Đánh giá chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO mới

Tiêu chuẩn ISO vừa ban hành quy định mới giúp các tổ chức, doanh nghiệp chú ý hơn đến chất lượng môi trường khi thực hiện các chiến lược phát triển bền vững.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 28/01/2019, Chi cục đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 25/KH-CCTĐC). Đồng thời đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra.


Cảnh báo chất lượng khăn ướt lưu thông trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam có lấy mẫu khảo sát về chất lượng khăn ướt lưu thông trên thị trường, trong đó có thực hiện khảo sát 12 mẫu khăn ướt lưu thông trên địa bàn thành phố Phan Thiết và đã gửi mẫu kiểm tra chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3). 

Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro bay, xỉ than làm vật liệu xây dựng đường giao thông

Hiện nay việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng làm vật liệu san lấp được các bộ, ngành xây ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kỹ thuật hướng dẫn quy định sử dụng tro, xỉ, bao gồm:

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2019

Trong tháng 11 năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 đối với thiết bị điện, điện tử; Văn bản đề nghị các sở, ban ngành liên quan báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019; đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định mới thay thế Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; công văn gửi Bộ KH&CN đề nghị hướng dẫn một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Đề án 996.


TIN TỨC

Công văn vừa được ban hành số 1216/TĐC-ĐL của Tổng cục TCĐLCL về việc thực hiện quy định Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó ngày 15 tháng 6 năm 2018, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 Của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kể từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có in thiết bị ghi, in kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu. 


HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới


KẾT QUẢ CÔNG TÁC