Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018-2021

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ 2018-2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018

Trong tháng 11/2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu văn bản Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp năm 2018 (đợt 2); Công văn đề nghị các cơ quan báo cáo khắc phục kết quả kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2018; triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo

Ngày 12/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản số 4823/ĐA-UBND về đề án  “Thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Bình Thuận”.

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày 30/10/2018 cừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BCT Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu


6 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiểm soát phế liệu nhập khẩu

Từ ngày 29/10/2018, một loạt mặt hàng phế liệu nhập khẩu (NK) sẽ áp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để thực hiện các thủ tục nhập khẩu.


HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới