Áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính Nhà nước: Những hiệu quả thiết thực

Tại Hội nghị sơ kết việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020, các ý kiến đã nhấn mạnh những hiệu quả thiết thực mà hoạt động này mang lại.

Chi tiết
Giao kinh phí triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan năm 2021

Theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 07/12/2020, UBND tỉnh đã giao kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021 với tổng kinh phí 1.414 triệu đồng.

Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2021

Để nâng cao hoạt động giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện tốt hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; đánh giá kết quả triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận, ngày 03/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 726/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước  tỉnh Bình Thuận năm 2021. 

Chi tiết
Những kết quả chính trong triển khai công tác ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020

Về hoạt động tham mưu: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành văn bản số 4718/UBND-KGVXNV ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020 về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Chi tiết
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn

Trong các ngày, 17/11/2020 và 24/11/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị chuyển đổi trong năm 2020

Ngày 27/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tiếp tục tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 80 cán bộ, công chức của 13 cơ quan, đơn vị.

Chi tiết
Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã

Thực hiện Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tổ chức tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã trong năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 15/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức của 09 cơ quan, đơn vị gồm Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, các chi cục, UBND các huyện và thành phố Phan Thiết thuộc 22 cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020.

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi HTQLCL từ phiên bản cũ TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2019 nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ trong việc vận hành, áp dụng, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã phối hợp với Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Trí Tân tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi và UBND huyện Bắc Bình

Trong 2 ngày, 08-09/9/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch về công tác triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi và UBND huyện Bắc Bình.

Chi tiết
Tổng số : 101 bài viết
Trang
12345678910Tiếp