Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;...


Hội nghị Công chức, người lao động của Chi cục TĐC Bình Thuận năm 2018

Ngày 11/01/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2018.

Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục TC-ĐL-CL báo cáo kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018, cụ thể:


Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục

Được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Chi cục, trong năm 2018, Lãnh đạo đã tạo điều kiện cho mỗi công chức, người lao động được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tốt công tác nâng bậc lương thường xuyên, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức. Qua đó, tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết trong nội bộ đơn vị, cụ thể:


TIN TỨC

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Kể từ ngày 01/02/2019, Trung tâm triển khai cung cấp đăng ký dịch vụ kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa, quan trắc môi trường, đo điện trở chống sét…. trực tuyến thông qua website: www.tdcbinhthuan.vn

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng truy cập vào địa chỉ: www.tdcbinhthuan.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0252 3699699 – 0913185865 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Nhằm hỗ trợ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Vừa qua, ngày 14/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Việc tổ chức đào tạo này được thực hiện theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.

HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới