Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cử công chức tham gia Đoàn Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.


Chi tiết
Bình Thuận: Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”

Hướng đến việc phát triển các tổ chức kinh doanh, nòng cốt là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các làng nghề, sản xuất các sản phẩm truyền thống dựa trên tài nguyên, bản sắc, sự sáng tạo của người dân địa phương nhằm gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trong nước cũng như tham gia vào các chuỗi giá trị xuất khẩu ra nước ngoài cho các sản phẩm ở nông thôn Việt Nam,


Chi tiết
Tiếp tục tổ chức 04 lớp Tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố
Để giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh. Trong 03 ngày 11/6/2019, 12/6/2019 và 14/6/2019 vừa qua, Chi cục đã chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết tổ chức 03 Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn trên địa bàn của các huyện này.
Chi tiết
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019

Nhằm triển tốt Chương trình trình tập huấn năm 2019 và Kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2019 giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 07/6/2019, Chi cục đã chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong, Bắc Bình tổ chức Lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019 cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong và Bắc Bình.


Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 02 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến tro xỉ nhiệt điện

Theo thông tin trên website của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, trong 04 Tiêu chuẩn quốc gia được công bố kèm theo Quyết định, có 02 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến sản phẩm tro xỉ nhiệt điện. Cụ thể:


Chi tiết
Tiếp nhận 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn
Trong tháng 5/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiếp nhận 03 hồ sơ công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn (công bố hợp chuẩn) của 03 doanh nghiệp. Cụ thể:
Chi tiết
Xử phạt hành chính khi không lưu giữ hồ sơ quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghi định 42/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản ngày 16/05/2019.


Chi tiết
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch, chương trình tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời:


Chi tiết
01 doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018
Vừa qua, ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2018 cho 75 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 22 doanh nghiệp được tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia và 53 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
Chi tiết
Kết quả công tác phối hợp Đoàn thanh tra hoạt động điện lực do Sở Công Thương chủ trì trong năm 2019

Trong tháng 04/2019 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham gia phối hợp với Sở Công Thương thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường tại đơn vị Điện lực Phú Quý.


Chi tiết
Tổng số : 155 bài viết
Trang
12345678910Tiếp