Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa với quan điểm bảo đảm sự phù hợp với các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia; bảo đảm có đầy đủ các quy định cần thiết, rõ ràng và chặt chẽ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chi tiết
Những điểm sáng trong quá trình thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
(VietQ.vn) - Qua gần 15 năm thực hiện các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng được nâng lên, sản phẩm, hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ từ khâu trước khi đưa ra thị trường cho đến khâu sau khi đưa ra thị trường. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được ban hành đầy đủ. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự thống nhất và đồng bộ cho việc triển khai hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng), cũng như hoạt động tôn vinh, khen thưởng về chất lượng cho các tổ chức, cá nhân, trong đó có Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) từ cấp địa phương cho đến Trung ương.
Chi tiết
Thông điệp Ngày Đo lường thế giới 2023: Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực-thực phẩm toàn cầu

(VietQ.vn) - Giám đốc Viện cân đo quốc tế - BIPM và Giám đốc Văn phòng đo lường pháp định quốc tế - BIML đã công bố thông điệp về chủ đề Ngày đo lường thế giới năm 2023: Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực-thực phẩm toàn cầu

Chi tiết
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tình hình mới

(VietQ.vn) - Thời gian qua cho thấy Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã bộc lộ những bất cập nhất định. Mục tiêu đặt ra là sửa đổi những quy định chưa phù hợp để phù hợp với tình hình mới.

Chi tiết
Xây dựng tiêu chuẩn thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường Halal

(VietQ.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hàng hóa của Việt Nam nhằm tạo thuận lợi thương mại cho xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường Halal.

Chi tiết
Ban hành 03 QCKT quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt
(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 04/2023/TT-BGTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt.
Chi tiết
Việt Nam sẽ có Tiêu chuẩn quốc gia về trí tuệ nhân tạo
(VietQ.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng và lấy ý kiến góp ý về dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về về trí tuệ nhân tạo
Chi tiết
Các tiêu chuẩn quốc gia mới về nông nghiệp hữu cơ
(VietQ.vn) - Nông nghiệp hữu cơ là phương thức canh tác tái sử dụng một cách triệt để các nguồn hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất nông nghiệp như phân bón tổng hợp, thuốc bảo vệ thực vật, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng và chất phụ gia trong thức ăn chăn nuôi.
Chi tiết
Tiêu chuẩn ISO 45002:2023 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
(VietQ.vn) - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Các hướng dẫn chung thực hiện ISO 45001:2018 được ban hành chính thức tháng 2/2023.
Chi tiết
Các tiêu chuẩn quốc gia mới công bố về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
(VietQ.vn) - Vấn đề chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đã và đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) là hệ thống ngăn ngừa nhằm cung cấp sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qua việc phân tích các mối nguy về sinh học, hoá học và vật lý vốn có trong quá trình sản xuất, từ thu mua nguyên vật liệu, xử lý, chế biến, tiêu thụ sản phẩm...
Chi tiết
Tổng số : 377 bài viết
Trang
12345678910Tiếp