Đảm bảo an toàn và quản lý rủi ro trong đại dịch Covid-19 với tiêu chuẩn ISO/PAS 45005

Nhằm giúp đỡ doanh nghiệp trong tất cả các ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn ISO/PAS 45005 cung cấp sự trợ giúp thiết thực, đơn giản, để cảnh báo về những gì cần giải quyết hoặc thực hiện để tiếp tục hoạt động mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của người lao động và những người khác. 

Chi tiết
Tiêu chuẩn – công cụ kết nối ‘nhà máy ảo’ và ‘nhà máy thực’ trong sản xuất thông minh
Nguyên lý của sản xuất thông minh là khi chúng ta xây dựng một hệ thống sản xuất “nhà máy thực” thì sẽ xây dựng một hệ thống sản xuất “nhà máy ảo”. Trong đó, tiêu chuẩn là công cụ để 2 nhà máy này kết nối với nhau.
Chi tiết
ISO 23592 - Tiêu chuẩn tạo nên sự khác biệt về dịch vụ cho tổ chức

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn về nguyên tắc và mô hình dịch vụ mới đây vừa được xuất bản, sẽ giúp ích cho các tổ chức.

Chi tiết
Loạt tiêu chuẩn cải thiện môi trường, giúp định hình một tương lai bền vững

(VietQ.vn) - Đạt được trung tính carbon vào năm 2030 là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi hành động quyết liệt trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO từ lâu đã được xem là công cụ để các tổ chức và quốc gia thực hiện thay đổi hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu này, đồng thời là chất xúc tác cho các công nghệ mới mang tính cách mạng. Bằng cách xác định chính xác thông lệ quốc tế tốt nhất và thuật ngữ rõ ràng, họ cung cấp nền tảng để từ đó để cải tiến và đổi mới.

Chi tiết
Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng với tiêu chuẩn ISO 50003
(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý năng lượng dùng để hỗ trợ các tổ chức chứng nhận vừa được cập nhật.
Chi tiết
Tận dụng tối đa hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

(VietQ.vn) - Chất lượng, hiệu suất và quan hệ thương mại được tăng cường chỉ là một vài ví dụ về những lợi thế có được từ việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dựa trên ISO 9001. Hai tiêu chuẩn tập trung vào các yêu cầu cụ thể và giúp tối ưu hóa việc thực hiện QMS vừa được sửa đổi để phù hợp với phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO về quản lý chất lượng.

Chi tiết
Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý tuân thủ hiệu quả với tiêu chuẩn ISO 37301

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn mới về quản lý tuân thủ vừa được xuất bản góp phần vào danh tiếng và sự tín nhiệm của tổ chức, xây dựng lòng tin của khách hàng.

Chi tiết
Tiêu chuẩn ISO 22956 – Quản lý tổ chức chăm sóc sức khỏe

(VietQ.vn) - Các hệ thống chăm sóc sức khỏe đang ngày càng hướng tới cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm và ISO đi đầu trong sự phát triển này.

Chi tiết
Bình Thuận triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”

Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 về thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh trong 5 năm 2021-2025.

Chi tiết
Thủ tướng quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 55 doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 19 doanh nghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 36 doanh nghiệp.
Chi tiết
Tổng số : 89 bài viết
Trang
123456789