Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 10/12/2020, Giám đốc Sở KH&CN đã ký Quyết định số 187/QĐ-SKHCN phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Cách nhận biết giúp người mua hàng tránh bị gian lận về số kilôgam khi mua hàng hóa tại chợ, trung tâm thương mại, các điểm buôn bán tập trung

Người mua hàng thông thường rất ít chú ý đến những chiếc cân đồng hồ lò xo mà người bán hàng dùng để cân hàng hóa. Cho nên, lợi dụng việc đó một bộ phận nhỏ hộ kinh doanh, buôn bán đã thực hiện cân thiếu lượng hàng hóa cho người mua nhằm thu khoản lợi nhuận qua hành vi thực hiện cân hàng hóa. 

Hỗ trợ 111,28 triệu đồng cho 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3197/QĐ-UBND cấp kinh phí 111,28 triệu đồng hỗ trợ cho 06 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Những điểm nổi bật trong công tác quản lý nhà nước về đo lường năm 2020

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng…

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Về hoạt động tham mưu: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành văn bản số 4718/UBND-KGVXNV ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020 về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

TRUNG TÂM KT TĐC

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ Bình Thuận và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2020 bám sát nhiệm vụ được giao Trung tâm đã triển khai thực hiện; công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn được thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót. Kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 2020 như sau:

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Về công tác tham mưu: Trong năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020); Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021(Kế hoạch số 3545 /KH-UBND ngày 15/9/2020); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP (UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4131/UBND-KGVXNV ngày 22/10/2020).