Thực trạng và nhu cầu áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại các tổ chức giáo dục ở Việt Nam
(VietQ.vn) - Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế đã ban hành nhiều tiêu chuẩn áp dụng cho một số lĩnh vực cụ thể, trong đó có tiêu chuẩn ISO 21001:2018 được ban hành để áp dụng cho hệ thống quản lý đối với tổ chức giáo dục.
Chi tiết
Chuyên gia hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng và tiếp cận các công cụ nâng cao năng suất

(VietQ.vn) - Các mô hình tích hợp các hệ thống quản lý và các công cụ nâng cao năng suất chất lượng đã được nghiên cứu thực hiện và nhân rộng áp dụng trong các doanh nghiệp trên cả nước. Theo chuyên gia năng suất, với mỗi doanh nghiệp việc áp dụng và tích hợp các công cụ nâng cao năng suất khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết
Kết quả hoạt động lĩnh vực năng suất chất lượng trong năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức triển Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đạt được một số kết quả nhất định.

Chi tiết
ISO 22000 khẳng định chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng

(VietQ.vn) - Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 đã được nhiều doanh nghiệp thực phẩm sử dụng. Đây được xem như một lời khẳng định cho chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

Chi tiết
4 nguyên tắc cốt lõi trong sử dụng công cụ quản lý MFCA

(VietQ.vn) - MFCA là công cụ quản lý cực kỳ hiệu quả trong việc giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, tăng lợi nhuận, đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Chi tiết
Quản lý chuỗi cung ứng - giải pháp cho doanh nghiệp tối ưu hóa để duy trì tính cạnh tranh

(VietQ.vn) - Công cụ quản lý chuỗi cung ứng (SCM) theo quan điểm chung có thể được mô tả như sau: chuỗi cung ứng là dòng quy trình chuyển hàng hóa từ đơn đặt hàng của khách hàng qua giai đoạn nguyên liệu, cung ứng, sản xuất và phân phối sản phẩm đến khách hàng. Tất cả các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng ở các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào quy mô của tổ chức và loại sản phẩm được sản xuất. Quản lý chuỗi sự kiện trong quy trình được gọi là quản lý chuỗi cung ứng. Quản lý hiệu quả phải tính đến việc điều phối tất cả các phần khác nhau của chuỗi này càng nhanh càng tốt mà không làm mất đi chất lượng hoặc sự hài lòng của khách hàng, trong khi vẫn giữ chi phí giảm xuống.

Chi tiết
Công cụ kỹ thuật số - giúp doanh nghiệp cải tiến sản xuất, tăng năng suất

(VietQ.vn) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã cho phép hình thành các giải pháp công nghệ, phần mềm chuyên dụng trong sản xuất. Lợi ích và hiệu quả của các công cụ mới này đã được chứng minh trong vài thập kỷ qua. Các công cụ chuyên dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất bao gồm các công cụ hỗ trợ gia công đơn giản, công cụ lập kế hoạch sản xuất và các công cụ hỗ trợ kiểm soát. Cùng với sự tiến bộ của công nghệ vi xử lý, sự ra đời của kỷ nguyên internet, tiêu chuẩn hóa giao diện phần mềm, sự chấp nhận rộng rãi các kỹ thuật thiết kế và phát triển phần mềm đã mở đường cho việc tạo điều kiện tích hợp giữa các ứng dụng phần mềm đa dạng.

Chi tiết
Đào tạo Kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” theo Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận. Ngày 09/8/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.  

Chi tiết
Mô hình FDI - phương pháp phân tích tiêu chuẩn và công cụ sản xuất, hỗ trợ cải tiến nhà máy

(VietQ.vn) - Trong sản xuất thông minh, quy trình Thiết kế và cải tiến nhà máy (FDI) cùng với các hệ thống điều khiển sản xuất cho phép phân tích chức năng của công cụ, phần mềm và các tiêu chuẩn để cải tiến cơ sở hiện có hoặc thiết kế nhà máy mới. Ở giai đoạn ban đầu, các công cụ phần mềm thương mại có sẵn có thể được sử dụng để tăng cường hệ thống sản xuất của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng các công cụ phần mềm và tiêu chuẩn để lập kế hoạch cải tiến hệ thống sản xuất, xác định lỗ hổng trong hệ thống sản xuất, tạo kế hoạch để giải quyết hoặc tránh các lỗ hổng đó.

Chi tiết
Đào tạo “Nâng cao năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” cho Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn

Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” theo Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, Ngày 25/7/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn. Khóa đào tạo có sự tham gia của 34 học viên là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan. 

Chi tiết
Tổng số : 109 bài viết
Trang
12345678910Tiếp