập

Chương trình đảm bảo đo lường là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi của “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(VietQ.vn) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới.

Bản tin TBT số 56 (tháng 9/2021)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 56 (tháng 9/2021)
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công trên địa bàn tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong năm 2021 như: công bố thủ tục hành chính thuộc phân cấp giải quyết của Chi cục; công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quy trình về thực hiện cơ chế một cửa, trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quy trình điện tử 1 cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính…

QR Code – Giải pháp thông minh truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19

Giữa thời kỳ đại dịch Covid-19 hoành hành, QR Code truy xuất nguồn gốc được xem là giải pháp thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu muốn biết tường tận về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của người tiêu dùng, từ khâu sản xuất cho đến quá trình vận chuyển, bảo quản trước khi đến tay khách hàng, bên cạnh đó giải quyết triệt để tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường hiện nay.

TRUNG TÂM KT TĐC

Trong những năm qua, phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận không ngừng mở rộng đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm viên. Đặc biệt đầu tư các thiết bị phân tích chỉ tiêu hóa học như: HPLC, LC/MS/MS, GC/MS/EDC, ICP/MS, AAS, sắc ký ion… Phương pháp kiểm nghiệm được áp dụng theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế: TCVN, ISO, AOAC, …Bên cạnh đó, phòng thử nghiệm luôn duy trì được sự chỉ định của các Bộ ngành về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông lâm thuỷ sản, quan trắc chất lượng môi trường phục vụ quản lý nhà nước tại Bình Thuận.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Qua 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên giao, với một số kết quả như sau: