Kết quả chương trình công tác quản lý nhà nước về đo lường tại huyện Phú Quý

Tháng 6/2020 vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 94/KH-CCTĐC ngày 20/5/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn huyện Phú Quý. Chi cục đã cử Đoàn công tác phối hợp với Phòng Kinh tế Tài chính huyện Phú Quý, Thanh tra Sở KH&CN, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn huyện Phú Quý triển khai thực hiện Kế hoạch và đạt kết quả một số nội dung sau:

Chi tiết
Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Ngày 22/5/2020 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN về việc Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Chi tiết
Thêm thời hạn cho chứng chỉ kiểm định 7 loại phương tiện đo

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Chi tiết
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Bộ Khoa học và Công nghệ đang gấp rút nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư để sớm ban hành Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

Chi tiết
Áp chuẩn cho đèn LED từ 1/6/2020: Sản phẩm kém chất lượng ‘hết cửa’

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ 1/6/2020 mặt hàng đèn LED phải kiểm tra chất lượng theo QCVN 19/2019/BKHCN.

Chi tiết
Quy định mới về chi phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kĩ thuật

Từ ngày 5/6/2020, các nội dung chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) sẽ được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Chi tiết
Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu

Ngày 23/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu.

Chi tiết
Sở KH&CN triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

Thực hiện chỉ đạo, yêu cầu của UBND tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 438/KH-SKHCN ngày 24/4/2020 triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020.

Chi tiết
Tuyên truyền tác hại của dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người

Thực hiện nội dung Công văn số 379/BCĐ-TGV389 ngày 26/3/2020 của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Thuận (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn triển khai.

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí

Ngày 12/3/2020 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

Chi tiết
Tổng số : 202 bài viết
Trang
12345678910Tiếp