Tổ chức đào tạo 5S tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn

Theo nhu cầu đăng ký hỗ trợ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn và thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,


Chi tiết
Quy định biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành.


Chi tiết
Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Bình Thuận

Nhằm hỗ trợ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Vừa qua, ngày 14/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Việc tổ chức đào tạo này được thực hiện theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.
Chi tiết
Xét chọn hỗ trợ 02 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Vừa qua, ngày 09/11/2018,  Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng của tổ chức doanh nghiệp năm 2018 (đợt 2) theo Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.


Chi tiết
Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”, trong 02 ngày, 06-07/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sang tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.


Chi tiết
Một số thay đổi về thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp phép hàng nguy hiểm

Ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.


Chi tiết
Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020

Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4281/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020. Theo Kế hoạch, để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0 đã được phê duyệt, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển về chiều rộng và chiều sâu trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu:

Chi tiết
Kết quả thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2018 được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt. Trong tháng 9/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Công ty Cổ phần Gas Long Sơn và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam- Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận), kết quả các đơn vị đều chấp hành thực đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, cụ thể:


Chi tiết
Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 – Những thay đổi chính
ISO 45001 xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 nhưng đây thực sự vẫn là một tiêu chuẩn mới và khác biệt, không phải là bản sửa đổi hay cập nhật và sẽ thay thế OHSAS 18001 trong ba năm tới
Chi tiết
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 - Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 14-10 hằng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Chi tiết
Tổng số : 80 bài viết
Trang
12345678