Thay đổi, bổ sung một số điểm mới về tiêu chuẩn an toàn đồ chơi dành cho trẻ nhỏ
(VietQ.vn) - Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới đây đã có những thay đổi, bổ sung thêm một số điểm mới về tiêu chuẩn an toàn đồ chơi dành cho trẻ nhỏ.
Chi tiết
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”

Ngày 24/11/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-TTg về phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
Sắp ban hành 5 tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng dầu

(VietQ.vn) - Bộ KH&CN đang xây dựng 05 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về (i) xăng không chì; (ii) xăng không chì pha 5% etanol (xăng E5); (iii) xăng không chì pha 10% etanol (xăng E10); (iv) nhiên liệu điêzen (DO); (v) nhiên liệu điêzen pha 5% este metyl axit béo (DO B5) (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Chi tiết
Quản lý về đo lường đối với phương tiện đo xi téc ô tô trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu có sử dụng phương tiện đo xi téc ô tô thực hiện đúng các quy định về quản lý đo lường theo quy định của pháp luật. Ngày 20/11/2023 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành Công văn số 219/CCTĐC-NV1, theo đó Chi cục đã đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh có sử dụng phương tiện đo xi téc ô tô thực hiện một số nội dung về công tác quản lý đo lường như sau:  

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Ngày 17/11/2023, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam đối với thiết bị tiêu thụ năng lượng từ ngày 1/4/2025
(VietQ.vn) - Bộ Công Thương thông báo sẽ áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng đối với thiết bị tiêu thụ năng lượng.
Chi tiết
Ban hành 3 quy chuẩn về phương tiện đường sắt

(VietQ.vn) - Bộ GTVT ban hành ba quy chuẩn kĩ thuật về phương tiện giao thông đường sắt, nhằm đảm bảo an toàn, môi trường.

Chi tiết
Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cơ sở khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024

(VietQ.vn) - Việc đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cơ sở khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024 được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chi tiết
Quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng không khí trong nhà theo tiêu chuẩn

(VietQ.vn) - Trước tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà ngày càng nghiêm trọng thì việc thiết kế và cấu tạo nhà ở theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13521:2022 sẽ hạn chế tối đa mức độ gây hại.

Chi tiết
Tầm quan trọng của việc phát triển chất chuẩn trong đo lường hóa học tại Việt Nam

(VietQ.vn) - Chuẩn đo lường trong hóa học (chất chuẩn) là cơ sở kỹ thuật quan trọng nhất giúp đảm bảo tính thống nhất, độ chính xác và tính tin cậy của tất cả các phép đo, cũng như đảm bảo tính liên kết chuẩn cần thiết trong đo lường hóa học trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Chi tiết
Tổng số : 435 bài viết
Trang
12345678910Tiếp