Ban hành 02 QCVN mới trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

Ngày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư 22/2019/TT-BKHCN ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú dùng trong y tế (QCVN 21:2019/BKHCN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa (QCVN 22:2019/BKHCN), có hiệu lực từ ngày 20/6/2020.

Chi tiết
Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí

Kể từ ngày 15/3/2020, thương nhân kinh doanh khí, cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí phải thực hiện quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam theo Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 20/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" (QCVN 20:2019/BKHCN), có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Chi tiết
Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Chi tiết
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông, ký hiệu QCVN 07:2019/BKHCN, thay thế cho QCVN 07:2011/BKHCN.

Chi tiết
Bộ KH&CN ban hành Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ngày 26/6/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về An toàn đồ chơi trẻ em
Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em, ký hiệu QCVN 03:2019/BKHCN, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019 thay thế QCVN 03:2009/BKHCN.
Chi tiết
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4685/KH-BCĐLNVSATTP ngày 9/12/2019 về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.


Chi tiết
Bộ KH&CN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED
Ngày 25/9/2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN).
Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Theo thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ
Chi tiết
Tổng số : 116 bài viết
Trang
12345678910Tiếp