KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

778-Ket luan thanh tra doi voi Chi cuc TCDLCL nam 2023.signed.signed.pdf

Chi tiết
Kết luận tranh tra về đo lường

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kết luận thanh tra về đo lường đối với Điện lực Đức Linh như sau:

Chi tiết
Kết luận thanh tra về đo lường

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kết luận thanh tra về đo lường đối với Điện lực Tuy Phong như sau:

Chi tiết
Kết luận tranh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kết luận thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với Công ty Cổ phần Gas Long Sơn như sau:

Chi tiết
Kết luận tranh tra về đo lường

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kết luận thanh tra về đo lường đối với Điện lực Phan Thiết và Điện lực Hàm Thuận Bắc như sau:

Chi tiết
Tổng số : 5 bài viết
Trang
1