ISO/TS 22163: Quản lý chất lượng cho ngành đường sắt

(VietQ.vn) - Vận chuyển hàng hoá, con người một cách an toàn và hiệu quả là điều cần thiết cho sức mạnh của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự chậm trễ khi khởi hành do nhiều nguyên nhân từ chủ động đến bị động cũng có thể gây phiến toái đến hành khách. Chính vì thế, tiêu chuẩn quốc tế mới mang đến cách tiếp cận quản lý chất lượng cho ngành đường sắt đã xuất hiện.

Thông báo: Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận mời các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Tập huấn về hệ thống truy xuất nguồn gốc

Hiện nay, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được xã hội rất quan tâm. Bởi vì, thông qua hoạt động triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đem lại nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc quản lý, giúp sản phẩm, hàng hóa có được tấm “giấy thông hành” xuất khẩu ra thế giới, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng.

Tăng cường khảo sát về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Chi cục TCĐLCL được Giám đốc Sở phê duyệt. Đồng thời, để nắm bắt, kiểm soát tình hình đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát về đo lường, chất lượng hàng hóa trong năm 2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về sử dụng mã số, mã vạch

Tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch phải thực hiện ghi/in mã số, mã vạch trên bao bì sản phẩm, hàng hóa bao đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/TEC 15426-1 và ISO/IEC 15426-2 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng.

ISO /PAS 45005 - An toàn làm việc trong bối cảnh COVID-19

(VietQ.vn) - Nhằm giúp đỡ các tổ chức, nhân viên và người lao động trong các ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong đại dịch COVID-19 đã được xuất bản.

TRUNG TÂM KT TĐC

Như chúng ta đã biết, hệ thống pháp lý về đo lường của Nhà nước đã được hoàn thiện và áp dụng rộng khắp tới từng ngành, từng hạng mục công trình, thiết bị. Cân điện tử là một thiết bị đo lường khối lượng chịu sự quản lý, giám sát của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Vậy nên việc kiểm định cân điện tử trước khi lưu hành trên thị trường hay đưa vào sử dụng đảm bảo tính công bằng, chính xác là vô cùng quan trọng.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Về công tác tham mưu: Trong năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020); Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021(Kế hoạch số 3545 /KH-UBND ngày 15/9/2020); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP (UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4131/UBND-KGVXNV ngày 22/10/2020).