Xét chọn hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 13/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 04 tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các Sở: Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT.


Chi tiết
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2)

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL),

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 04 tổ chức, doanh nghiệp. Các hồ sơ này đã được Chi cục tổ chức thẩm định, xét chọn, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Tiếp tục thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2) để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:


Chi tiết
Khen tặng thành tích đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Để ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong việc tham gia, đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, triển khai tốt các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa đồng thời khuyến khích, động viên các doanh nghiệp khác tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh,
Chi tiết
2 loại hình Giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2018
Kể từ năm 2018, Giải thưởng chất lượng quốc gia sẽ có 2 hình thức giải thưởng: Giải vàng chất lượng quốc gia và Giải thưởng chất lượng quốc gia. Trước đó, Giải thưởng chất lượng quốc gia có 2 hình thức là Giải vàng chất lượng quốc gia và Giải bạc chất lượng quốc gia.
Chi tiết
Một doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017

Vừa qua, ngày 13/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2017 cho 73 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 15 doanh nghiệp được tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia và 58 doanh nghiệp được tặng Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.


Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2017
Chi tiết
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận quý I/2018 có nhiều khởi sắc

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý 1/2018 của Bình Thuận ước đạt 85,08 triệu USD, tăng 9,55% so quý 1/2017. Trong đó nhóm hàng thủy sản có mức tăng trưởng mạnh nhất với kim ngạch 29,7 triệu USD (tăng 17,34% so cùng kỳ); tiếp đến nhóm hàng hóa khác có kim ngạch 52,19 triệu (tăng 10,85%). Riêng nhóm hàng nông sản kim ngạch chỉ đạt 3,19 triệu USD (giảm 39,5%).


Chi tiết
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký tham gia Chương trình NSCL trong năm 2018 để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Đào tạo ISO 9001:2015, 5S cho 02 doanh nghiệp

Thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Hỗ trợ đào tạo về ISO 9001:2015 cho 02 doanh nghiệp

Theo nhu cầu đăng ký hỗ trợ của Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn và Công ty CP may Bình Thuận Nhà Bè và thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,

Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 20/10/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo tổ chức khóa đào tạo “Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Việc tổ chức đào tạo này được thực hiện theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.


Ông Ngô Quang Luận – Đại diện, Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận trao đổi tại khóa đào tạo


Chi tiết
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123