Thông báo: Tổ chức lớp tập huấn các quy định quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho các cơ sở kinh doanh tại huyện Tánh Linh, Đức Linh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh, Đức Linh tổ chức lớp tập huấn các quy định mới về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo Thông tư số 20/2019/BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:

Chi tiết
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 trên địa bàn thị xã La Gi và huyện Hàm Tân

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020, gày 13/11/2020 vừa qua, tại Thị xã La Gi, Chi cục đã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế Thị xã La Gi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân tổ chức Lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020 cho các doanh nghiệp kinh doanh, chiết nạp LPG đang hoạt động trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi.

Chi tiết
Gỡ vướng mắc trong thực hiện quy chuẩn về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
(VietQ.vn) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn 4945/BXD-KHCN ngày 12/10/2020 về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Quy chuẩn quốc gia (QCVN) 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Chi tiết
Tổ chức Lớp tập huấn thứ 2 tại Tuy Phong về các quy định đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020. Ngày 09/10/2020 vừa qua, tại huyện Tuy Phong, Chi cục đã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong, Bắc Bình tổ chức Lớp tập huấn thứ 2 cho các công ty, doanh nghiệp kinh doanh LPG đang hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong và Bắc Bình.

Chi tiết
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 07/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế TP.Phan Thiết, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam tổ chức lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Chi tiết
ISO 29991: Tiêu chuẩn quốc tế về dịch vụ học tập ngôn ngữ

(VietQ.vn) - Để phản ánh nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường đối với việc đào tạo và chất lượng chương trình đào tạo, một tiêu chuẩn mới cho các dịch vụ đào tạo ngôn ngữ vừa được công bố.

Chi tiết
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2020

Chủ đề Ngày 14-10-2020 là Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh (Protecting the planet with standards) đề cao vai trò của tiêu chuẩn trong việc cung cấp công cụ và giải pháp giúp giảm thiểu các tác động về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...

Chi tiết
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cảnh báo về dầu nhờn không đạt chuẩn

(VietQ.vn) - Tổng cục TCĐLCL vừa ra văn bản số 2932/TĐC-QLCL gửi các doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong để cảnh báo về tình trạng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 14:2018/BKHCN).

Chi tiết
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 tại Tuy Phong

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG trên địa bàn huyện Tuy Phong, Bắc Bình nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh.

Chi tiết
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh.

Chi tiết
Tổng số : 223 bài viết
Trang
12345678910Tiếp