Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Theo thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ
Chi tiết
Kết quả kiểm tra trực tiếp tình hình áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2019 theo Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh
Triển khai Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019, trong Quý III và Quý IV, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trực tiếp tại 20/21 cơ quan theo nhiệm vụ tỉnh giao.

Chi tiết
Dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và trên đường thuỷ nội địa

Vừa qua Bộ Giao thông Vận tải ban hành văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.


Chi tiết
Cảnh báo chất lượng khăn ướt lưu thông trên địa bàn tỉnh
Vừa qua, Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam có lấy mẫu khảo sát về chất lượng khăn ướt lưu thông trên thị trường, trong đó có thực hiện khảo sát 12 mẫu khăn ướt lưu thông trên địa bàn thành phố Phan Thiết và đã gửi mẫu kiểm tra chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3). 
Chi tiết
Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro bay, xỉ than làm vật liệu xây dựng đường giao thông
Hiện nay việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng làm vật liệu san lấp được các bộ, ngành xây ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kỹ thuật hướng dẫn quy định sử dụng tro, xỉ, bao gồm:
Chi tiết
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua báo cáo của các đơn vị năm 2019

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019. Theo tiến độ Kế hoạch, trong Quý II và Quý III năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, kiểm tra trực tiếp tại 33 đơn vị và trong Quý IV sẽ tiếp tục kiểm tra 100 đơn vị còn lại bằng hình thức báo cáo của các đơn vị.


Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón
Ngày 27 tháng 8 năm 2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT. Trong đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT.
Chi tiết
Khảo sát chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy, đồ chơi trẻ em kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Từ ngày 09-17/9/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh đã tiến hành mua mẫu khảo sát chất lượng sản, phẩm hàng bao gồm: 04 mẫu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy, 06 mẫu đồ chơi trẻ em tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Chi tiết
Kiểm tra hoạt động xây dựng HTQLCL tại UBND xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc

Đoàn Kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 05 UBND xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc gồm: UBND xã Hàm Chính, UBND xã Hàm Thắng, UBND xã Hàm Hiệp, UBND xã Thuận Hòa và UBND xã Hàm Phú. Đây là các xã thuộc 10 UBND xã triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 giai đoạn 2019-2020 của huyện Hàm Thuận Bắc.


Chi tiết
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu chuẩn video tạo lập một sân khấu toàn cầu
Ngày 14-10 hằng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.
Chi tiết
Tổng số : 107 bài viết
Trang
12345678910Tiếp