Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu chuẩn video tạo lập một sân khấu toàn cầu
Ngày 14-10 hằng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.
Chi tiết
Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2019

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 2553/TĐC-QLCL ngày 22/8/2019 về việc kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ em và hàng hóa khác trong dịp Tết Trung thu năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2019.

Chi tiết
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Tư pháp

Ngày 19/8/2019, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 68/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung kiểm tra cụ thể theo Điều 36 của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Sở Tư pháp.


Chi tiết
Kiểm tra ISO hành chính công tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 21/8/2019, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 68/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do Ông Nguyễn Linh Nhơn, Phó Giám đốc Sở chủ trì, đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung kiểm tra cụ thể theo Điều 36 của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.


Chi tiết
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cử công chức tham gia Đoàn Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.


Chi tiết
Bình Thuận: Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”

Hướng đến việc phát triển các tổ chức kinh doanh, nòng cốt là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các làng nghề, sản xuất các sản phẩm truyền thống dựa trên tài nguyên, bản sắc, sự sáng tạo của người dân địa phương nhằm gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trong nước cũng như tham gia vào các chuỗi giá trị xuất khẩu ra nước ngoài cho các sản phẩm ở nông thôn Việt Nam,


Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 02 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến tro xỉ nhiệt điện

Theo thông tin trên website của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, trong 04 Tiêu chuẩn quốc gia được công bố kèm theo Quyết định, có 02 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến sản phẩm tro xỉ nhiệt điện. Cụ thể:


Chi tiết
Tiếp nhận 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn
Trong tháng 5/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiếp nhận 03 hồ sơ công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn (công bố hợp chuẩn) của 03 doanh nghiệp. Cụ thể:
Chi tiết
Xử phạt hành chính khi không lưu giữ hồ sơ quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghi định 42/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản ngày 16/05/2019.


Chi tiết
01 doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018
Vừa qua, ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2018 cho 75 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 22 doanh nghiệp được tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia và 53 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
Chi tiết
Tổng số : 98 bài viết
Trang
12345678910