Tăng cường quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng.

Chi tiết
Thiết lập hệ thống chất lượng nghiêm ngặt các phòng thí nghiệm y tế với tiêu chuẩn quốc tế

(VietQ.vn) - Chưa bao giờ chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của độ tin cậy khi nói đến thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Khi đại dịch COVID-19 đang diễn ra, việc phát triển các xét nghiệm chẩn đoán đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý dịch bệnh.

Chi tiết
Bộ Công Thương đính chính hàng loạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa ra quyết định số 193/QĐ-BCT ngày 21/1/2021 về việc đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo 4 Thông tư mới của Bộ này.

Chi tiết
Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hóa chất nguy hiểm

Ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm” kèm theo Thông tư số 48/2020/TT-BCT. Quy chuẩn mang ký hiệu QCVN 05:2020/BCT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Chi tiết
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020

Trong năm 2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, UBND tỉnh và để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công, các Sở, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thanh kiểm tra, hỗ trợ doanh nghiệp... 

Chi tiết
Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Ngày 30/11/2020 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, mang ký hiệu QCVN 01:2020/BCT kèm theo Thông tư số 39/2020/TT-BCT.

Chi tiết
Gỡ vướng mắc trong thực hiện quy chuẩn về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
(VietQ.vn) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn 4945/BXD-KHCN ngày 12/10/2020 về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Quy chuẩn quốc gia (QCVN) 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Chi tiết
ISO 29991: Tiêu chuẩn quốc tế về dịch vụ học tập ngôn ngữ

(VietQ.vn) - Để phản ánh nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường đối với việc đào tạo và chất lượng chương trình đào tạo, một tiêu chuẩn mới cho các dịch vụ đào tạo ngôn ngữ vừa được công bố.

Chi tiết
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2020

Chủ đề Ngày 14-10-2020 là Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh (Protecting the planet with standards) đề cao vai trò của tiêu chuẩn trong việc cung cấp công cụ và giải pháp giúp giảm thiểu các tác động về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...

Chi tiết
Tổng số : 138 bài viết
Trang
12345678910Tiếp