Chi cục TC-ĐL-CL công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Chi cục TC-ĐL-CL công khai dự toán ngân sách nhà  nước năm 2021

Xem nội dung quyết định công khai tại đây: 02-Quyet dinh cong khai du toan ngan sach 2021 .signed.signed.pdf