Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu chuẩn video tạo lập một sân khấu toàn cầu
Ngày 14-10 hằng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.
Chi tiết
Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2019

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 2553/TĐC-QLCL ngày 22/8/2019 về việc kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ em và hàng hóa khác trong dịp Tết Trung thu năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2019.

Chi tiết
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2

Ngày 26/7/2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.


Chi tiết
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Tư pháp

Ngày 19/8/2019, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 68/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung kiểm tra cụ thể theo Điều 36 của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Sở Tư pháp.


Chi tiết
Kiểm tra ISO hành chính công tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 21/8/2019, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 68/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do Ông Nguyễn Linh Nhơn, Phó Giám đốc Sở chủ trì, đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung kiểm tra cụ thể theo Điều 36 của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.


Chi tiết
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2019

Nhằm triển khai tốt các hoạt động quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong những tháng cuối năm 2019 theo Chương trình phối hợp quản lý giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Kinh tế & Hạ Tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố (Phòng KT&HT các huyện). Trong tháng 8 vừa qua, Chi cục đã ban hành Công văn số 152/CCTĐC-QLĐL ngày 06/8/2019, theo đó Chi cục đề nghị Phòng KT&HT các huyện rà soát Chương trình phối hợp năm 2019 và triển khai một số nội dung:


Chi tiết
Triển khai công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đợt 3 năm 2019

Ngày 07/8/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-CCTĐC về việc kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đợt 3 năm 2019. Theo đó, trong đợt kiểm tra này sẽ tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng và trang sức, mỹ nghệ; khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và mũ bảo hiểm.


Chi tiết
Hội thảo Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh, thành phố năm 2019
Ngày 9/8/2019 vừa qua, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh, thành phố năm 2019
Chi tiết
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cử công chức tham gia Đoàn Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.


Chi tiết
Bình Thuận: Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”

Hướng đến việc phát triển các tổ chức kinh doanh, nòng cốt là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các làng nghề, sản xuất các sản phẩm truyền thống dựa trên tài nguyên, bản sắc, sự sáng tạo của người dân địa phương nhằm gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trong nước cũng như tham gia vào các chuỗi giá trị xuất khẩu ra nước ngoài cho các sản phẩm ở nông thôn Việt Nam,


Chi tiết
Tổng số : 163 bài viết
Trang
12345678910Tiếp