Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí

Ngày 12/3/2020 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

Chi tiết
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet

Qua kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường trong 3 tháng đầu năm 2020 và quy định tại Điều 6 về “kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi” của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/4/2020. Theo đó, taximet là phương tiện đo nhóm 2 được doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi sử dụng làm phương tiện đo để tính tiền phải đảm bảo đầy đủ các quy định của nhà nước về đo lường.

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/02/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chi tiết
Ban hành 02 QCVN mới trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

Ngày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư 22/2019/TT-BKHCN ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú dùng trong y tế (QCVN 21:2019/BKHCN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa (QCVN 22:2019/BKHCN), có hiệu lực từ ngày 20/6/2020.

Chi tiết
Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí

Kể từ ngày 15/3/2020, thương nhân kinh doanh khí, cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí phải thực hiện quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam theo Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 20/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" (QCVN 20:2019/BKHCN), có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2020

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

Chi tiết
Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Chi tiết
Đồng hồ tính tiền (taximet) gắn trên xe taxi phải được kiểm định và kẹp chì

Ngày 17/01/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2020.

Chi tiết
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông, ký hiệu QCVN 07:2019/BKHCN, thay thế cho QCVN 07:2011/BKHCN.

Chi tiết
Tổng số : 193 bài viết
Trang
12345678910Tiếp