Kết luận tranh tra về đo lường

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kết luận thanh tra về đo lường đối với Điện lực Đức Linh như sau:220-Ket luan thanh tran Dien luc Duc Linh.signed.signed.pdf


Các tin tiếp
KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (23/6/2023)
Kết luận tranh tra về đo lường   (29/5/2023)
Kết luận thanh tra về đo lường   (29/5/2023)
Kết luận tranh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (29/5/2023)
Kết luận tranh tra về đo lường   (29/5/2023)