Thu hồi gần 1.000 giấy chứng nhận sản phẩm hàng hóa, hiệu chuẩn phương tiện đo

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thanh tra, buộc đối tượng thanh tra phải thu hồi 969 giấy chứng nhận đã cấp cho khách hàng ngoài lĩnh vực hoạt động (trong đó có 8 giấy chứng nhận sản phẩm hàng hóa và 961 giấy chứng nhận hiệu chuẩn phương tiện đo).

Chi tiết
Quy định chi tiết và biện pháp quản lý nhà nước về sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Ngày 10/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHCN về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.

Chi tiết
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Ngày 19/5/2021 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Thông tư số 03/2021/TT-BXD ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Chi tiết
Thông tư ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ngày 6/4/2021 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

Ngày 19/4/2021, Bộ Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Ngày 19/4/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển.
Chi tiết
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ngày 06/4/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Chi tiết
Tiêu chuẩn hóa và quản lý an toàn đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng
Thiết bị điện và điện tử gia dụng là loại thiết bị được sử dụng rộng rãi trong dân dụng. Hầu như mỗi hộ gia đình ở Việt Nam đều sử dụng ít nhất từ 1 đến 2 thiết bị điện gia dụng.
Chi tiết
Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm hài hòa với khu vực và quốc tế

(VietQ.vn) - Việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm hướng tới hài hòa với tiêu chuẩn khu vực, quốc tế là một trong nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết
Xây dựng tương lai bền vững với ISO 21930

(VietQ.vn) - Với sự gia tăng dân số đô thị trên toàn thế giới, nhu cầu cấp thiết phải tính toán hiệu suất bền vững của các tòa nhà mà chúng ta đang sống và làm việc. Nhưng sự đa dạng và phức tạp của các phương pháp hiện có có thể dường như quá tải. Đây là lúc ISO 21930 phát huy tác dụng.

Chi tiết
Tổng số : 148 bài viết
Trang
12345678910Tiếp