BÌNH THUẬN BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 20/9/2023 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ký hiệu QCĐP 01:2023/BTn. 

Bản tin TBT số 64 (tháng 9/2023)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 64 (tháng 9/2023) với các nội dung: EU áp giá carbon đối với hàng hóa xuất khẩu từ các nước khác vào thị trưòng này; Hàng rào kỹ thuật nhìn từ chuyện trái thanh long, sầu riêng; Liên minh châu Âu áp dụng thêm quy định mới đối với thủy sản Việt Nam; EU miễn kiểm tra tại cửa khẩu đối với một số đồ uống và thực phẩm; Quy định ghi nhãn xuất xứ một số hàng dệt may của Đài Loan; EU hướng dẫn trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong lĩnh vực dệt may và chống rác thải dệt may; Vượt rào cản kỹ thuật để giữ vững thị trường xuất khẩu; Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn; Tiêu chuẩn hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích tiềm năng cho doanh nghiệp; Tổng hợp danh mục các Tin cảnh báo WTO cần chú ý trong quý III/2023; Chuyên mục hoạt động TC-ĐL-CL.

Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin TBT số 64

TẠI SAO PHẢI KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG BÁNH TRUNG THU?

Việc thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với bánh trung thu là vô cùng quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 15/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1965/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Văn bản hợp nhất quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 06/6/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Trong năm 2002, thực hiện Quyết định số 189/QĐ-SKHCN ngày 13/12/2021 của Giám đốc Sở KH&CN Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) chủ trì, phối hợp với Cục quản lý thị trường, Thanh tra Sở KH&CN, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, như sau:

HOẠT ĐỘNG TBT - NSCL - TXNG

Thực hiện Quyết định  số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc và Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020 UBND tỉnh Bình Thuận, với vai trò là cơ quan tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 và tổ chức thực hiện vào điều kiện thực tế của tỉnh.

TRUNG TÂM KT TĐC

Nước đá dùng liền là một trong những sản phẩm dùng trực tiếp không qua chế biến, có nhiều loại khác nhau như nước đá viên, nước đá bi, nước đá ống, nước đá cây,… và khả năng ẩn chứa nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao. Vì thế, kiểm nghiệm nước đá dùng liền là bước cực kỳ quan trọng, cần thực hiện các phân tích, kiểm nghiệm về nguồn nước nguyên liệu, hệ thống xử lý, vận chuyển, thao tác sản xuất nước đá dùng liền nghiêm ngặt để đảm bảo nước đá dùng liền đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và an toàn khi sử dụng. 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Trong năm 2022, với sự quan tâm, chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo cơ quan và sự nổ lực của các CC,VC-NLĐ, Chi cục đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoàn thành kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên giao, cụ thể tại các mặt như sau: